Årshjulet 2023

Hej! 

Här finner du som förening samlade aktiviteter och bra-att-ha-datum över året från Svenska Friidrottsförbundet, Göteborgs Friidrottsförbund och RF-SISU. 

Årshjulet uppdateras med länkar och inbjudan allt eftersom!
När du har frågor eller saknar något-kontakta gärna GFIF Kommunikatör sara.holmgren@goteborgfriidrott.se

 

Januari

Januari

Januari

9 januari Årsrapporten öppnar För vägledning årsrapport, klicka här!
15 januari Deadline för nominering Valberedning Information skickas direkt till förening
31 januari  Årsrapport Öppet Teamsmöte   Representanter: GFIF, RF-SISU

Februari

Februari

Februari

x februari Betala årsavgift  Svensk Friidrott
10 februari Årsrapport Öppet Teamsmöte För vägledning årsrapport, klicka här!
22 februari Huvudfunktionärsträff Göteborgsvarvet
23 februari Anmälan Distriktsårsmöte öppnar goteborgfriidrott.se 
25 februari Deadline rapport LOK-stöd HT22 IdrottOnline
28 februari Deadline Årsrapport IdrottOnline 

Mars

Mars

Mars

9 mars Distriksårsmöte Session 2 Göteborg Friidrott
X mars Kontroll av registerutdrag Svensk Friidrott
30 mars Workshop 1/4 Trygg Idrott. Tema Ledarskap. Vad är trygg idrott?  Inbjudan kommer
25-26 mars  Årsmöte Svensk Friidrott  
25-26 mars Samgående Gång & Vandring  

April

April

April

27 april Huvudfunktionärträff Göteborgsvarvet

Maj

Maj

Maj 

4 maj Workshop 2/4 Trygg Idrott Inbjudan kommer
7 – 14 maj Göteborgsvarvsveckan Funktionärsuppdrag Göteborgsvarvet
31 maj Deadline Sanktion Inomhus 23/24 Länk
31 Maj Registrera er Friidrottskola För länk till registrering, klicka här!

Juni

Juni

Juni

1 juni Vårdialogen  Arenaförening
18 juni Folksam Grand Prix Goteborgfriidrott.se

Juli

Juli

Juli

12 juli Deadline Sanktion Inomhus-24  Arrangemangsstöd

Augusti

Augusti

Augusti

25 augusti Rapport LOK-stöd Vår 23 IdrottOnline

September

September

September

3 september Göteborgsvarvet Marathon Funktionärsuppdrag
Friidrottsskolor utvärdering För utvärdering, klicka här!
Workshop 3/4 Trygg Idrott Inbjudan kommer
19 september Tränarträff – obligatorisk Inbjudan kommer 
21 september Utskick Höstdialog Förslag handlingar via mail 
27 september Tränarträff – obligatorisk Inbjudan kommer
29 september Deadline inlämning motioner goteborgfriidrott.se
30 september Deadline sanktion Utomhus 24  

Oktober

Oktober

Oktober

9 oktober Inbjudan Höstdialog Goteborgfriidrott.se 
15 oktober Deadline Föreningsbyte Aktiva
15 oktober Deadline ansökan Projektstöd IF För vägledning via SFIF, klicka här!
21 oktober Höstdialog  Arenaförening. Inbjudan kommer

November

November

November

–  Workshop 4/4 Trygg Idrott Inbjudan kommer
9 november Utskick handlingar distriktsårsmöte  Publiceras på goteborgfridrott.se 
23 november Distriksårsmöte Session 1 goteborgfriidrott.se

December

December

December

15 december Deadline stipendieansökan Aktiva Svensk Friidrott
15 december Deadline Uppdatering IdrottOnline Svensk Friidrott
X  december Redovisning av genomförda motionslopp Svensk Friidrott