Demokrati och delaktighet – för föreningen och individen

Friidrottens demokrati

Hur fungerar friidrottens demokratiska process?

Så här är friidrotten organiserad

Sedan januari 2021 organiserar Svenska Friidrottsförbundet sitt regionala stöd mot föreningarna genom 9 specialdistriktsförbund. Göteborgs Friidrottsförbund är ett av dem.

Tillsammans med Friskis & Svettis samlar Göteborgs Friidrottsförbund totalt 50 000 medlemmar i 53 föreningar runt om i Göteborg, Kungälv, Ale, Lerum, Partille, Härryda, Mölndal och Öckerö kommun. 12 000 av dem är engagerade i det som kallas för arenafriidrott.

Vad innebär det att vara en arenaförening?

Att vara en arenaförening innebär att föreningens aktiva och ledare kontinuerligt lever efter Svensk Friidrotts värdegrund, skapar lokala arrangemang, erbjuder friidrottskola och verkar för bredd, spets, och glädje!

Som arenaförening har du även ett ansvar i att tillsammans med förbundskansliet, implementera delar av verksamhetsplanen i din förening.   

dETTA KRÄVS för att VARA en arenaförening!

Med stöd från Friidrottskansliet skall du ges goda möjlighet att år för år, upprätthålla detta i er förening. 

Hur stöttar Göteborg Friidrott föreningslivet?

På uppdrag av Svensk Friidrott ska Göteborg Friidrottsförbund ha en inlyssnande dialog med föreningarna, leda vägen mot Strategi 2025 och vara drivande i långsiktiga utvecklingsprocesser. 

Det innebär att du som förening erbjuds stöd och utvecklingsmöjligheter utifrån Svensk Friidrotts nationella mål, vilket innebär att det stöd du får som förening lutar emot och arbetar för att implementera Strategi 2025 i praktiken. För att alla individer och föreningar skall känna att friidrotten är en plats för dem arbetar Göteborg Friidrott även för att tillhandahålla aktuella utbildningar och stötta er som vill arrangera lokala tävlingar.

Hur är Förbundskansliet organiserat?

Den operativa organsisationen som arbetar på GFIF är uppdelad i friidrottskansliet och evenemangsorganisationen.
Men tillsammans kallas det för Förbundskansliet.

När styrelsen är satt är det dags för dem (styrelsen alltså) att vid behov förändra eller förstärka den operativa organisationen som behövs för att planera, genomföra och följa upp verksamheten.

Hur organisationen ska arbeta fastställs genom styrdokument som delegationsordning, attesträtt och framtagna policys (Exempelvis Friidrottens värdegrund) 

Förbundskansliet genomför även Folksam Grand Prix och Göteborgsvarvet (med dotterlopp!) med syfte att skapa en ekonomi som kan utveckla föreningarna, stärka friidrottens uppdrag i samhället och förnya Friidrottens Hus.

Kommittéer bygger broar mellan förbund och förening

...och mellan förening och förening!

Inom Göteborg Friidrott arbetar också sju olika ideella kommittéer i syfte att bygga broar mellan förbund, förening och de aktiva. Med stöd från Förbundskansliet driver kommittéerna sin egen verksamhetsplan för att stärka och utveckla sin grengrupp i Göteborg.

Här kan du läsa mer OM kommittéerna

Vad säger stadgarna?

Varje förening som är ansluten till Göteborgs Friidrottsförbund har rösträtt!

Styrelsen tillsätts genom en demokratisk process som går till såhär;

  • Varje, till GFIF, ansluten föreningen röstar fram vem som ska sitta på vilken post.
  • Däremot, är det valberedningens uppgift att föreslå kandidater till styrelsen.
  • Under årsmötet väljs även revisorer.
  • Revisorernas uppgift är att som oberoende part granska styrelsens förvaltning av det mandat som årsmötet gett styrelsen för att leda förbundet.
  • Exakt hur denna och andra processer skall gå till regleras i 2021 års reviderade stadgar, vars ramar är den bärande stommen som detaljerat styr hur ett förbund eller förening skall hanteras. 

Du är nyckeln till Sveriges största folkrörelse.

Din ideella kraft och ditt engagemang i föreningen är så otroligt värdefullt. Kanske framförallt för att barn och unga ska växa upp i en gemenskap och kunna utveckla sig själva och sin förståelse för hälsa och idrott. Du är en del av Sveriges största folkrörelse. 

Idrottsrörelsen är historiskt och traditionellt en del av Sveriges välfärdssystem som bygger på ideellt arbete och engagemang för träning och tävling i föreningsliv, men också en vilja att respektera och lyfta varandra. Förening betyder ju faktiskt att vi delar en vision som vi tillsammans arbetar och lever för. 


Mot bredd, spets och glädje!

Resumé Styrelsemöten

Hej ordförande!
Här kan du läsa och ladda ner sammanfattningar från Göteborg Friidrotts styrelsemöten. 

Resumé 3 april

RESUMé 2 MAJ

Bilagor från styrelsemöten ligger i nedan box "Protokoll och handlingar"

För att se styrelsens årshjul, klicka här

Det här är styrelsen

Ordförande Anders Prytz

Ledamot Roland Adrell

Ledamot Karin Schön

Ledamot Daniel Pettersson

Ledamot Tomas Van Zalingen

Ledamot Pernilla Gluch

Ledamot Arina Ljung

Ledamot Martin Wahlgren

Ledamot Anna Skoog

Göteborgs Friidrottsförbunds valberedning 

Sammankallade Kjell Selander         

Ledamot Per Zikovic

Ledamot Karin Dejke 

“Vi lever med två beslut” 

På 70-talet beslutade man att föreningarna gemensamt skulle arrangera Göteborgsvarvet och att det skulle genomföras inom ramen för Göteborg Friidrottsförbund. Under 80-talet togs beslutet att man genom ekonomiskt överskott från Göteborgsvarvet skulle bygga Friidrottens Hus och driva det i egen regi. “Det gjorde att åtminstone en generation friidrottare fick tillgång till en väldigt bra träningsanläggning 10 år tidigare än om kommunen skulle byggt den. De här besluten togs i samförstånd mellan föreningarna så vitt jag kommer ihåg det. Alla såg det som en möjlighet”, säger Anders Prytz, ny ordförande för Göteborgs Friidrottsförbund. 

Individen – kärnan i vårt uppdrag

Göteborg Friidrott vill långsiktigt och kontinuerligt skapa yttre förutsättningar till utveckling för varje individ oavsett bakgrund och livssituation. Vi vill möjliggöra friidrott hela livet. För oss och våra medlemsföreningar innebär det att individen är i fokus och är den som utgör kärnan i varje förening.

GFIF's uppdrag, klicka här!