Elit Göteborg

För en attraktiv elitidrottsmiljö

“Respekt och glädje är vårt språk”

Demokrati och delaktighet är vår värdegrund. Respekt och glädje är vårt språk och prestation är vårt uttryck. Som friidrottare är du en god ambassadör, inte bara för dina träningskollegor, utan också för ditt samhälle. Som friidrottare bidrar och inspirerar du till välmående, mänsklig respekt och till lärdomen att lita på processen för att skapa prestation. När du gör någonting som ger dig mening, kommer du aldrig att förlora.

Föreningsutveckling

“Alla bra värdegrunder innehåller paradoxer"

För att läsa om IF Kvilles arbete för trygg idrott, klicka här