För friidrotten i Göteborg

Välkommen till Göteborgs Friidrottsförbund!

Friidrott: En fri idrott för dig, hela livet. 

Friidrott är en idrott där man tillsammans stärker varandra och sin egen inre kraft. Friidrott är en idrott där individens process, prestation och person är i fokus. Friidrott är en fri idrott där varje individ oavsett roll eller funktion kan utvecklas utifrån sin förmåga. Och där du som junior, senior, eller veteran kan välja att springa, hoppa eller kasta.
Vad än som gör dig glad och utvecklas!

Därför finns Göteborg Friidrott. 
Tillsammans skapar vi samhörighet, på arenan och utanför.
För dig, för föreningen, för alla; hela livet.

Bredd, spets och glädje! 

Det är det hela Göteborg Friidrott försöker att efterleva. Men vad innebär det? Göteborg Friidrott tror på att en glädjefylld idrottsutveckling skapas i en kultur där varje medlem ges utrymme att vara den man är och där det finns en dynamik mellan barn, ungdom, och senior. Inom Göteborgs Friidrottsförbund verkar vi för att hälsa och trygghet redan är och skall fortsätta vara prioritet oavsett förutsättning och ambitionsnivå. Vi vet att utveckling, förändring och förståelsen för en hållbar idrottsmiljö skapas genom dialog mellan förening och förbund, aktiv och ledare likväl mellan aktiv och aktiv. För att uppnå bredd, spets, och glädje arbetar GFIF tillsammans med Svenska Friidrottsförbundet, RF-SISU och föreningarna mot en helhjärtad och attraktiv idrottsmiljö.

Hur fungerar friidrotten i Göteborg?

Så här är friidrotten organiserad

Sedan januari 2021 organiserar Svenska Friidrottsförbundet sitt regionala stöd mot föreningarna genom 9 specialdistriktsförbund. Göteborgs Friidrottsförbund är ett av dem.

Tillsammans med Friskis & Svettis samlar Göteborgs Friidrottsförbund totalt 50 000 medlemmar i 53 föreningar runt om i Göteborg, Kungälv, Ale, Lerum, Partille, Härryda, Mölndal och Öckerö kommun. 12 000 av dem är engagerade i det som kallas för arenafriidrott.

Så här fungerar fördelningsnyckeln

För anslutna föreningar gäller den så kallade "Fördelningnyckeln" vid utbetalning av ekonomiskt överskott från Göteborgs Friidrottsförbunds evenemang, tillika antal inarbetade funktionärstimmar från respektive förening. 

Ladda ner "Fördelningsnyckeln 2024" 

(Beslutad vid Årsmöte Session 1, 2023-11-23. Uppdaterad 2023-12-13)

Hur stöttar Göteborg Friidrott föreningslivet?

På uppdrag av Svensk Friidrott ska Göteborg Friidrottsförbund ha en inlyssnande dialog med föreningarna, leda vägen mot Strategi 2025 och vara drivande i långsiktiga utvecklingsprocesser. 

Det innebär att du som förening erbjuds stöd och utvecklingsmöjligheter utifrån Svensk Friidrotts nationella mål, vilket innebär att det stöd du får som förening lutar emot och arbetar för att implementera Strategi 2025 i praktiken. För att alla individer och föreningar skall känna att friidrotten är en plats för dem arbetar Göteborg Friidrott även för att tillhandahålla aktuella utbildningar och stötta er som vill arrangera lokala tävlingar.

Hur är Förbundskansliet organiserat?

Den operativa organsisationen som arbetar på GFIF är uppdelad i friidrottskansliet och evenemangsorganisationen.
Men tillsammans kallas det för Förbundskansliet.

När styrelsen är satt är det dags för dem (styrelsen alltså) att vid behov förändra eller förstärka den operativa organisationen som behövs för att planera, genomföra och följa upp verksamheten.

