Hoppa till sidans innehåll

Distriktsårsmöte


Göteborgs Friidrottsförbund håller distriktsårsmöte uppdelat på två sessioner. Session 1 hålls på hösten i november och då avhandlas verksamhetsplan och budget för kommande kalenderår. Session 2 hålls på våren i mars (år 2019 i februari) och då avhandlas föregående års resultat och samtliga val förrättas till styrelse, revisorer och valberedning.

Fullmakter och rösträtt  
Reglerna om rösträtt och fullmakter återfinns i Göteborgs Friidrottsförbunds stadgar 2 kap 8 och 11§.

Föreningarna har rösträtt enligt den röstlängd som upprättas av SFIF den 1 januari varje år och röstlängden baseras på reglerna i ovan nämnda paragraf. Förening har mellan 1 till 5 röster och för varje röst skall ett ombud utses. 

För att förening skall kunna nyttja sin rösträtt på ett distriktsmöte skall föreningen inge fullmakt för ombud (ett ombud för varje röst). Det är endast ombud som har rösträtt. Varje ombud har en röst och rösträtten får inte överlåtas. 

Ombud får representera endast en förening samt får inte vara ledamot av distriktsstyrelsen.

Det är lämpligt att styrelsen i respektive förening utser ombud på ett styrelsemöte och att styrelsens val av ombud protokollförs i mötets styrelseprotokoll.

Mall för fullmakt >

 

Uppdaterad: 14 FEB 2018 12:57 Skribent: Anki Johansson

Postadress:
Göteborgs Friidrottsförbund
Box 12174
402 42 Göteborg

Besöksadress:
Friidrottens väg 5
414 76 Göteborg

Kontakt:
Tel: 0317727880
E-post: info@goteborgfriidro...

Se all info