För friidrotten i Göteborg

Välkommen till Göteborgs Friidrottsförbund!

Friidrott ::: En fri idrott för dig, hela livet. 

Friidrott är en idrott där du stärker din egen inre kraft.
Friidrott är en idrott där din process, din prestation och du som person är i fokus.
Friidrott är en fri idrott där du som  junior, senior, eller veteran kan springa, hoppa eller kasta.
Och där du, oavsett roll, funktion eller förutsättning kan växa i förening med andra. 

Därför finns Göteborgs Friidrottsförbund
För att ideella krafter och idrottsliga drömmar skall mötas.
För dig, för föreningen, för alla. Hela livet.

För bredd, spets och glädje

Visionen om bredd, spets och glädje är den Göteborgs Friidrottsförbund önskar efterleva och verka för. Men vad innebär det? Här ges du som förening, aktiv och ledare plats i en miljö som bär tron på att glädjefylld idrottsutveckling skapas i en kultur där det finns dynamik mellan föreningarna. Och där varje individ ges möjlighet att vara den man är.
Göteborgs Friidrottsförbund verkar för att hälsa och trygghet är prioritet oavsett förutsättning och ambitionsnivå. Utveckling, förändring och förståelsen för en hållbar idrottsmiljö skapas genom dialog mellan förening och förbund, aktiv och ledare likväl mellan aktiv och aktiv. För att uppnå bredd, spets, och glädje arbetar Göteborg tillsammans med Svenska Friidrottsförbundet, RF-SISU och föreningarna mot en helhjärtad och attraktiv idrottsmiljö.

Hur fungerar friidrotten i Göteborg?

Så här är friidrotten organiserad

Sedan januari 2021 organiserar Svenska Friidrottsförbundet sitt regionala stöd mot föreningarna genom 9 specialdistriktsförbund. Göteborgs Friidrottsförbund är ett av dem.

Tillsammans med Friskis & Svettis samlar Göteborgs Friidrottsförbund totalt 50 000 medlemmar i 53 föreningar runt om i Göteborg, Kungälv, Ale, Lerum, Partille, Härryda, Mölndal och Öckerö kommun. 12 000 av dem är engagerade i det som kallas för arenafriidrott.

Så här arbetar vi med kommunikation

Som ideell förening sprungen ur människans vilja att förenas runt friidrotten är det viktigt att Göteborgs Friidrottsförbund, GFIF, kommunikation förmedlar dess kärnvärden bredd, spets och glädje.

Detta görs genom att kontinuerligt verka för att GFIF's val av uttryck och ord förkroppsligar friidrottens värdegrund tillika är tydlig, transparent och informativ för att förenkla, effektivisera och stärka föreningarnas mottagarkraft och demokratiska vilja.

Ett konsekvent uttryck är viktigt för igenkänning men också för att stärka förbundets förtroende och associationer. 

Kommunikation är förbundets viktigaste verktyg för att lyfta, följa och berätta om föreningslivet i Göteborg.
Det är också en strategisk nyckel för samtliga beslut och skall spegla friidrottens riktning i Göteborg och nationellt.

Genom goteborgfriidrott.se nyhets- och artikelflöde möter du ofta aktiva, ledare eller föreningsansvariga som alla är delaktiga i friidrotten utifrån sina förutsättningar och väljer att berätta sin historia för dig.

Berättelserna är nyckeln i förbundets kommunikation och verkar för att lyfta goda exempel, förmedla kulturella, sociala och pskylogiska perspektiv samt att lyfta kärnan i friidrotten; individen. 

När förbundet möts, med andra ord kansliet och föreningarna, formas dialogen av RF-SISU's koncept "Lärgrupper" för att deltagarnas perspektiv och frågeställningar skall vara i centrum.

Så här är förbundskansliet organiserat

Göteborgs Friidrottsförbund omfamnar såklart samtliga 51 föreningar.
Men ofta när man pratar om förbundet syftar man enbart på kansliet. 

I Göteborg är förbundet uppdelat på ett Förenings-och förbundskansli och en evenemangsorganisation.
Inom organsationen arbetar även ideella kommitteér eller andra arbetsgrupper/råd.

Vad organisationen gemensamt skall arbeta med, hur vi kommunicerar och vilken roll eller funktion du som föreningar förväntas ta eller erbjuds fastställs i verksamhetsplanen.

Klicka här för anställda på Göteborgs Friidrottsförbund
Klicka här för samtliga kommitteer

Så här fördelas ekonomiskt överskott

För anslutna föreningar gäller den så kallade "Fördelningnyckeln" vid utbetalning av ekonomiskt överskott från Göteborgs Friidrottsförbunds evenemang, tillika antal inarbetade funktionärstimmar från respektive förening. 

