Funktionären

Du möjliggör friidrott och föreningsliv

Anmäl dig här

Tävlingsfunktionär Veteran-VM

Funktionärsanmälan

Dina uppgifter samlas in av Göteborgs Friidrottsförbund i syfte att tilldela och genomföra funktionärsuppdrag under Veteran-VM, Augusti 2024

Volontärsanmälan (Utanför arena) Veteran-VM

Registration for volunteers

Dina uppgifter samlas in av Göteborgs Friidrottsförbund i syfte att tilldela och genomföra funktionärsuppdrag under Veteran-VM, Augusti 2024