Du kan ge ett barn möjlighet att påverka sitt idrottande!

Barns delaktighet

* Sidan uppdateras! Snart kommer du som vill kunna inspireras här.

Göteborg Friidrott vill skapa en kultur där varje barn ska känna trygghet i att kunna uttrycka sin vilja. En kultur där barnen blir sedda för den de är. Vi tror på att när barn är delaktiga i utformandet av sin idrott blir friidrotten en fri idrott, hela livet. Tillsammans med Göteborg Friidrottsförbund medlemsföreningar och samarbetspartners strävar friidrotten i Göteborg mot att kontinuerligt förändra och förbättra rutiner och riktlinjer genom utbildning, så att barn kan känna trygghet i att låta sin röst bli hörd. Att tävla är inte målet men det kan vara en del av glädjen och utvecklingen. 

“Ja, dom lyssnar. Men dom gör inte som vi säger. Det är nog tur för annars skulle det bli för lata träningar.”

Alva Sämfors, Örgryte IS F11, som svar på frågan: Lyssnar ledarna på vad du säger?

Dina rättigheter, din idrott

Tycker du att det bara är de vuxna som bestämmer hela tiden? Får du inte vara med och säga vad du tycker och känner? Påminn de vuxna att din röst är värdefull och be dem att förklara hur du kan vara delaktig i din träning. Den 1 januari 2020 blev nämligen barnkonventionen lag. Den bestämmer att ledarna ska stanna upp och lyssna på dig som barn och se dig för den du är. Vill du se historien om FN:s barnkonvention? Klicka på play-knappen på bilden.