Så här möts styrelsen

Här finner du som medlem i Göteborg Friidrott styrelse samlade datum och aktiviteter för 2024
När du har frågor, kontakta gärna styrelsesekreterare Sara Ulrika Tibell eller ordförande Anders Prytz.

Vecka Dag Vad? Innehåll (Förslag)
 

Januari

Januari

Januari

2 Måndag 8 januari Utlysning Distriktsårsmöte, Session 2 goteborgfriidrott.se
3 Måndag 15 januari Nomineringar SFIF + Årshjulet  
 

Februari

Februari

Februari

6 Måndag 5 februari Styrelsemöte  Fastställa förslag resultat + balansräkning.
Fastställa förslag till: Verksamhetsberättelse 2023
6 Torsdag 8 februari Utskick Inbjudan Distriktsårsmöte session 2
7 12 februari-16 februari Ekonomisk revision  
8 Måndag 19 februari  Styrelsemöte

Förbereda årsmöte GFIF & SFIF
Rapport från valberedningen

8 Torsdag 22 februari Utskick samtliga handlingar Distriksårsmöte session 2
  24-25 februari IUSM, IJSM 17 år Örebro
 

Mars

Mars

Mars

10 Torsdag 7 mars Distriksårsmöte Session 2 Behandla resultat- och balansräkning. Val till styrelseledamöter, revisorer, valberedning, representanter till SFIF:s årsmöte.
10 Torsdag 7 mars Distriksårsmöte, konstituerande Val av vice ordförande, sekreterare & kassör.
Beslut om firmatecknare
10 9-10 mars USM 15 år Inomhus Växjö
11 Torsdag 14 mars Ordförandeträff föreningar + rep. SFIF årsmöte Nomineringar, styrelseförslag + motioner till SFIF.
  16-17 mars Götalandsmästerskapen Inomhus Malmö
12 Lördag/Söndag 23-24 mars SFIF Årsmöte Gemensam resa, Uddevalla
 

April

April

April

14 8 april Styrelsemöte  Diskussion & beslut om
styrelsens arbetsfördelning. Strategidiskussion.
Beslut om avgifter & öppettider i Friidrottens Hus.
Vårdialogen
15 8 april Bolagstämma Expo AB Behandla resultat + balansräkning.
Val av styrelse
16 19-21 april Styrelsehelg Fredag kväll – Söndag lunch
17  23 april RF-SISU Årsstämma, Alingsås  
 

Maj

Maj

Maj

19 6 maj Styrelsemöte Fortsättning föregående möte
  9 maj Lag-SM Kval Göteborg
19-10 12 maj – 18 maj Evenemang Göteborgsvarvsveckan
 

Juni

Juni

Juni

23 Tisdag 4 juni Vårdialogen  
24 Måndag 10 juni Styrelsemöte Ideell organisation. Avstämning Verksamhetsplan. Ekonomisk bild av nuläget 
24 7-12/6  Europamästerskapen Rom
26 28-30 juni Svenska mästerskapen Uddevalla
 

Augusti

Augusti

Augusti

31-32 1-11 augusti Olympiska spelen Paris
31 2-4 augusti Ungdoms-SM + Junior-SM Sollentuna
32 9-11 augusti Ungdoms-SM 16-17år Ljungby
33-34 12-25 augusti Veteran-VM Göteborg
35 30-31 augusti

Finnkampen

Helsingsfors

 

September

September

September

36 Lördag/Söndag 7-8 september Styrelsekonferens/Styrelsemöte  
37 14-15 september Götalandsmästerskapen  
38 Måndag 16 september Styrelsemöte Budget 2024
Årsmötet Session 1
Agenda Höstdialogen –
Förslag skickas till föreningar. 
38 Fredag 20 september Utlysning Distriktsårsmöte, Session 1 goteborgfriidrott.se
40 Måndag 30 september Deadline inlämning motioner  
 

Oktober

Oktober

Oktober

41 Måndag 7 oktober Styrelsemöte Fastställa styrelsens förslag från v.38
42 Lördag 19 oktober Höstdialog Behandla förslag till verksamhetsplan, budget, styrelsens förslag, motionssvar. 
45 Måndag 4 november Styrelsemöte Förbereda inför & slutföra utskick till årsmöte session 1.
SFIF Höstkonferens 
45 Torsdag 7 november Utskick samtliga handlingar Distriktsårsmöte, Session 1
47 Torsdag 21 november Distriktsårsmöte, Session 1 Fastställa förslag till verksamhetsplan, budget, styrelsens förslag samt motioner.
    SFIF Höstkonferens  
 

December

December

December

49 2 december Styrelsemöte Avstämning distriktsårsmöte
Förbereda distriktsårsmöte 2.
Utskick årshjul 2024/25
Utskick Verksamhetsplan 2025 
4 (2025) 20 januari Styrelsemöte Nomineringar SFIF Årsmöte + Valberedningen