Ladda ner "Fördelningsnyckeln 2024" 

(Beslutad vid Årsmöte Session 1, 2023-11-23. Uppdaterad 2023-12-13)

Så här utlyses årsmötet

Distriksårsmöte Session 1 & 2

Distriktsårsmötets första session hålls årligen under november månad, året före verksamhetsårets början. Distriktsårsmötets andra session hålls årligen före ordinarie förbundsårsmöte i SFIF på dag som distriktsstyrelsen bestämmer. 

Utlysning
Styrelsen ska, senast två månader före respektive session, med angivande av tid och plats kalla till distriktsårsmöte på distriktets och SFIF:s hemsida och genom skriftligt meddelande till röstberättigade föreningar.

Härefter ska styrelsen, senast två veckor före mötet, på distriktets hemsida offentliggöra förslag till föredragningslista för årsmötet samt röstlängdsunderlag framtaget av SFIF.

Vad behandlas när? 

Session 1 : Ekonomisk plan (Budget) / Verksamhetsplan /  Föreningarnas motioner + styrelsens yttrande
Session 2 :  Årsredovisning / Verksamhetsberättelse / Revisorernas berättelse


Ovan information är utdrag från stadgarna § 1 + 2.

Extern kontroll

Revisorer

Årsmötet session 2 valde Karin Eriksson, Grand Thornton till revisor.
Revisorsuppelant: Malin Palmqvist
Lekmannarevisor: Peter Gustafsson

Firmateckning

Styrelsen beslutar att Göteborgs Friidrottsförbunds firma tecknas av Anders Prytz (ordförande)
i förening med Eva-Lena Frick (Förbundschef) eller en av dessa två i förening med någon av övriga
styrelseledamöter Roland Adrell, Daniel Pettersson, Karin Schön, Anders Lundell, Angela Anyai
Krantz, Marika Greberg, Tomas Van Zalingen samt Martin Wahlgren.

Styrelsen beslutade att för löpande förvaltningsärenden tecknas firman av Eva-Lena Frick.
Följande beslut finns att läsa från " Konstituerande styrelsemöte 2024-03-07".

Läs och ladda ner stadgarna

Den demokratiska processen, tillika hur förbundets styrs, regleras i 2021 års reviderade stadgar.

Stadgarna är den bärande stommen som detaljerat styr hur ett förbund eller förening skall hanteras. 
Som komplement till stadgarna finns verksamhetsplanen.
Verksamhetsplanen beskriver årets inriktning. 

Resumé Styrelsemöten

Läs eller ladda ner sammanfattningar från Göteborg Friidrottsförbunds styrelsemöten. 

Resumé 15 januari 2024

RESUMÉ 5 februari 2024

Resumé 8 april

Resumé 6 maj

2023 

Resumé 3 april

RESUMé 2 MAJ

Resumé 12 juni

Resumé 19 sept + 5 oktober

Eventuella bilagor + protokollen i sin helheten ligger, efter signering av justeringsperson, sekreterare och ordförande, i den blå boxen "Protokoll och handlingar" längre ner på sidan.

Individen – kärnan i vårt uppdrag

Göteborg Friidrott vill långsiktigt och kontinuerligt skapa yttre förutsättningar till utveckling för varje individ oavsett bakgrund och livssituation. Vi vill möjliggöra friidrott hela livet. För oss och våra medlemsföreningar innebär det att individen är i fokus och är den som utgör kärnan i varje förening.

Årsberättelsen 2023

Det här är styrelsen


Anders Prytz
Ordförande
Tel: 0706 87 15 61
anders.prytz@
goteborgfriidrott.se


Tomas Van Zalingen
Vice ordförande
tomas.van.zalingen@
gmail.com


Daniel Pettersson
Ledamot
daniel.pettersson@
goteborgfriidrott.se


Karin Schön
Ledamot
karin.schon62@gmail.com


Martin Wahlgren
Ledamot 
martin.wahlgren@consat.se


Roland Adrell
Ledamot
roland.adrelladvokat@gmail.com

Göteborgs Friidrottsförbunds valberedning 

Sammankallade
Kjell Selander         

Ledamot
Lars-Erik Berg

Ledamot Karin Dejke 

Göteborg Friidrottsförbund

"Vi lever med två beslut"

“Om vi tar emot ungdomar i vår verksamhet, så säger vi att varje ungdom ska kunna vara med på sina egna villkor och kunna utvecklas enligt sin egen potential och intresse, då måste ju vi tycka detsamma om våra föreningarna"

För att läsa artikeln med GFIF's ordförande, klicka här!