Demokrati och delaktighet – för individen och samhället

Friidrottens demokrati

52 föreningar varav 15 Arenaföreningar

Svensk Friidrott organiserar sitt regionala stöd mot föreningarna genom 23 specialdistriktsförbund. Göteborgs Friidrottsförbund är ett av dem och har som uppdrag att stötta och utveckla de 52 föreningar som bedriver friidrottsverksamhet i Göteborg, Kungälv, Ale, Lerum, Partille, Härryda, Mölndal och Öckerö kommun. Tillsammans med Friskis & Svettis samlar Göteborgs Friidrottsförbund totalt 50 000 medlemmar varav 12 000 är engagerade i det vi kallar arenafriidrott. Arenaföreningarna samarbetar tätt med förbundet under begreppet “Göteborg Friidrott” för att få friidrotten att växa och nå fler elitframgångar.

Utvecklingsuppdrag för tillväxt och elitframgångar

De femton arenaföreningarna utgör hela grunden för Göteborg Friidrott. Tillsammans strävar vi mot att skapa en framgångsrik, attraktiv miljö samtidigt som vi jobbar mot fastställda mål. Hur Göteborgs Friidrottsförbunds kansli bidrar i det arbetet kan man läsa i verksamhetsplanens utvecklingsuppdrag som fastställs på distriktsårsmötet. Friidrottskansliet genomför också friidrott- och löparrangemang med syfte att skapa en ekonomi som kan utveckla friidrottsverksamheten och våra anläggningar.

Att vara en arenaförening

För att vara en arenaförening innebär att föreningens aktiva och ledare kontinuerligt lever efter Göteborg Friidrotts värdegrund och uppfyller dessa riktlinjer. Tillsammans arbetar vi tätt för att värdegrunden ska genomsyra varje förenings friidrottsliga verksamhet. En arenaförening är naturligt aktiv i förbundet, bedriver arenafriidrott, friidrottsskolor och löpargrupper vilket i sin tur ska stärka och stärker friidrotten i samhället.

Göteborgs arenaföreningar

Angereds AF – Friidrott

Angered Atletiska

BESÖK ANGEREDS AF

Telefon 072-714 37 71
E-post info@angeredsatletiska.se
Träningsansvarig Morgan Persson
Kontakta oss här
Vår verksamhet utgår från Angered Arena.

Angereds IS – Friidrott

Angered IS

BESÖK ANGEREDS IS

Telefon 070-565 51 37
E-post info@angeredsis.com
Klubbchef Angelica Ericsson
Kontakta oss här
Vår verksamhet utgår från Angered Arena.

Bohus IF

Bohus IF Friidrott

Bohus IF har haft verksamhet sedan våren 2011. Idag har klubben över 250 aktiva ungdomar som tränar friidrott. Under vintern bedrivs träningen inomhus i Bohushallen som har 60 meters löparbanor, kulring och längdhoppsgrop. Under vår, sommar och höst bedrivs träningen främst på Jennylunds IP.

BESÖK BOHUS IF FRIIDROTT

Bli medlem

Telefon 
E-post kansli@bohusif.se
Kontakta oss här

Göteborg Kvinnliga IK

Göteborgs KIK

besök götEborg Kvinnliga ik

Bli medlem

Telefon 031-828580
E-post kansliet@gkik.se
Klubbchef Oskar Götestam
Kontakta oss här
Vår verksamhet utgår från Friidrottens Hus och Slottsskogsvallen.

Hönö IS

Hönö IS

BESÖK HÖNÖ IS

E-post friidrott@honois.se
Klubbchef Per Karlbäck
Kontakta oss här
Vår verksamhet utgår från Hönö Arena.

IF Kville

IF KVILLE

besök if kville

Bli medlem

Telefon 072-530 66 66

E-post kansli@ifkville.se
Klubbchef Peter Karlsson
Kontakta oss här

Kvillerepresentanter SFIF/GFIF
Berndt Andersson - SFIF styrelse
0706-35 49 92
Per Zikovic - GFIF Ungdomskommitté
0733-43 61 14
Jahja Zeqiraj - GFIF Styrelseordförande

IF Kvilles Ungdomsråd
Vår verksamhet utgår från Friidrottens Hus och Björlandahallen.

IFK Göteborg Friidrott

IFK Göteborg

BESÖK IFK GÖTEBORG

Bli medlem

Telefon 031-384 01 40 (Måndag-fredag 08.00-12.00)
E-post kansli@ifkgoteborgfriidrott.com
Klubbchef Jeremy Pryce
Kontakta oss här

Du kan också nå oss och följa med i vår verksamhet genom;  Facebook / Instagram / LinkedIn
Vår verksamhet utgår från Friidrottens Hus och Slottsskogsvallen.

 

Kongahälla AIK

Kongahälla AIK

besök kongahälla aik

Bli medlem

Telefon 076-034 56 95
E-post kaik.friidrott@gmail.com 
Klubbchef Madeleine Lenhagen
Kontakta oss här
Vår verksamhet utgår från Kongevi Idrottsplats i Kungälv.

Lerum Friidrott

IK Lerum Friidrott

BeSÖK IK LERUM

Bli medlem

E-post kansli@lerumfriidrott.se 
Klubbchef Ulf Gimlegård
Kontakta oss här
Vår verksamhet utgår från Stenkullen IP i Lerum.

Majornas IK

Majornas IK

BESÖK MAJORNAS IK

Bli medlem

Telefon 070-716 43 84
E-post
lennart@majornasik.se
Klubbchef
Lennart Bengtsson
Kontakta oss här
Vår verksamhet utgår från Friidrottens Hus och Slottsskogsvallen.

