Elit Göteborg

För en attraktiv elitidrottsmiljö

Vad innebär Elit Göteborg?

Sedan 2010 har Göteborg Friidrott aktivt arbetat för utveckling av de olika grengrupperna; hopp, kast, sprint/häck och medel/långdistans. 
Olika projekt och aktiviteter som gemensamma tävlingsresor, träningar och läger bidrar till att stärka gemenskapen mellan föreningar och skapar förutsättningar för utveckling och prestation. Gemensamt med respekt och glädje för varandra och för vår idrott formar vi den kultur vi vill utvecklas och prestera inom.

För dig som aktiv seniorelit skapar respektive grengruppskommitté aktiviteter, öppna för deltagare från hela distriktet. Scrolla längre ner för att se vad som händer just nu!

Aktuellt Elit Göteborg

Öppna elittränarmöten

Aktuellt

Information om nästkommande möte kommer upp här, och från Gustaf Hultgren.

Sprint/Häck

Aktuella aktiviteter:

För att läsa en sammanfattning av året 2021, klicka här!

Vill du bidra till kommittén för Sprint/Häck? 

Med hjälp av engagerade individer kan vi implementera och aktivera de mål som finns i verksamhetsplanen. Under året möts vi kontinuerligt för att stämma av att allt går enligt vår plan och vision.
Medlemmarna i grengruppskommittén är därför ansvariga för all implementering.

Har du förslag på utbildningar eller aktiviteter du skulle vilja att vi hjälper till att anordna eller fokuserar på? Eller brinner du helt enkelt för sprint och vill arbeta systematiskt med att utbilda och utveckla tränare och aktiva i regionen? 

För att komma i kontakt med kommiteén Sprint/Häck - kontakta Peter Karlsson.
Mail: klubbchef@ifkville.se

 

De aktivas råd

På gång inom aktivas råd

Vi uppdaterar inom kort

Vill du lyfta en fråga?
Kontakta oss gärna: aktivasrad@goteborgfriidrott.se 

 

Kast

Aktuella aktiviteter

Grengrupp Kast välkomnar dig till Kastträff 16-17 december!

 För inbjudan, klicka här
För PM, klicka här

Registrera din närvaro

För frågor och funderingar, kontakta gärna Elit- och grengrupssansvarig Gustaf Hultgren

Mångkamp

Mångkampsdag med Fredrik Samuelsson

För att läsa inbjudan, klicka här

Öppna pass för dig mellan 13-19 år

För att läsa inbjudan, klicka här

För att registrera dig på ett pass, klicka här!

Kommande pass är öppna för dig!:

Kula/Diskus (Instruktör - Arwid Koskinen)
Tisdag 5/12 kl 17.00

Spjut (Instruktör - Mari Klaup)
Fredag 8/12 kl 17.30

Stav (Instruktör - Gustaf Hultgren)
Onsdag 13/12 kl 17.00

Häck (Instruktör - Fredrik Rogö)
Tisdag 12/12 kl 18.00


Hopp

Aktuella aktiviteter

Vi uppdaterar inom kort

Undrar du över något?
Hör av dig till Peter Liberg 0722-30 97 94

Aktivas råd söker medlemmar 2024!

Har du något du vill förbättra eller något du önskar föra fram och lyfta på ett högre plan? Din röst är värdefull. Aktivas råd vill vara ett öppet forum för dig och alla aktiva. Göteborgs Friidrottsförbund vill bidra till att skapa en trygg och stimulerande tränings- och tävlingsmiljö. Aktivas råd blir därför en bro mellan Göteborg Friidrotts styrelse, kansli och de aktiva. Förhoppningen är att stärka dialogen mellan aktiva och styrelsen och att rådet ska vara en kanal för er aktiva att inspireras, utvecklas och kunna påverka olika val och riktningarna som tas inom Svensk Friidrott, Göteborg Friidrott och i Friidrottens Hus.

Kontakta gärna Elitansvarig gustaf.hultgren@goteborgfriidrott.se 

Individen – kärnan i vårt uppdrag

Göteborg Friidrott vill långsiktigt och kontinuerligt skapa yttre förutsättningar till utveckling för varje individ oavsett bakgrund och livssituation. Vi vill möjliggöra friidrott hela livet. För oss och våra medlemsföreningar innebär det att individen är i fokus och är den som utgör kärnan i varje förening.

GFIF's uppdrag, klicka här!