Vårt uppdrag

Välkommen till Göteborgs Friidrottsförbund!

Friidrott: En fri idrott för dig, hela livet

Friidrott är en idrott där man tillsammans stärker varandra och sin egen inre kraft.
Friidrott är en idrott där individens prestation och utveckling är i fokus.
Friidrott är en fri idrott där varje individ oavsett roll kan utvecklas utifrån sin förmåga. Där varje ung, vuxen och äldre kan välja att springa, hoppa eller kasta.

Tillsammans skapar vi samhörighet, på arenan och utanför. 

För alla, hela livet.

Bredd, spets och glädje!

Vad innebär det? En glädjefylld friidrottsutveckling skapas i en kultur där varje medlem ges utrymme att vara den man är och där det finns en dynamik mellan barn, ungdom, och senior. Inom Göteborgs Friidrottsförbund är hälsa, trygghet, och utbildning prioritet oavsett förutsättning och ambitionsnivå. Utveckling, förändring och förståelsen för en hållbar idrottsmiljö skapas genom dialog mellan förening och förbund, aktiv och ledare likväl mellan aktiv och aktiv. För att uppnå bredd, spets, och glädje arbetar vi tillsammans med Svenska Friidrottsförbundet och RF-SISU mot en helhjärtad och attraktiv idrottsmiljö.

Hur fungerar friidrottens demokratiska process?

Så här är friidrotten organiserad

Svenska Friidrottsförbundet organiserar sitt regionala stöd mot föreningarna genom 9 specialdistriktsförbund. Göteborgs Friidrottsförbund är ett av dem.

Tillsammans med Friskis & Svettis samlar Göteborgs Friidrottsförbund totalt 50 000 medlemmar i 53 föreningar runt om i Göteborg, Kungälv, Ale, Lerum, Partille, Härryda, Mölndal och Öckerö kommun. 12 000 av dem är engagerade i det som kallas för arenafriidrott.

Arenaföreningarna samarbetar tätt med Göteborgs Friidrottsförbund för att möjliggöra friidrott hela livet genom att arbeta mot en bredd, internationell spets, och mot att varje aktiv, ledare, förälder och anställd ska känna glädje till det just dem kan bidra med.

Vad innebär det att vara en arenaförening?

De sjutton arenaföreningarna utgör en stark grund för friidrotten i Göteborg.

Att vara en arenaförening innebär att föreningens aktiva och ledare kontinuerligt lever efter Svensk Friidrotts värdegrund och uppfyller gemensamma riktlinjer för arenaföreningarna.
Som arenaförening har du även ett ansvar i att tillsammans med förbundskansliet, implementera förbundets mål, i din förening.   

dETTA KRÄVS för att VARA en arenaförening!

Med stöd från Friidrottskansliet ges du möjlighet att år för år, upprätthålla detta i er förening. 

Hur bidrar friidrottskansliet till föreningarnas tillväxt?

På uppdrag av Svensk Friidrott ska Göteborg Friidrottsförbund ha en nära, stöttande dialog med föreningarna, leda vägen mot Strategi 2025 och vara drivande i långsiktiga utvecklingsprocesser. 

Det innebär att du som förening erbjuds stöd och utvecklingsmöjligheter utifrån Svensk Friidrotts nationella mål, vilket innebär att det stöd du får som förening lutar emot och arbetar för att implementera Strategi 2025 i praktiken.
Eftersom Göteborg också driver Friidrottens Hus får föreningen även en basservice vad gäller öppettider, bokningar, och arrangemangsstöd.

För att genomföra utvecklingsuppdrag, arrangemang och ge så gott stöd som möjligt krävs en strategisk ledning och en operativ organisation som planerar, genomför och följer upp. Precis så som en idrottslig utvecklingsprocess kan se ut!
Den strategiska ledningen, Göteborgs Friidrottsförbunds styrelse, utses på distriktsårsmötet vilket är det högst beslutande organet. 

Vilka rättigheter har du som förening i en demokrati?

Varje förening som är ansluten till Göteborgs Friidrottsförbund har rösträtt!

Styrelsen tillsätts genom en demokratisk process som går till såhär:
Varje, till GFIF, ansluten föreningen röstar fram vem som ska sitta på vilken post. Däremot, är det valberedningens uppgift att föreslå kandidater till styrelsen. Under årsmötet väljs även revisorer. Revisorernas uppgift är att som oberoende part granska styrelsens förvaltning av det mandat som årsmötet gett styrelsen för att leda förbundet. Exakt hur denna och andra processer skall gå till regleras i 2021 års reviderade stadgar, vars ramar är den bärande stommen som detaljerat styr hur ett förbund eller förening skall hanteras. 

Varför finns kommittéer?

Inom Göteborg Friidrott arbetar också sju olika ideella kommittéer i syfte att bygga broar mellan förbund, förening och de aktiva. Kommittéerna är också de som planerar för att stärka och utveckla grengrupperna i Göteborg. 

Vilket värde skapar förbundskansliet?

De som arbetar på friidrottskansliet och evenemangsorganisationen utgör det som kallas för Förbundskansliet.
När styrelsen är satt är det dags för dem att vid behov förändra eller förstärka den operativa organisationen som behövs för att planera, genomföra och följa upp verksamheten.

Hur organisationen ska arbeta fastställs genom styrdokument som delegationsordning, attesträtt och framtagna policys. 

Förbundskansliet genomför även Folksam Grand Prix och Göteborgsvarvet med syfte att skapa en ekonomi som kan utveckla föreningarna, stärka friidrottens uppdrag i samhället och förnya Friidrottens Hus.

Din ideella kraft och engagemang är nyckeln till hela Sveriges idrottsrörelse.

Din ideella kraft och engagemang i föreningen är värdefullt för att framför allt barn och unga ska växa upp i en gemenskap, och hitta något att göra som identifierar den dem är. 

Idrottsrörelsen är historiskt och traditionellt en del av det svenska välfärdssystemet som bygger på ideellt arbete och engagemang för träning och tävling, men också en vilja att respektera och lyfta varandra. 

Tillsammans med föreningarnas egna lokala arrangemang organiserar och arrangerar Göteborgs friidrottsförbund Folksam Grand Prix och Göteborgsvarvet som varje år aktiverar hundratusentals människor.

Individen – kärnan i vårt uppdrag

Göteborg Friidrott vill långsiktigt och kontinuerligt skapa yttre förutsättningar till utveckling för varje individ oavsett bakgrund och livssituation. Vi vill möjliggöra friidrott hela livet. För oss och våra medlemsföreningar innebär det att individen är i fokus och är den som utgör kärnan i varje förening.

För att läsa årsberättelsen, klicka här!

Det här är styrelsen

Ordförande Anders Prytz

Ledamot Roland Adrell

Ledamot Karin Schön

Ledamot Daniel Pettersson

Ledamot Tomas Van Zalingen

Ledamot Vakant

Ledamot Arina Ljung

Ledamot Martin Wahlgren

Ledamot Anna Skoog

Göteborgs Friidrottsförbunds valberedning 

Sammankallade
Kjell Selander         

Ledamot
Lars-Erik Berg

Ledamot Karin Dejke 

Göteborg Friidrottsförbund

"Vi lever med två beslut"

“Om vi tar emot ungdomar i vår verksamhet, så säger vi att varje ungdom ska kunna vara med på sina egna villkor och kunna utvecklas enligt sin egen potential och intresse, då måste ju vi tycka detsamma om våra föreningarna"

För att läsa artikeln med GFIF's nya ordförande, klicka här!