Hoppa till sidans innehåll

Vår filosofi


 

Vi vill

 

 • Att eleverna på Friidrottsgymnasiet skall fungera som goda ambassadörer för friidrotten i Göteborg och Sverige.
 • Maximera möjligheterna till att nå sin personliga potential som vuxen (+25 år) friidrottare.
 • Att ungdomarna skall få de verktyg de behöver för att kunna bli elitfriidrottare och/eller duktig tränare.
 • Medvetandegöra för de aktiva hur mycket resurser som krävs för att skapa elitfriidrott. Detta i form av tränare, medicinsk service, utbildning, administration och ekonomisk stöttning.
 • Att de aktiva skall ha kunskap nog för att få omgivningen att första att deras friidrott är ett medvetet seriöst val och att det innebär en för dem viktig personlig utveckling. Att utvecklas som idrottare innebär också att man måste utvecklas som människa.

 

Metodik

 

 • Vi använder oss av en positiv inlärningsmiljö och huvudtesen i vår ledarfilosofi är att det man gör ofta blir man bra på.
 • Vi har en treårig teoretisk och praktisk utbildningsplan där vi stegvis ökar nivån på både uppdrag och krav. Som ram ligger Specialidrott 1 och 2, samt Träning och Tävlingslära 1 och 2.
 • Kunskapen ska hela tiden förankras i elevernas egen verklighet.
 • Vi försöker jobba med att utveckla hela människor, social kompetens lika viktig som idrottslig.
 • Vi samarbetar med externa specialister inom t.ex. idrottsskador, näringsfysiologi, psykologi, sportmanagement, fysisk träning etc., för att hela tiden utveckla konceptet som vi arbetar med.
 • Vi samverkar med andra idrotter i vår närmiljö för att dra nytta av varandras kunskaper och kontakter. Så långt det är möjligt eftersträvar vi att möta varje aktiv där den är.

 

Vision

 

 • Att vi får ett bra samarbete med universitetet som möjliggör kombinationen elitidrott och högskolestudier.
 • Att vi får en ökad förståelse i skolsystemet vad gäller idrottens roll och påverkan på människors utveckling, att idrotten är en viktig del i människors utveckling på samma sätt som andra skolämnen.
 • Att ”våra” ämnen (Specialidrott, Träning och tävlingslära, Idrottscoaching samt Idrottspsykologi) är en process som ska leda till att utveckla hela individen.

 

//Kristian Pettersson, verksamhetsansvarig Friidrottsgymnasiet i Göteborg

Uppdaterad: 05 OKT 2016 16:02

Postadress:
Göteborgs Friidrottsförbund
Box 12174
402 42 Göteborg

Besöksadress:
Friidrottens väg 5
414 76 Göteborg

Kontakt:
Tel: 0317727880
E-post: info@goteborgfriidro...

Se all info