Elit Göteborg

För en attraktiv elitidrottsmiljö

Vad innebär Elit Göteborg?

Sedan 2010 har Göteborg Friidrott aktivt arbetat för utveckling av de olika grengrupperna; hopp, kast, sprint/häck och medel/långdistans. 
Olika projekt och aktiviteter som gemensamma tävlingsresor, träningar och läger bidrar till att stärka gemenskapen mellan föreningar och skapar förutsättningar för utveckling och prestation. Gemensamt med respekt och glädje för varandra och för vår idrott formar vi den kultur vi vill utvecklas och prestera inom.

För dig som aktiv seniorelit skapar respektive grengruppskommitté aktiviteter, öppna för deltagare från hela distriktet. Scrolla längre ner för att se vad som händer just nu!

Medel/Långdistans

Grengrupp Medel/Lång

Hej! Vi ingår i grengrupp Medel/Lång

Alexander Nilsson (ledare)
Andy Senorski
Midde Hamrin
Johan Wettergren
Richard Mattsson
Mikael Brink
Per Skoog
Torbjörn Nilsson
Jonas Hagelin
Mats Erixon
Johan Lamm
Mikael Wennerbeck
Jimmy Nielsen
Henrik Klingener

Vår uppgift är att utveckla grengruppen i Göteborg.
Detta görs i enlighet med Göteborgs Friidrotts verksamhetsplan, vision och värdegrund.
För frågor och funderingar, kontakta gärna Alexander Nilsson

Sprint / Häck

Grengrupp Sprint/Häck

Aktuella aktiviteter:

För att läsa en sammanfattning av året 2023, klicka här!

Hej!
Vi ingår i grengrupp kast
-
-
-

Vår uppgift är att utveckla grengruppen i Göteborg.
Detta görs i enlighet med Göteborgs Friidrotts verksamhetsplan, vision och värdegrund.
För frågor och funderingar, kontakta gärna kommitté-ansvarig Estelle Montler;
Mail: estelle.montler@ullevi-vikingen.se 

 

Mångkamp

Grengrupp Mångkamp

Hej!
Vi ingår i grengrupp Mångkamp
Jonathan Carbe
Lisa Rogö
Lisa Wållgren
Peter Amundin
Matti Bränholm

Vår uppgift är att utveckla grengruppen i Göteborg.
Detta görs i enlighet med Göteborgs Friidrotts verksamhetsplan, vision och värdegrund.
För frågor och funderingar, kontakta gärna Elit- och grengrupssansvarig Gustaf Hultgren

Aktuellt

Mångkampsdag med Fredrik Samuelsson

För att läsa inbjudan, klicka här

Öppna pass för dig mellan 13-19 år

För att läsa inbjudan, klicka här

För att registrera dig på ett pass, klicka här!

Kommande pass är öppna för dig!:

Kula/Diskus (Instruktör - Arwid Koskinen)
Tisdag 5/12 kl 17.00

Spjut (Instruktör - Mari Klaup)
Fredag 8/12 kl 17.30

Stav (Instruktör - Gustaf Hultgren)
Onsdag 13/12 kl 17.00

Häck (Instruktör - Fredrik Rogö)
Tisdag 12/12 kl 18.00


Kast

Grengrupp Kast

Hej!
Vi ingår i grengrupp kast

Arwid Koskinen
Gustav Liberg
Kjell Larsson
Anders Lundell
Tracy Andersson
Leo Frid Göransson
Kristian Pettersson
Tobias Fredberg

Vår uppgift är att utveckla grengruppen i Göteborg.
Detta görs i enlighet med Göteborgs Friidrotts verksamhetsplan, vision och värdegrund.
För frågor och funderingar, kontakta gärna Elit- och grengrupssansvarig Gustaf Hultgren

Hopp

Grengrupp Hopp

Hej! Vi ingår i grengrupp Hopp

Gustaf Hultgren (ledare)
Erik Olsson
Fredrik Haraldsson
Katrin Klaup
Henrik Eneman
Yannick Tregaro
Emil Predan
Per Tedenrud
Erik Hagström
Peter Liberg

Vår uppgift är att utveckla grengruppen i Göteborg.
Detta görs i enlighet med Göteborgs Friidrotts verksamhetsplan, vision och värdegrund.
För frågor och funderingar, kontakta gärna Elit- och grengrupssansvarig Gustaf Hultgren

Aktivas råd söker medlemmar 2024!

Har du något du vill förbättra eller något du önskar föra fram och lyfta på ett högre plan? Din röst är värdefull. Aktivas råd vill vara ett öppet forum för dig och alla aktiva. Göteborgs Friidrottsförbund vill bidra till att skapa en trygg och stimulerande tränings- och tävlingsmiljö. Aktivas råd blir därför en bro mellan Göteborg Friidrotts styrelse, kansli och de aktiva. Förhoppningen är att stärka dialogen mellan aktiva och styrelsen och att rådet ska vara en kanal för er aktiva att inspireras, utvecklas och kunna påverka olika val och riktningarna som tas inom Svensk Friidrott, Göteborg Friidrott och i Friidrottens Hus.

Kontakta gärna Elitansvarig gustaf.hultgren@goteborgfriidrott.se 

Individen – kärnan i vårt uppdrag

Göteborg Friidrott vill långsiktigt och kontinuerligt skapa yttre förutsättningar till utveckling för varje individ oavsett bakgrund och livssituation. Vi vill möjliggöra friidrott hela livet. För oss och våra medlemsföreningar innebär det att individen är i fokus och är den som utgör kärnan i varje förening.

GFIF's uppdrag