Health
Empowerment
Joy
Activity

HEJA Friidrott

Vad är HEJA?

Kan HEJA stärka barnens hälsa och rörelseförståelse genom att erbjuda friidrott, lek och gemenskap? Kan HEJA stärka föreningsidrotten i områden där unga inte redan har en självklar gemenskap eller aktivitet efter skoltid? Hur kan rörelse bli en del av vardagen och en del av individen? 

HEJA vill bygga broar mellan skola, förening, lokala aktörer och unga ledare i redan idrottssvaga områden. I direkt anslutning efter skolan slutat får deltagarna möjlighet att testa på olika friidrottsgrenar. På HEJA-träningen blandas “Veckans övning” med spontan lek och stilla stunder för att främja gemenskap, motivation till rörelse, och tid för reflektion.

HEJA! En livsarena

En av utmaningarna inom idrottsrörelsen är att inkludera de som inte når föreningslivet på grund utav var man bor, en kultur där föreningslivet inte är självklar eller att det lokala föreningslivet inte är tillräckligt starkt. Att HEJA är en kostnadsfri aktivitet med utbildade ledare från föreningslivet är en förutsättning för att öppna dörrarna till att alla som vill ska kunna vara med. Friidrott är en fri idrott, för alla. 

HEJA når dessa individer genom en samverkan med skolor, föreningarna, och lokala aktörer. Men HEJA har också ett starkt fokus på den unga ledarens utveckling och förmåga att leda och se individen.
HEJA är en hälsofrämjande plattform. En arena för livet. 

Trygg Idrott

Så här kan du väcka insikt om er värdegrund

Trygg idrott

Hit kommer HEJA hösten 2023

Tretjärnskolan

När?

Tisdagar 
Huvudledare: 
Förening: Angered IS

Brandströmska

När?
Onsdagar
Ungdomsledare:
Förening: Angered IS

Rävebergsskolan

Onsdagar 
Ledare: 
Förening: Angered IS

Gunnaredskolan

När?
Tisdagar: 
Huvudledare: 
Förening: Angered IS

 

Behöver du tips på övningar för barn? Här finns massor!

Hej ledare och idrottslärare! 

Här finns Svensk Friidrotts övningsbank för att enkelt och lustfyllt imitera friidrottsgrenarna och stärka barnens rörelseförmåga!

Friidrottens Aktivitetskort 6-8 år

Friidrottens Aktivitetskort 9-10 år

Vill du som rektor, idrottslärare, stadsdel, eller förening bli en del av HEJA?

Skriv gärna till Sara Ulrika Holmgren, Projektledare HEJA
sara.holmgren@goteborgfriidrott.se