Hur organisationen ska arbeta fastställs genom styrdokument som delegationsordning, attesträtt och framtagna policys (Exempelvis Friidrottens värdegrund) 

Förbundskansliet genomför även Folksam Grand Prix och Göteborgsvarvet (med dotterlopp!) med syfte att skapa en ekonomi som kan utveckla föreningarna, stärka friidrottens uppdrag i samhället och förnya Friidrottens Hus.

Vad säger stadgarna?

Varje förening som är ansluten till Göteborgs Friidrottsförbund har rösträtt!

Styrelsen tillsätts genom en demokratisk process som går till såhär;

  • Varje, till GFIF, ansluten föreningen röstar fram vem som ska sitta på vilken post.
  • Däremot, är det valberedningens uppgift att föreslå kandidater till styrelsen.
  • Under årsmötet väljs även revisorer.
  • Revisorernas uppgift är att som oberoende part granska styrelsens förvaltning av det mandat som årsmötet gett styrelsen för att leda förbundet.
  • Exakt hur denna och andra processer skall gå till regleras i 2021 års reviderade stadgar, vars ramar är den bärande stommen som detaljerat styr hur ett förbund eller förening skall hanteras. 

Att vara en arenaförening

Att vara en arenaförening innebär att föreningens aktiva och ledare kontinuerligt lever efter Svensk Friidrotts värdegrund, skapar lokala arrangemang, erbjuder friidrottskola och verkar för bredd, spets, och glädje!

Med stöd från Friidrottskansliet skall du ges goda möjlighet att år för år, upprätthålla detta i er förening och planera verksamheten i linje med respektive verksamhetsplaner.


Läs och ladda ner Göteborgs Friidrottsförbunds reglemente om du är, eller önskar bli en arenaförening.

Ladda ner reglementet här

(Beslutat vid Årsmötet Session 1, 2023-11-23. Uppdaterat: 2023-12-13)

Resumé Styrelsemöten

Hej ordförande!
Här kan du läsa och ladda ner sammanfattningar från Göteborg Friidrottsförbunds styrelsemöten. 

Resumé 15 januari 2024

RESUMÉ 5 februari 2024

2023 

Resumé 3 april

RESUMé 2 MAJ

Resumé 12 juni

Resumé 19 sept + 5 oktober

Eventuella bilagor + protokollen i sin helheten ligger, efter signering av justeringsperson, sekreterare och ordförande, i den blå boxen "Protokoll och handlingar" längre ner på sidan.

Individen – kärnan i vårt uppdrag

Göteborg Friidrott vill långsiktigt och kontinuerligt skapa yttre förutsättningar till utveckling för varje individ oavsett bakgrund och livssituation. Vi vill möjliggöra friidrott hela livet. För oss och våra medlemsföreningar innebär det att individen är i fokus och är den som utgör kärnan i varje förening.

För att läsa årsberättelsen 2022, klicka här!

Det här är styrelsen


Anders Prytz
Ordförande
Tel: 0706 87 15 61
anders.prytz@
goteborgfriidrott.se


Tomas Van Zalingen
Vice ordförande
tomas.van.zalingen@
gmail.com


Daniel Pettersson
Ledamot
daniel.pettersson@
goteborgfriidrott.se


Karin Schön
Ledamot
karin.schon62@gmail.com


Martin Wahlgren
Ledamot 
martin.wahlgren@consat.se


Roland Adrell
Ledamot
roland.adrelladvokat@gmail.com


Anna Skoog
Ledamot
anna.skoog2@gmail.com

Göteborgs Friidrottsförbunds valberedning 

Sammankallade
Kjell Selander         

Ledamot
Lars-Erik Berg

Ledamot Karin Dejke 

Göteborg Friidrottsförbund

"Vi lever med två beslut"

“Om vi tar emot ungdomar i vår verksamhet, så säger vi att varje ungdom ska kunna vara med på sina egna villkor och kunna utvecklas enligt sin egen potential och intresse, då måste ju vi tycka detsamma om våra föreningarna"

För att läsa artikeln med GFIF's ordförande, klicka här!