Styrelsens årshjul 2023!

Hej!

Här finner du som aktiv medlem i Göteborg Friidrott styrelse samlade datum och aktiviteter för 2023.
När du har frågor, kontakta gärna styrelsesekreterare Sara Ulrika Holmgren eller ordförande Anders Prytz

Vecka Dag Vad? Innehåll (Förslag)
 

Januari

Januari

Januari

2 Måndag 9 januari Utlysning Distriktsårsmöte, Session 2 goteborgfriidrott.se
5 Tisdag, Onsdag 31 jan-1 februari Ekonomisk revision  
 

Februari

Februari

Februari

6 Måndag 6 februari Styrelsemöte  Fastställa förslag resultat + balansräkning.
Fastställa förslag till: Verksamhetsberättelse 2021
Rapport från valberedningen angående kommande val.
6 Torsdag 9 februari Utskick Inbjudan Distriktsårsmöte session 2
8 Måndag 20 februari  Styrelsemöte -Förbereda årsmöte GFIF & SFIF.
-Uppdatera årshjul 2023/24
8 Torsdag 23 februari Utskick samtliga handlingar Distriksårsmöte session 2
 

Mars

Mars

Mars

10 Torsdag 9 mars Distriksårsmöte Session 2 Behandla resultat- och balansräkning. Val till styrelseledamöter, revisorer, valberedning, representanter till SFIF:s årsmöte.
10 Torsdag 9 mars Distriksårsmöte, konstituerande Val av vice ordförande, sekreterare & kassör.
Beslut om firmatecknare
11 Tisdag 16 mars Ordförandeträff föreningar + rep. SFIF årsmöte Nomineringar, styrelseförslag + motioner till SFIF.
12 Lördag/Söndag 25-26 mars SFIF Årsmöte Gemensam resa
 

April

April

April

15 3 april Styrelsemöte  Diskussion & beslut om
styrelsens arbetsfördelning. Strategidiskussion.
Beslut om avgifter & öppettider i Friidrottens Hus.
Vårdialogen
Uppstart VP2024
15 12 april Bolagstämma Expo AB Behandla resultat + balansräkning.
Val av styrelse
16  18 april RF-SISU Årsstämma  
 

Maj

Maj

Maj

18 2 maj Styrelsemöte Fortsättning föregående möte
       
19 7 maj – 14 maj Evenemang Göteborgsvarvsveckan
 

Juni

Juni

Juni

22 Torsdag 1 juni Vårdialogen  
23 Måndag 12 juni Styrelsemöte  
24 Söndag 18 juni Evenemang Folksam Grand Prix
 

Augusti

Augusti

Augusti

34 21 augusti Styrelsemöte Uppstart: Budget 2024 + Årsmöte Session 1
 

September

September

September

35 Söndag 3 september Evenemang Göteborgsvarvet Maraton
36 Lördag/Söndag 9-10 september Styrelsekonferens Verksamhetsplan 2024
38 Tisdag 19 september kl 18.00 Styrelsemöte Behandling av förslag till: Verksamhetsplan 2024
Budget 2024
Årsmötet
Svar på inkomna motioner
Agenda Höstdialogen
Utkast på ovanstående skickas till föreningar
38 Fredag 22 september Utlysning Distriktsårsmöte, Session 1 goteborgfriidrott.se
39 Fredag 29 september Deadline inlämning motioner  
 

Oktober

Oktober

Oktober

40 Torsdag 5 oktober  Styrelsemöte Fastställa styrelsens förslag från v.38
42 Lördag 21 oktober Höstdialog Behandla förslag till verksamhetsplan, budget, styrelsens förslag, motionssvar. 
45 Måndag 6 november Styrelsemöte Förbereda inför & slutföra utskick till årsmöte session 1.
SFIF ordförandekonferens
Nominering till SFIF styrelse & valberedning
45 Torsdag 9 november Utskick samtliga handlingar Distriktsårsmöte, Session 1
47 Torsdag 23 november Distriktsårsmöte, Session 1 Fastställa förslag till verksamhetsplan, budget, styrelsens förslag samt motioner.
    SFIF Ordförandekonferens  
 

December

December

December

49 4 december Styrelsemöte Avstämning distriktsårsmöte
Förbereda distriktsårsmöte 2.
Utskick årshjul 2024/25
Utskick VP 2024