För  idrottslig utveckling, hela livet

Trygg idrott

Grunden för att ha roligt och utvecklas

Göteborg Friidrott har en trygg och frisk idrott först när hela vår verksamhet genomsyrar FN barnkonvention, när alla har möjlighet att friidrotta utifrån sina förutsättningar och när vi bedriver idrott i föreningar för att ha roligt, må bra och utvecklas under hela livet.

RF-SISU idrottskonsulenter Västra Götaland finns där för er som förening. Tillsammans skapar ni strategier för att stärka föreningens idrottskultur. Arbetet sker utifrån era behov men alltid mot idrottens tydliga värdegrund, etik och moral. En grundläggande utgångspunkt i processen är artiklarna 2,3,6,12 från FN Barnkonvention och Idrottsrörelsens idéprogram Idrotten Vill. Arbetet vägleds därefter utifrån olika modeller och trappsteg. Men framförallt handlar trygg idrott om vikten av att uppmärksamma nuläget i varje enskild förening och att göra medvetna handlingar därifrån.

Vad kan du göra när värdegrunden bryts?

När värdegrunden bryts är det värdefullt för dig som individ, dina träningskompisar, och för friidrotten i stort att situationen uppmärksammas. Även om det inte alltid är helt enkelt att förstå vad som är rätt och fel. Är du orolig för någonting eller någon i din förening? Om du är det, går du tillväga på det här sättet;

1.

I första hand vänder du dig till någon i styrelsen. Styrelsen i din förening är alltid ytterst ansvarig för det som händer och kan avsluta ett samarbete med en tränare, skapa dialog eller förmedla det du upplever.

2.

Går inte det på grund av att din upplevelse är kopplad till enskilda personer i styrelsen? Hör då av dig till friidrottschefen på Förbundskansliet eller Riksfriidrottsförbundets distriktsansvariga i Göteborg som har kompetens och erfarenhet kring barn- och ungdomsidrott. 

Idrottsombudsmannen – en anonym och objektiv vägledare

Om du tror att ditt ärenden inte kan hanteras av förening, SF eller RF/SISU:s distrikt, eller att du helt enkelt inte får den hjälp du önskar, kontakta Idrottsombudsmannen på 08-627 40 10 eller e-post.

För att skriva direkt TiLL IDROTTSOMBUDSMANNEN, klicka här

Göteborg Friidrotts policys

Vad gäller kring antidoping? Visste du att alla anställda inom idrotten ska lämna utdrag ur belastningsregistret? Scrollar du lite längre ner hittar du riktlinjer och normer kring hur vi förhåller oss till idrotten och till varandra i Göteborg och vad som gäller när någon i din förening har blivit särbehandlad ur ett negativt perspektiv.

“Barn känner sig trygga när ledarna ser och involverar dem. När man har go stämning och gemenskap.”

Malin Kron Torgersson, Riksidrottsförbundet SISU 

Föreningsutveckling

Trygg Idrott med IF Kville

“Alla bra värdegrunder innehåller paradoxer. Till exempel när både utveckling och trygghet eftersträvas samtidigt”- Peter Karlsson, IF Kville

För att läsa om IF Kvilles arbete för trygg idrott, klicka här

Tryggare Tillsammans; För dig som leder.

“Det finns ingen fråga som är viktigare för oss än att säkra att barn är trygga i vår verksamhet”
Tryggare Tillsammans är en utbildning genom Rädda Barnen, för ledare och aktiva.
Genom att förstå och bli medveten om hur olika individer kan uppfatta situationer, och vad det innebär att vara trygg i sin föreningen, kan vi skapa en miljö som alla vill komma till.
Lyssna till röster från Rädda Barnen – klicka på bilden nedan, för att se filmen Tryggare Tillsammans. 

Göteborg Friidrottsförbunds kontaktperson hos RF-SISU Västra Götaland

Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsubildarna stöttar idrottsföreningar och förbund i hela Sverige. RF SISU Västra Götaland verkar regionalt i Västra Götalandsregionen. Vår idrottskonsulent Malin Kron Torgersson når du via mail eller telefon: 0709-26 58 83