Kunskap
Engagemang
Ledarskap

Elitmiljön för tränare

Tillsammans genom Elit Göteborg

Elit Göteborg är Göteborg Friidrotts satsning mot friidrottsliga elitframgångar där Förbundskansliet har som uppgift att samordna, utbilda och stötta dig som elittränare och era elitaktiva.
Samtidigt, är alla ni tränare och era aktivas energi primär för att stärka och skapa en idrottskultur som bidrar till hållbara prestationer och gemenskap.

Friidrottens Hus säkerställer tillgång till tränings- och testutrustning av den kvalité som kan bidra till ytterligare utveckling eller skapa nya kreativa sätt att utföra träningen på. 

Elittränarmöten 2022

 

Datum Tid Plats Tema
       
       

 

Göteborgs Friidrottsförbunds stöd till Elit Göteborg

  • Initierat av tränare, hjälper vi till att driva utvecklingsprojekt
  • Vi följer och förmedlar aktuell forskning som kan hjälpa till på vägen framåt
  • Vi erbjuder fortbildning till elittränare och aktiva
  • Aktiva och tränare erhåller ekonomiskt stöd
  • Vi arrangerar Göteborg Folksam Grand Prix för att skapa optimala tillfällen att tävla
  • Vi ser till så att det är fullgod tillgänglighet till träningsanläggning och testutrustning
  • Vi samarbetar med Friidrottsgymnasiet och Riksidrottsuniversitetet Göteborg

Ida Borg och GKIK

Ledarskap under pandemin

Den största utmaningen