Årsmötet 2022

30/9 – sista dag att lämna in din motion!

Bredd, spets och glädje!

Uppdaterad 2022-09-15
Vad innebär det? En glädjefylld friidrottsutveckling skapas i en kultur där varje medlem ges utrymme att vara den man är och där det finns en dynamik mellan barn, ungdom, senior och veteran.

Inom Göteborgs Friidrottsförbund är hälsa, trygghet, och utbildning grunden oavsett förutsättning och ambitionsnivå.

Utveckling, förändring och förståelsen för en hållbar idrottsmiljö skapas genom dialog mellan förening och förbund, aktiv och ledare men också mellan aktiv och aktiv.

Tillsammans med er i föreningarna arbetar förbundets styrelse, kansli och evenemangsorganisation för att uppnå en meningsfull fritid, en attraktiv friidrottsmiljö, och att skapa värdefulla arrangemang.

Arbetetet genomförs utifrån Verksamhetsplanens fastställda mål och med friidrottens gemensamma vision framför oss, varje dag.

Målen formuleras på nytt för 2023!

Innehållet i verksamhetsplanen beslutas på årsmötet, 24 november 2022.
Det är dessa mål som förbundets kansli sedan omformulerar från vad till hur, och arbetar efter under året. Därefter upprättar ni som förening i sin tur egna verksamhetsplaner för att arbeta mot de gemensamma målen.

30 september – Sista dag att lämna in ditt förslag!

Göteborgs Friidrottsförbund högst beslutande organ är årsmötet. Fram till och med 30 september har Du möjlighet att lämna in ett konstruktivt förslag om förändring, som förbundet tar upp och behandlar på årsmötet. 

Så här skriver du en motion: 

1.“Bakgrunden till min motion är…”

Berätta bakgrunden till din motion!
Hur känner och tänker du just idag? Varför är detta värdefullt för dig, men också för hela Göteborgs Friidrott? 

Berätta gärna fritt, men tänk på att en annan objektiv person skall förstå hur du känner.

2. Formulera din motion tydligt. 
Vad är det du vill skall genomföras?

3. Tydlig beslutformulering 
Förtydliga ditt förslag! Vilket beslut vill du skall tas? 

“Jag önskar att…*
*Jag föreslår därför att…*

Varje förening som är ansluten till Göteborgs Friidrottsförbund har rösträtt och kan därmed lämna in en motion! Du som aktiv och ledare kan också skicka in ert förslag – via föreningen. 

“Motion från föreningsmedlem insänds genom vederbörandes förening tillsammans med dess yttrande”  – ur stadgarna (den bärande stommen som detaljerat styr hur ett förbund eller förening skall hanteras)

Vad händer sen?
Styrelsen behandlar alla motioner vid , efter deadline, nästkommande styrelsemöte.

Deadline
30 S E P T E M B E R

FÖR VERKSAMHETSPLANEN 2022, KLICKA HÄR

FÖR STADGARNA, KLICKA HÄR

SÅ HÄR FUNGERAR FRIIDROTTENS DEMOKRATISKA PROCESS.

Förenings motioner skall skickas till;

Sara Ulrika Holmgren (Vik.administratör ) 
sara.holmgren@goteborgfriidrott.se 
Har du några frågor eller behöver du vägledning när ni skriver  er motion?
Kontakta gärna Sara: 072-071 58 48

V I K T I G A D A T U M

Höstdialogen 22 oktober
Årsmöte 24 november