Health
Empowerment
Joy
Activity

Barns delaktighet

Vad är HEJA?

Kan HEJA skapa intresse för fysisk aktivitet och hälsa genom att erbjuda träning, lek och utbildning till deltagaren? Kan HEJA stärka föreningsidrotten i områden där unga inte redan har en självklar gemenskap eller aktivitet efter skoltid? Hur kan rörelse bli en del av vardagen och en del av individen? 

HEJA bygger broar mellan skola, förening, lokala aktörer och unga ledare i redan idrottssvaga områden. Direkt efter skoltid får deltagarna möjlighet att lära känna sig själv och andra, genom att testa på olika friidrottsgrenar och skapa medvetenhet inför sin egen utveckling. På HEJA-träningen blandas specifik friidrottsträning med spontan lek och stilla stunder för att främja gemenskap, motivation till rörelse, och tid för reflektion.

HEJA vill skapa intresse för fysisk aktivitet och hälsa genom att erbjuda träning och utbildning till deltagaren. HEJA vill samtidigt stärka friidrottsföreningarnas verksamhet i idrottssvaga områden.

Här finns HEJA Våren 2022

Tretjärnskolan

När?

Tisdagar 16.30-17.30, 8 mars - 22 maj

Huvudledare: Angelica Ericsson
Ungdomsledare: Felicia Kumlin, Luisa Chanel Romero Reyes
Förening: Angered IS

Torpaskolan

När?
Onsdagar 15:45-16:45 9 mars - 22 maj

Huvudledare: Glody Ngoma
Förening: IFK Göteborg

Brandströmska

När?
Måndagar & Onsdagar 16.00-17.00 7 mars - 22 maj

Huvudledare: Angelica Ericsson
Ungdomsledare: Zonita Chou, Elenor Alija

Avslutning HEJA Vår 2022 – Lilla Varvet

Under Lilla Varvet springer tusentals barn och unga mellan 7 och 13 år Lilla Varvet i Slottsskogen, Göteborg. Varmt välkomna till en dag för hela familjen, fullspäckad med aktiviteter och härlig stämning. Perfekt för alla med spring i benen.

HEJA – En livsarena

En av utmaningarna inom idrottsrörelsen är att inkludera de som inte når föreningslivet på grund utav var man bor, sin kultur, eller att det lokala föreningslivet inte är tillräckligt starkt. Att HEJA är en kostnadsfri aktivitet med utbildade ledare från föreningslivet är en förutsättning för att öppna dörrarna till att alla som vill ska kunna vara med. En fri idrott, för alla. 

HEJA når dessa individer genom en samverkan med olika skolor, föreningarna, och lokala aktörer. Men HEJA har också ett starkt fokus på den unga ledarens utveckling och förmåga att leda deltagaren i HEJA. På det sättet kan skolan bli en hälsofrämjande plattform, en arena för livet. 

Vill du som rektor, idrottslärare, förvaltning, eller förening bli en del av HEJA?

Maila Sara Ulrika Holmgren, Projektledare HEJA
sara.holmgren@goteborgfriidrott.se