För idrottslig glädje hela livet

Trygg idrott

Grunden för att ha roligt och utvecklas

Göteborg Friidrott har en trygg och frisk idrott först när hela verksamheten (alla föreningar!) genomsyrar FN barnkonvention, när du upplever att du har möjlighet att friidrotta utifrån dina förutsättningar och när det finns en tillsammans-känsla kring bedriva idrott i föreningar för att ha roligt, må bra och utvecklas under hela livet.

RF-SISU idrottskonsulenter Västra Götaland finns där för er som förening. RF-SISU och GFIF samverkar tätt tillsammans för att ge det bästa möjliga stöd för er förening. Arbetet sker utifrån era behov men alltid mot idrottens tydliga värdegrund, etik och moral. En grundläggande utgångspunkt i processen är artiklarna 2,3,6,12 från FN Barnkonvention och Idrottsrörelsens idéprogram Idrotten Vill. Arbetet vägleds därefter utifrån olika modeller och trappsteg. Men framförallt handlar trygg idrott om vikten av att uppmärksamma nuläget i varje enskild förening och att göra medvetna handlingar därifrån. 

När värdegrunden bryts

När värdegrunden bryts är det värdefullt för dig som individ, dina träningskompisar, din ledare och för friidrotten i stort att situationen uppmärksammas. Även om det inte alltid är helt enkelt att förstå vad som är rätt och fel. Är du orolig för någonting eller någon i din förening? Om du är det, går du tillväga på det här sättet;

Så här gör du

Första steget

Har du berättat för din träningskompis, eller din ledare hur du känner?
Samtal kan vara svårt, men är ofta grunden till en samsyn på hur värdegrunden skall förverkligas.

Andra steget

I andra (eller om det är första!) hand vänder du dig till någon i styrelsen.
Styrelsen i din förening är alltid ytterst ansvarig för det som händer och kan avsluta ett samarbete med en tränare, skapa dialog eller förmedla det du upplever.

Tredje steget

Går inte steg 2 att genomföra på grund av att din upplevelse är kopplad till enskilda personer i styrelsen?
Hör då av dig till friidrottschefen på Förbundskansliet eller Riksfriidrottsförbundets distriktsansvariga i Göteborg som har kompetens och erfarenhet kring barn- och ungdomsidrott. 

Fjärde steget – Idrottsombudsmannen

Om du tror att ditt ärenden inte kan hanteras av förening, SF eller RF/SISU:s distrikt, eller att du helt enkelt inte får den hjälp du önskar, kontakta Idrottsombudsmannen på 08-627 40 10 eller e-post.

För att skriva till Idrottsombudsmannen, klicka här!

Göteborg Friidrotts policys

Vad gäller kring antidoping? Visste du att alla anställda inom idrotten ska lämna utdrag ur belastningsregistret? Scrollar du lite längre ner hittar du riktlinjer och normer kring hur vi förhåller oss till idrotten och till varandra i Göteborg och vad som gäller när någon i din förening har blivit särbehandlad ur ett negativt perspektiv.

“Barn känner sig trygga när ledarna ser och involverar dem. När man har go stämning och gemenskap.”

Malin Kron Torgersson, Riksidrottsförbundet SISU 

Föreningsutveckling

“Alla bra värdegrunder innehåller paradoxer"

För att läsa om IF Kvilles arbete för trygg idrott, klicka här

Tryggare Tillsammans; För dig som leder.

“Det finns ingen fråga som är viktigare för oss än att säkra att barn är trygga i vår verksamhet”
Tryggare Tillsammans är en utbildning genom Rädda Barnen, för ledare och aktiva.
Genom att förstå och bli medveten om hur olika individer kan uppfatta situationer, och vad det innebär att vara trygg i sin föreningen, kan vi skapa en miljö som alla vill komma till.
Lyssna till röster från Rädda Barnen – klicka på bilden nedan, för att se filmen Tryggare Tillsammans. 

Göteborg Friidrottsförbunds kontaktperson hos RF-SISU Västra Götaland

Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsubildarna stöttar idrottsföreningar och förbund i hela Sverige. RF SISU Västra Götaland verkar regionalt i Västra Götalandsregionen. Vår idrottskonsulent Malin Kron Torgersson når du via mail eller telefon: 0709-26 58 83