Friidrottens grogrund för livslång utveckling 

Trygg idrott

Hur kan man väcka insikt och förståelse för föreningens värdegrund?

Här finner du som ledare situationsbaserade gruppövningar att ladda ner, lära utav och att använda i gruppen eller mellan ledare och kansli/styrelse.

Du som organisationsledare uppmuntras att ta ägandeskap över föreningens arbete, där förbundet och RF-SISU finns vid er sida som objektiv vägledare och stöd i friidrottsspecifika frågor. Gruppövningarna är verktyg för att underlätta ert ledarskap. 

Genom att förstå och bli medveten om hur olika individer kan uppfatta situationer, och vad det innebär att vara trygg i sin förening, kan du skapa en miljö som alla vill vara inom. 

Jag som ledare

Hur känns trygghet?

Hej Ledare!

Hur tror du att dina aktiva definierar känslan av trygghet?
Hur definierar du en trygg miljö i gruppen?
Vilka situationer är särskilt betydelsefulla för dina aktiva?

Ladda ner gruppövningen "Definiera trygg idrott"

Fler situationer finns genom diskussionskorten "Friidrottens Spelkort"
Hör av dig till Sara Ulrika Tibell för att få en fysisk kortlek i handen.

Samtalstarters för ledare till ledare

Den ena pratar den andra lyssnar.
Samtalstarters kan vara ett enkelt sätt att skapa inkludering i gruppen.

Ladda ner Samtalstarter

 

Fler situationer finns genom diskussionskorten "Friidrottens Spelkort"
Hör av dig till Sara Ulrika Tibell för att få en fysisk kortlek i handen.

Attityder med Sävedalens AIK

Citatstafett

Citatstafett

  1. Spring ett halv varv på banan.
  2. Barnen ges ett tänkvärt citat av ledaren, så som ”Jag klarar allt ge mig bara lite tid”
  3. Sedan springer barnen resten av varvet och viskar citatet i örat på sin kompis som springer tillbaka till tränaren och upprepar det för att sen få ett nytt citat.

Här får barnen möjlighet att öva på hur de förhåller sig till sig själva och sin egen utveckling, prestation eller sitt resultat.


"Det är roligt när vi märker att dessa citat naturligt tas fram och används av barnen själva när de inte ens tänker på det. När de kör längdhopp kan man höra ”jag kommer att klara detta, ge mig bara lite mer tid” .  - Desiree Lilliehöök, Ideell ledare för Sävedalens grupp födda 2013

Situationsstafett

Situationsstafett

  1. Barnen springer fram till en tavla och ställs inför en situation: “Okej, nu har din kompis precis stampat över i längdhoppet och är jätteledsen” Vad säger du till den?
  2. Barnen eller ledaren skriver upp vad man säger till sin kompis på tavlan och så får man springa tillbaka.
  3. Sedan får man ju en ny situation, men man får inte säga det som står på tavlan. Så man måste hela tiden ändra fokus. 

Detta är en stafett där syftet är sprintträning men där barnen samtidigt får öva på hur man beter sig mot varandra.

Komplingmangstafett

Komplimangstafett

Förberedelser:

Välj x antal lag.
Starta vid startlinjen på 60 m banan (eller på annan bana).
30 m längre bort står en kona och 1,5 meter efter konan står en kompis i laget.

1. Du springer fram till konan och får en situation av ledaren.

1. Spring sedan fram till din kompis och ge den en komplimang/peppande kommentar.
Varje gång skrivs komplimangen/peppen upp på en tavla av ledaren och man får aldrig säga samma sak två gånger.

Här får barnen träna på att lyfta varandra på olika sätt. 
Utgå från verkliga situationer som kan uppstå på tävling eller träning.

Desirees Lilliehööks ord:
Vi berömmer inte utseende ”vilket fint hår du har” utan mer, ”Du såg verkligen laddad ut innan loppet” ”vilket tryck du hade i uthoppet” och liknande. Vi tränar på att peppa, berömma, stötta, se varandra på olika sätt. Inte bara ”bra jobbat”

Desiree Lilliehöök är ideell tränare för Sävedalens grupp födda 2013

Delaktighet med Bonki Studio.se

Hur vore det om alla är lika?

Hur skulle det vara om alla vore lika?
När är vuxnas åsikter inte viktigare än barn och ungas?

ladda ner GRUPPÖVNING "Lika värde"

 

 

Att känna sig utanför

Är det viktigt att alla får vara med?
Hur känns det att inte få eller kunna vara med?

ladda ner gruppövningen "Utanför"

Föreningens förebyggande arbete

Att fånga upp medlemmarnas tankar

Föreningsdemokrati genom Föreningssmart

Föreningssmart är Svensk Friidrotts verktyg skapat för att fånga upp medlemmarnas tankar och insikter, och därefter kunna se och välja prioriterade utvecklingsområden. 

När ni gör Föreningssmart tillges ni strukturerat stöd från både Svenska Friidrott och Göteborg Friidrott och RF-SISU.

För att läsa om hur processen ser ut, klicka här!

För att registrera er för enkäten skriv ett mail GFIF's föreningsansvarig Sara Ulrika Tibell.

 

Att skapa struktur och rutiner

Från to-do till ta-da

  1. Har ni fångat upp beteendemönster eller rikszoner hos era aktiva, ledare, kanslipersonal samt styrelse?
  2. Har ni format ett policy som beskriver bakgrund, syfte, ansvarsfördelning samt konsekvens. Det ger föreningen en god riktning.
  3. Hur väljer ni att arbeta aktivt med policyn? Vilka handlingar skall policy luta sig emot? 


STruktur och rutiner med RF-SISU

Hur fungerar barnkonventionen i praktiken?

Att vara ledare innebär att bära ett förtroende.
Du som organisationsledare har däremot ett ansvar att se till så att er verksamhet har ramar som gör det enkelt att vara ledare hos er.

Så här kan du börja:

1. Säkerställ att föreningens styrdokument utgår från RF:s stadgar och Idrotten Vill.  
2 Läs och diskutera RF:s anvisningar för barn- och ungdomsidrott.
Är föreningens verksamhet i linje med dessa? 
3. Fundera över föreningens rutiner för hur barnen löpande ges möjlighet att göra sin röst hörd, uttrycka sin vilja och vara delaktiga i utformandet av verksamheten

Barnkonventionens viktigaste artiklar

Artikel 2
Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Inge får diskrimineras.

Artikel 3
Barnets bästa ska komma i första rummet vid alla beslut som rör barn.

Artikel 6
Alla barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling.

Artikel 12
Varje barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. Barnets åsikt ska beaktas i förhållande till barnets ålder och mognad.

“Barn känner sig trygga när ledarna ser och involverar dem. När man har go stämning och gemenskap.”

Malin Kron Torgersson, Riksidrottsförbundet SISU 

Värdegrundsarbete

"Det är ingen rättighet att vara ledare"

Göteborg Friidrott möter Mölndals AIK

Göteborg Friidrottsförbunds samverkan med RF-SISU

RF-SISU, Svenska Friidrottsförbundet och Göteborgs Friidrottsförbund verkar som en trio tillsammans för att lyfta och processa trygghetsfrågor ur både ett förenings- och förbundsperspektiv.
Vill du som ordförande, styrelseledamot, kanslist eller enskild ledare verka för en mer inkluderade miljö och önskar hjälp på vägen? Kontakta gärna i första hand GFIF föreningsansvarig Sara Ulrika Tibell, alternativt hör av er direkt till er idrottskonsulent.