Kunskap
Engagemang
Ledarskap

Elitmiljön för tränare

Tillsammans genom Elit Göteborg

Elit Göteborg är Göteborg Friidrotts satsning mot friidrottsliga elitframgångar där Förbundskansliet har som uppgift att samordna, utveckla och stötta er elittränare och era elitaktiva. Samtidigt så är alla ni tränare och era aktivas energi värdefull för att stärka och skapa en gemensam idrottskultur som bidrar till hållbara prestationer.

Friidrottens Hus säkerställer tillgång till tränings- och testutrustning av den kvalité som kan bidra till ytterligare utveckling eller skapa nya sätt att utföra träningen på. De elitaktiva ges ekonomisk stöttning och utbildning. Göteborg Friidrott stöttar även er elittränares möjlighet till fortbildning.

Elittränarmöten

 

Datum Tid Plats Tema
Tisdag 16 mars 11:00-13:00 Friidrottens Hus Samarbetsprojekt
Onsdag 19 maj 18:00-21:00 Friidrottens Hus Muskelfysiologi

 

Göteborgs Friidrottsförbunds stöd till Elit Göteborg

  • Initierat av tränare, hjälper vi till att driva utvecklingsprojekt
  • Vi följer och förmedlar aktuell forskning som kan hjälpa till på vägen framåt
  • Vi erbjuder fortbildning till elittränare och aktiva
  • Aktiva och tränare erhåller ekonomiskt stöd
  • Vi arrangerar Göteborg Folksam Grand Prix för att skapa optimala tillfällen att tävla
  • Vi ser till så att det är fullgod tillgänglighet till träningsanläggning och testutrustning
  • Vi samarbetar med Friidrottsgymnasiet och Riksidrottsuniversitetet Göteborg

Ida Borg och GKIK

Ledarskap under pandemin

Den största utmaningen