Föreningslivet i Göteborg

“Friidrott är bra och varierad träning och man umgås med kompisarna samtidigt som man tränar”

Elna Wester, F16 (2021) Örgryte IS Friidrott

Hej förening!

Att vara en arenaförening

Att vara en arenaförening innebär att föreningen får ta del av det ekonomiska överskottet från de evenemang som Göteborgs Friidrottsförbund arrangerar. Det innebär således att föreningen årligen är delaktig i Göteborgsvarvet genom funktionärsengagemang.
Det innebär också att föreningen väljer att vara delaktigt i hela förbundets utveckling och ges möjlighet till föreningsöverskridande dialoger och aktiviteter. 

Det ligger i alla föreningars intresse att lära och leva efter Svensk Friidrotts värdegrund.
För en arenaförening gäller även särskilt att arrangera en arenatävling, att erbjuda friidrottskola för nya friidrottare och att bedriva allmän friidrott för barn, unga och vuxna 7-25 år.

I en arenaförenings intresse ligger även att arbeta fram en årlig verksamhetsplan, att dela sin erfarenhet och lyssna till andra föreningar vid förbundets sammankomster och att säkerställa att grundläggande policys är uppdaterade och kommunicerade. 

Med stöd från Friidrottskansliet och RF-SISU ges du möjlighet att upprätthålla och utveckla föreningens styrka, engagemang och välmående.

Läs och ladda ner Göteborgs Friidrottsförbunds reglemente om du är eller önskar bli en arenaförening.

Ladda ner reglementet här

(Beslutat vid Årsmötet Session 1, 2023-11-23. Uppdaterat: 2023-12-13)

Att starta ett ungdomsråd

Kanske har du kommit hit efter att ha träffat Göteborgs Friidrottsförbund på några tävlingar i sommar?  Eller kanske är du föreningsansvarig och vill lyfta ungdomarnas inflytande och engagemang i föreningen?
Här får du svar på det mest grundläggande frågorna om att starta ett ungdomsråd.

Vad är ett ungdomsråd?


Ett ungdomsråd finns till för de unga i föreningen. I ungdomsrådet får du möjlighet att påverka hur föreningen jobbar och du ges även möjlighet att tillsammans med de andra i ungdomsrådet skapa aktiviteter för föreningens aktiva. 

Vad kan man genomföra i ett ungdomsråd?


Ett ungdomsråd kan vara länken mellan föreningens unga och styrelsens i frågor som handlar om föreningens riktning.
Ett ungdomsråd kan också genomföra sociala aktiviteter för ungdomarna i föreningen. Vilka dessa sociala aktiviteter är beror oftast på en kombination av resurser och fantasti. 

Hur kan ett ungdomsråd vara till stöd för föreningens övriga aktiva?


Bär en individ på upplevelsen att något skulle kunna vara på ett annat sätt är ungdomsrådet den som övriga aktiva kan vända sig till.
I en förening är det viktigt att alla ges möjlighet att vara delaktiga, då samtliga röster bär på lika värde.
Det är särskilt värdefullt och viktigt att just de som påverkas av besluten i föreningen har möjlighet att vara delaktiga. 

Så här startar du ett ungdomsråd


1. Samla ihop andra intresserade. Kanske i samband med en träning?
Känner du dig ensam i tanken på ett ungdomsråd, tag hjälp av din tränare.

2.  Hur kan och önskar ni skapa mening för övriga aktiva och för föreningen som helhet?
Vid en första dialog med dina träningskompisar kan ni diskutera vad som saknas eller hur föreningen kan bli bättre.
 
3. Berätta för styrelsen vad ni önskar göra!

4. Välkomna på Göteborgs Friidrottsförbund uppsamlingsträff i september! (Fysiskt + Online) För dig som meddelat din email-adress via det här formuläret dimper en inbjudan ner i din inkorg senast 2 veckor inför. 

På uppsamlingsträffen ges du tillfälle att möta andra ungdomar från övriga föreningar i Göteborg, att få reda på hur du driver ett ungdomsråd och varför det är viktigt i det större föreningsperspektivet.

Du är nyckeln till Sveriges största folkrörelse.

Du är en del av Sveriges största folkrörelse. 
Din ideella kraft och engagemang i föreningen är otroligt värdefullt för att ge barn och ungdomar en plats att växa, att få vara dem. Det samma gäller även dig, och för alla runt omkring dig i föreningen.

Idrottsrörelsen är en del av Sveriges välfärdssystem som historiskt och traditionellt bygger på ideellt arbete och engagemang för träning och tävling i föreningsliv, men också en vilja att respektera och lyfta varandra.
Ordet förening betyder att vi delar en vision som vi tillsammans arbetar och lever för. 
För bredd, spets och glädje!

Kommittéer bygger broar mellan förbund och förening

...och mellan förening och förening!

Inom Göteborg Friidrott arbetar också sju olika ideella kommittéer i syfte att bygga broar mellan förbund, förening och de aktiva. Med stöd från Förbundskansliet driver kommittéerna sin egen verksamhetsplan för att stärka och utveckla sin grengrupp i Göteborg.

Här kan du läsa mer OM kommittéerna

Röstlängd 2024

Röstlängd inför Session 1 och 2 (November 2024 + Mars 2025)

Ladda ner röstlängd

Kansliträffar 2024

Nästa träff:
Nästkommande två träffar sker hösten 2024.

Träffarna förmedlas här efter augusti månad + till arenaföreningarnas kansliadresser*

*Utskick görs till de kansliadresser som finns i IdrottOnline, alternativ till en personlig adress, som har förmedlats individuellt till GFIF.
Nya adresser förmedlas till kommunikatör- och föreningsansvarig sara.tibell@goteborgfriidrott.se

Tidigare protokoll:

Kansliträff 2024-03-06

Kansliträff 2023-11-15

Så här kan du arbeta med trygg idrott

Trygg idrott