Förbundskansliet

Jacob Bergström blir tillförordnad förbundsdirektör på GFIF

Pressmeddelande Göteborgs Friidrottsförbund/Göteborgsvarvet 

Som tidigare meddelats lämnar Martin Bergman Göteborgs Friidrottsförbund formellt den 31 mars 2022. I väntan på att rekryteringsarbetet för en ny förbundsdirektör drar igång, efter beslut i förbundsstyrelsen, är tillförordnad förbundsdirektör Jacob Bergström tillsatt, i syfte att stärka organisationen inför genomförandet av Göteborgsvarvet. 

”Jag är väldigt glad över att Jacob Bergström går in och fortsätter att stötta upp under mellantiden inför att jag lämnar förbundet under våren 2022. Tillsammans med Jacob har vi mycket goda förutsättningar att fortsätta utveckla förbundets arbete med att vara en modern och attraktiv arbetsplats där medarbetarnas och chefernas kompetens och kreativitet tas till vara.”, säger Martin
Bergman, avgående förbundsdirektör på Göteborgs Friidrottsförbund.

Efter att under några månader varit exekutiv HR-partner till förbundskansliet och styrelsen går Jacob in i uppdraget med god kännedom om friidrottsförbundets verksamhet. Från och med 17 januari tar han över ansvaret med fulla mandat, där Martin kommer att stötta Jacob parallellt fram till och med den 31 mars 2022.

”För mig är det här en stor och spännande utmaning som jag verkligen ser fram emot att axla tillsammans med alla på förbundet, föreningarna och inte minst förbundsstyrelsen. Som föreningsmänniska och mycket idrottsintresserad ser jag det som väldigt roligt att få kunna bidra med min erfarenhet och kompetens från andra sammanhang. Jag gillar när det finns starka viljor, stort engagemang och behov av att ta beslut som kräver sunt förnuft snarare än att förlita sig på en manual eller handbok. För den finns helt enkelt inte i dessa tider. Vi måste vara kloka tillsammans och det brukar alltid ordna sig. Det enda jag vet helt säkert, är att det inte kommer bli som vi tror och att vi måste vara beredda på att tänka nytt. Det gillar jag.”, säger Jacob.

”Friidrottens aktiva har självklart också drabbats av pandemin på olika sätt. GFIF och medarbetarna har haft det särskilt tufft avseende inställda och uppskjutna evenemang, där ett arrangemang som Göteborgsvarvet inte bara engagerar allmänheten utan också har en väsentlig bäring på ekonomin för hela förbundet. Jag har under min relativt korta tid på förbundet sett en positiv kraft och gemensam vilja framåt. Martin Bergman med medarbetare och styrelse har gjort ett mycket fint jobb i att hantera och parera situationen, inte minst ekonomiskt. Det har inte varit enkelt. Jag är övertygad om att vi kan dra stor nytta av allt det positiva som hänt den senaste tiden. Den framtidstro som infinner sig nu när ekonomin är räddad och förbundet kan adressera framtiden med ett stort självförtroende är ett väldigt spännande utgångsläge. Jag ser mycket fram emot att vara till hjälp på den resan.”, säger Jacob Bergström, t.f. Förbundsdirektör.

Vem är Jacob?

Jacob är entreprenör, företagsledare och senior rådgivare i organisationsfrågor. Han är grundare av HR On Demand Sweden AB och har tillsammans med sina medarbetare där hjälpt hundratals organisationer och chefer att hantera organisations- och personalfrågor.

Jacob har mer än 25 års erfarenhet av att leda, utveckla och driva verksamheter inom tjänstesektorn. I rollen som rådgivare brukar han uppskattas för sin förmåga att snabbt läsa av och sätta sig in i vad som är rätt sak att göra utifrån affärsmässiga, ekonomiska och inte minst mellanmänskliga behov. Särskilt bra är det också att Jacob har en gedigen bakgrund inom förenings- och idrottsliv. Han förstår och kan hantera de utmaningar som ibland uppstår när personliga intressen och relationer står i vägen för det som är bäst för organisationen. Erfaren, lugn, trygg, snabb, öppen, klok och modig är egenskaper som brukar användas om Jacob och som kommer väl till pass i detta uppdrag.

FAKTA

Jacob Bergström
Född 1971 och uppvuxen i Göteborg
Utbildning: Civilekonom- och Personalvetarexamen från Handelshögskolan och Göteborgs Universitet. Jacob har också studerat i USA och Frankrike samt arbetat utomlands som reseledare och platschef inom rese- och utbildningsindustrin.
Familj: Han bor i Västra Frölunda och har 3 egna döttrar varav två är vuxna. På fritiden uppskattar han racketsporter, skidåkning och musicerande.

Kontakt: 

Jahja Zeqiraj 
Jahja.zeqiraj@goteborgfriidrott.se 
0728–553758

Jacob Bergström
jacob.bergstrom@goteborgfriidrott.se
0707-727898

Martin Bergman 
martin.bergman@goteborgfriidrott.se
0702–378816