Föreningslivet i Göteborg

“Friidrott är bra och varierad träning och man umgås med kompisarna samtidigt som man tränar”

Elna Wester, F16 (2021) Örgryte IS Friidrott

Hej förening!

Att vara en arenaförening

Att vara en arenaförening innebär att föreningens aktiva och ledare kontinuerligt lever efter Svensk Friidrotts värdegrund, skapar lokala arrangemang, erbjuder friidrottskola och verkar för bredd, spets, och glädje!

Med stöd från Friidrottskansliet skall du ges goda möjlighet att år för år, upprätthålla detta i er förening och planera verksamheten i linje med respektive verksamhetsplaner.


Läs och ladda ner Göteborgs Friidrottsförbunds reglemente om du är, eller önskar bli en arenaförening.

Ladda ner reglementet här

(Beslutat vid Årsmötet Session 1, 2023-11-23. Uppdaterat: 2023-12-13)

Så här stöttar förbundskansliet föreningslivet

Distriktsförbundet är föreningarnas förlängda arm till Svenska Friidrottsförbundet.
Distriktsförbundet är Svenska Friidrottsförbundets förlängda arm till föreningarna.
Distriktförbundet arrangerar* Göteborgsvarvet för att lyfta de ekonomiska resurserna i distriktet och stärka föreningarnas förutsättning för bredd, spets och glädje.

*Göteborgsvarvet drivs av evenemangsorganisationen och men genomförs tillsammans med samtliga föreningar.

Föreningsbesök, höst- och vårdialog, samt årsmötet har som uppgift att förankra förening och förbund och uppmärksamma den demokratiska processen.

Därför finns Göteborgs Friidrottsförbund

På uppdrag av Svensk Friidrott ska Göteborg Friidrottsförbund ha en inlyssnande dialog med föreningarna utifrån deras nuläge och behov. Förbundets uppdrag är samtidigt att leda vägen mot Strategi 2025 och vara drivande i långsiktiga utvecklingsprocesser. Riktningen för förbundet som helhet beslutas av distriktsårsmötet.

Föreningsbesök hos din förening!

Samtidigt som föreningslivet förändras konstant, upplever många föreningar ekonomiska utmaningar, ledare- och/eller lokalbrist. Ofta är en pusselbit till utveckling att våga utmana era medlemmars sätt att vara delaktiga i föreningen och att inspireras av och med andra.

Upplever du att era ledare behöver djupare stöd för att förankra er värdegrund i sitt ledarskap?
Kanske behöver ni en mer synlig vision om var ni är på väg? 
Eller önskar ni utbilda nya medlemmar i föreningslivets normsystem?

Föreningsbesök erbjuds, planeras och prioriteras efter det att årsrapporten skickats in (Jan-Februari).
Detta sker tillsammans med föreningsansvarig i GFIF och förenings idrottskonsulent från RF-SISU.

Om du inte vet vilken er idrottskonsulent är, hör av dig till sara.tibell@goteborgfriidrott.se / 0720715848

För basuppdraget* + administrativa uppdraget*, se verksamhetsplanen 2024
*Dessa uppdrag är beslutade av Svenska Friidrottsförbundet och Riksidrottsförbundet

Förbundets valda uppdrag utöver basuppdraget:

Att driva Göteborgsvarvet i syfte att generera ekonomisk överskott till föreningsverksamhet.
Att stötta den förening som vill arrangera en lokal tävling
Att tillgängligöra verktyg för ett aktivt värdegrundsarbete i gruppen

Uppdaterat 2024-04-12

Du är nyckeln till Sveriges största folkrörelse.

Din ideella kraft och ditt engagemang i föreningen är så otroligt värdefullt. Kanske framförallt för att barn och unga ska växa upp i en gemenskap och kunna utveckla sig själva och sin förståelse för hälsa och idrott. Du är en del av Sveriges största folkrörelse. 

Idrottsrörelsen är historiskt och traditionellt en del av Sveriges välfärdssystem som bygger på ideellt arbete och engagemang för träning och tävling i föreningsliv, men också en vilja att respektera och lyfta varandra. Förening betyder ju faktiskt att vi delar en vision som vi tillsammans arbetar och lever för. 


Mot bredd, spets och glädje!

Kommittéer bygger broar mellan förbund och förening

...och mellan förening och förening!

Inom Göteborg Friidrott arbetar också sju olika ideella kommittéer i syfte att bygga broar mellan förbund, förening och de aktiva. Med stöd från Förbundskansliet driver kommittéerna sin egen verksamhetsplan för att stärka och utveckla sin grengrupp i Göteborg.

Här kan du läsa mer OM kommittéerna

Röstlängd 2024

Röstlängd inför Session 1 och 2 (November 2024 + Mars 2025)

Ladda ner röstlängd

Kansliträffar 2024

Nästa träff:
Nästkommande två träffar sker hösten 2024.

Träffarna förmedlas här efter augusti månad + till arenaföreningarnas kansliadresser*

*Utskick görs till de kansliadresser som finns i IdrottOnline, alternativ till en personlig adress, som har förmedlats individuellt till GFIF.
Nya adresser förmedlas till kommunikatör- och föreningsansvarig sara.tibell@goteborgfriidrott.se

Tidigare protokoll:

Kansliträff 2024-03-06

Kansliträff 2023-11-15

Så här kan du arbeta med trygg idrott

Trygg idrott