Mölndals AIK

Mölndals AIK

BESÖK MÖLNDALS AIK

Bli medlem

E-post info@maik.se
Klubbchef Lars Jönsson
Kontakta oss här

Du kan också nå oss och följa med i vår verksamhet genom; Facebook / Instagram
Vår verksamhet utgår från Åby Friidrott i Mölndal och Landevi IP i Landvetter.

Sävedalens AIK

Sävedalens AIK

BESÖK SÄVEDALENS AIK

Bli medlem

Telefon 070-233 09 67
E-post kansli@saik.nu
Klubbchef Gunnar Axlid
Kontakta oss här
Vår verksamhet utgår från Vallhamra Sportcenter och Skatås.

Ullevi/Vikingen

Ullevi/Vikingen 

Besök IK Vikingen

Bli medlem

Telefon 031-415 814
E-post vikingen@ullevi.nu
Klubbchef Björn Mårtensson
Klubbhuset, Margretebergsgatan 6
41319 Göteborg
Vår verksamhet utgår från Friidrottens Hus och Slottsskogsvallen.

Solvikingarna

Solvikingarna

BESÖK SOLVIKINGARNA

Bli medlem

Telefon 031-211 589
E-post kansli@solvikingarna.se
Kanslist Elin Bergström
Kontakta oss här
Vår verksamhet utgår från Skatås .

Ullevi/Utby IK

Ullevi/Utby IK Friidrott

BESÖK UTBY IK - FRIIDROTT

Bli medlem

Telefon 073-650 60 75
E-post utby@ullevi.nu
Klubbchef Anders Gren
Kontakta oss här.
Vår verksamhet utgår från Friidrottens Hus och Slottsskogsvallen. 

Örgryte IS Friidrott

ÖRGRYTE IS FRIIDROTTSKLUBB

BESÖK ÖRGRYTE IS FRIIDROTT

Bli medlem!

Telefon 031-415775
E-post friidrott@ois.se 
Klubbchef Anna Linner Bassani. T.f 2021 Jonathan Carbe
Kontakta oss här

Vår verksamhet utgår från Friidrottens Hus och Slottsskogsvallen.

Så här fungerar organisationen

Göteborgs Friidrottsförbund utför på uppdrag av Svensk Friidrott en basservice och erbjuder stöd till föreningarna utifrån Svensk Friidrotts nationella mål. För att genomföra utvecklingsuppdrag, arrangemang och ge så gott stöd som möjligt krävs en strategisk ledning och en operativ organisation som planerar, genomför och följer upp. Precis så som idrotten fungerar. Den strategiska ledningen, Göteborgs Friidrottsförbunds styrelse utses på distriktsårsmötet vilket är det högst beslutande organet.

Demokratiska processer

Styrelsen tillsätts genom en demokratisk process där medlemsföreningarna har rösträtt. Valberedningen har till uppgift att föreslå kandidater till styrelsen. Under årsmötet väljs även revisorer och deras uppgift är att som oberoende part granska styrelsens förvaltning av det mandat som årsmötet gett styrelsen att leda förbundet. Exakt hur denna och andra processer skall gå till regleras i stadgarna, som är den bärande stommen som i detalj styr hur ett förbund eller förening skall hanteras.

Den operativa organisationen

Styrelsen utser i sin tur den operativa organisation som behövs för att planera, genomföra och följa upp verksamheten. Hur organisationen skall arbeta fastställs genom styrdokument som delegationsordning, attesträtt och framtagna policys. Inom Göteborg Friidrott arbetar också sju olika kommittéer ideellt för att bygga broar mellan förbund, förening och de aktiva. Alla anställda tjänstepersoner ingår i Förbundskansliet.

Ideellt arbete och engagemang

Idrottsrörelsen är historiskt och traditionellt en del av vårt svenska välfärdssystem som bygger på ideellt arbete och engagemang för träning och tävling, fysisk aktivitet och välmående. Tillsammans med föreningarnas egna lokala arrangemang organiserar och arrangerar Göteborgs friidrottsförbund Folksam Grand Prix och Göteborgsvarvet som varje år aktiverar hundratusentals människor. 

Det här är styrelsen

Ordförande Jahja Zeqiraj

Vice Ordförande Klas Forsberg

Ledamot Sonja Roxner

Ledamot Daniel Pettersson

Ledamot Pernilla Gluch

Ledamot Arina Ljung

Ledamot Martin Wahlgren

Ledamot Hans Pihl

Ledamot Torbjörn Ryberg

Göteborgs Friidrottsförbunds valberedning 

Ordförande Kjell Selander            

Ledamot Marika Greberg

Ledamot Per Zikovic

Från Riksidrottsförbundet till den aktive

Göteborg Friidrott är en del av Svensk Friidrott och Sveriges idrottsrörelse. De riktlinjer som bestäms rör sig från Riksidrottsförbundet till Svenska Friidrottsförbundet till Göteborg Friidrott för att tillslut rama in förutsättningarna för barn, unga och seniorer att utvecklas och prestera.
Klicka här för att se hur vi är organiserade.

Individen – kärnan i vår verksamhet

Göteborg Friidrott vill långsiktigt och kontinuerligt skapa yttre förutsättningar till utveckling för varje individ oavsett bakgrund och livssituation. Vi vill möjliggöra friidrott hela livet. För oss och våra medlemsföreningar innebär det att individen är i fokus och är den som utgör kärnan i varje förening.

Vårt uppdrag