VÅR VISION

Sveriges mest attraktiva friidrottsmiljö med
bredd, spets och glädje.

FRIIDROTT

En fri idrott för alla.
Hela livet.

Friidrott – en fri idrott för alla hela livet

Friidrott är en idrott där man tillsammans stärker varandra och sin egen inre kraft.
Friidrott är en idrott där individens prestation och utveckling är i fokus.
Friidrott är en fri idrott där varje individ oavsett roll kan utvecklas utifrån sin förmåga. Där varje ung, vuxen och äldre kan välja att springa, hoppa eller kasta.

Tillsammans skapar vi samhörighet, på arenan och utanför. 

För alla, hela livet.

Bredd, spets och glädje – er värdegrund

En glädjefylld friidrottsprestation skapas i en kultur där varje medlem ges utrymme att vara den man är och där det finns en dynamik mellan barn, ungdom och senior. Inom Göteborgs Friidrottsförbund är hälsa, trygghet och utbildning prioritet oavsett förmåga och ambitionsnivå. Utveckling, förändring och förståelsen för en hållbar idrottsmiljö skapas genom dialog mellan förening och förbund, aktiv och ledare likväl mellan aktiv och aktiv. För att uppnå detta arbetar friidrotten för;

● trygghet, glädje och gemenskap
● likabehandling och jämställdhet
● allas rätt att vara med
● rent spel och antidoping
● demokrati, delaktighet och mångfald
● miljömedvetenhet och hållbarhet

 

Individen – kärnan i vår verksamhet

Göteborg Friidrott vill långsiktigt och kontinuerligt skapa yttre förutsättningar till utveckling för varje individ oavsett bakgrund och livssituation. Vi vill möjliggöra friidrott hela livet. För oss och våra medlemsföreningar innebär det att individen är i fokus och är den som utgör kärnan i varje förening.

Med engagemang och kunskap kan vi bedriva Sveriges bästa friidrottsliga verksamhet för friidrottare utifrån varje individs egna förutsättningar och mål.