För en hållbar friidrott

Trygg idrott

Grunden för att ha roligt och utvecklas

Göteborg Friidrott har en trygg och frisk idrott först när hela vår verksamhet genomsyrar FN barnkonvention, när alla har möjlighet att friidrotta utifrån sina förutsättningar och när vi bedriver idrott i föreningar för att ha roligt, må bra och utvecklas under hela livet.

RF-SISU idrottskonsulenter Västra Götaland finns där för er som förening. Tillsammans skapar ni strategier för att stärka er idrottskultur. Arbetet sker utifrån era behov men alltid mot idrottens tydliga värdegrund, etik och moral. En grundläggande utgångspunkt i processen är artiklarna 2,3,6,12 från FN Barnkonvention och Idrottsrörelsens idéprogram Idrotten Vill. Arbetet vägleds därefter utifrån olika modeller och trappsteg, men framförallt handlar trygg idrott om vikten av att uppmärksamma nuläget i varje enskild förening och att göra medvetna handlingar därifrån.

När värdegrunden bryts

När värdegrunden bryts är det värdefullt för individen och viktigt för friidrotten i stort att situationen uppmärksammas. Är du orolig för någonting eller någon i din förening? Gör så här:

1.

I första hand vänder du dig till styrelsen. Styrelsen i din förening är ytterst ansvarig och kan avsluta ett samarbete med en tränare, skapa dialog eller förmedla det du upplever.

2.

Går inte det på grund av att oron är kopplad till styrelsen eller enskilda personer? Hör då av dig till Förbundskansliet eller Riksfriidrottsförbundets distriktsansvariga i Göteborg som har kompetens och erfarenhet kring barn- och ungdomsidrott.

Kontakta idrottsombudsmannen

För ärenden som inte kan hanteras av förening, SF eller RF/SISU:s distrikt, kontakta idrottsombudsmannen på 08-627 40 10 eller e-post.

SKRIV TiLL IDROTTSOMBUDSMANNEN

Göteborg Friidrotts policys

Vad gäller kring antidoping? Visste du att alla anställda inom idrotten ska lämna utdrag ur belastningsregistret? Scrollar du lite längre ner hittar du riktlinjer och normer kring hur vi förhåller oss till idrotten och till varandra i Göteborg och vad som gäller när någon i din förening har blivit särbehandlad ur ett negativt perspektiv.

“Barn känner sig trygga när ledarna ser och involverar dem. När man har go stämning och gemenskap.”

Malin Kron Torgersson, Riksidrottsförbundet SISU 

 

Tryggare Tillsammans

Tryggare Tillsammans är en utbildning för aktiva och ledare. Lärdomarna tar vi med oss in i idrotten för att tillsammans skapa en fri idrott, för alla hela livet. Klicka på bilden för att se filmen från Rädda Barnen.

Göteborg Friidrottsförbunds kontaktperson hos RF-SISU Västra Götaland

Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsubildarna stöttar idrottsföreningar och förbund i hela Sverige. RF SISU Västra Götaland verkar regionalt i Västra Götalandsregionen. Vår idrottskonsulent Malin Kron Torgersson når du via mail eller telefon: 0709-26 58 83