Träna friidrott hos oss

Träningskort och priser

Välkommen att träna i Friidrottens Hus

I Friidrottens Hus tränar elitaktiva seniorer, barn och ungdomar. För dig som motionär är du välkommen att träna under dag- och kvällstid. Vi vill också välkomma idrotts- och skolverksamhet för att fylla utrymmet i Friidrottens Hus med idrottslig dynamik och glädje. För att ge alla bra förutsättningar att utföra sin idrott på det sätt de önskar har vi tagit fram olika årskort, rutiner och riktlinjer.

International athlete?

You who are an international athlete or a student are welcome to join us and the home for athletics in Gothenburg, Friidrottens Hus. If you are here for one-time-visit you buy a single entrance when you arrive. Are you here for the long term and looking for a group? Contact Gustaf Hultgren, Elit Göteborg

 Visit ELIT GÖTEBORG