Nyfiken på tränarskapet? 

Att vara tränare och ledare är otroligt värdefullt för friidrotten och för dig själv. Här hittar du tränarutbildningar för barn och ungdom, för dig som vill bli löptränare, ung ledare eller vill vara funktionär. 

Hitta din utbildning

Är du tränare idag eller vill du bli? Då har du kommit rätt.

Friidrotten har utbildning som riktar sig till som vill utveckla ditt ledarskap för barn från 7 år till 14 år. Du startar med grundkursen 7-10 år och bygger därefter på med praktisk och teoretisk kunskap. 

7-10 år
Vill du utveckla ditt ledarskap mot barn och unga? Grundkursen Friidrott 7-10 år handlar om att ge dig verktyg för att bygga upp en friidrottsverksamhet för barn. Kursen kombinerar en introduktion av friidrottens olika grenar med lekar, stafett, hinderbanor och gymnastik- och styrkeövningar.

10-12 år
Friidrott 10–12 år ger dig kunskap om friidrottsträning för ungdomar före pubertetsutveckling. Du ges teoretisk och praktisk utbildning inom friidrottens olika grenar i kombination av koordination- och styrketräning. Målet med utbildningen är att du ska lära dig om tränarskap, träningslära, planering och metodik. Vilja, engagemang och intresse för rollen som tränare till Svensk Friidrotts barn och unga är värdefulla förutsättningarna.

12-14 år
Vill du bygga på dina kunskaper med förståelse om hur träning kan periodiseras över säsongerna och hur du kan skilja på grundträning, tävlingsförberedande period och tävling? Den här kursen ger dig en förståelse för vad ungdomarna är särskilt mottagliga för under puberteten, samtidigt som du lär dig att instruera alla friidrottens grenar mer specifikt. 

Fördjupningskurser för dig som är tränare
Som komplement till bredd-utbildningarna för ungdomstränare genomför Göteborg Friidrott och UC Väst fördjupningskurser. Fördjupningskurserna innehåller ytterligare fördjupning i en gren till ledarskap, kost, mental träning och eller träningsplanering. 

Du kan också utbilda dig till
Junior/Senior tränare
Sports Coaching på Göteborgs Universitet 

Klicka här för att se alla aktuella utbildningar och anmälan här.

Nyfiken på att utvecklas som löptränare?

Först och främst. Vill du leda en grupp eller vill du tillsammans med en aktiv utveckla dennes fulla potential?  Inom medel/långdistanslöpning kan du utbilda dig till;

Löpledare
Kursen riktar sig till dig som vill leda grupper där deltagarna vill löpträna för att komma igång, hålla sig i form och professionalisera sin löpträning.

Löptränare 
Kursen utbildar tränare som kan träna löpare som är igång med sin löpning men vill ta nästa steg och prestera på en högre nivå. Löptränarna ska även bidra till att föreningen kan locka, ta emot och utveckla talangfulla löpare till verksamheten. Löptränarutbildningarna arrangeras centralt. 

Certifierad Coach 
Efter genomförd utbildning och godkänd slutuppgift får deltagaren ett certifikat och en digital symbol att använda i kommunikationen kring föreningens löpverksamhet. 

Kurserna ges av Svensk Friidrott, där du också hittar mer information.

Här kan du se aktuella Löputbildningar och hur du anmäler dig här

Idrotten behöver dig som ung och föreningsaktiv. 

Vill du bli ledare för en ungdomsgrupp eller på friidrottsskolan? 
Som ung ledare för Svensk friidrott är du med och bidrar till en trygg, inkluderade och glädjefylld idrottskultur för barn och unga. Att vara ung ledare skapar möten med dig själv och andra. Du får lära dig om ledarskap och hur du som ledare kan skapa en miljö på träning där barn och ungdomar känner sig sedda, motiverade och får möjlighet att lära och på så sätt växa både som människor och som idrottare. 

Just nu finns ingen särskild utbildning för dig, utan vi uppmanar dig att gå till din tränare eller till någon du känner i din klubb och berätta att du vill leda en grupp eller hjälpa till på friidrottsskolan. 

Om du inte vet var du ska vända dig ändå, tag kontakt med Henrik Eliasson på Förbundskansliet.

Du som funktionär är oerhört värdefull, för din förening och för friidrotten.

Stärk ert värde som förening; lär er att arrangera en tävling.

Kurs – Hur driver man ett tävlingssekretariat? 
Som förening har ni ett stort värde av att era medlemmar kan hjälpa till på ert arrangemang. I den här kursen får ni kunskap i hur ett tävlingssekretariat fungerar. Vi kommer att gå igenom grundläggande förberedelserna inför att arrangera en tävling och de olika funktionerna uppe i tävlingssekretariatet. Du får lära dig att hantera; tidsprogram, PM, hemsida, material, efteranmälningar, ordonnans och tävlingssekreterarens roll.

Kurs – Eltidtagning och kommunikation 
När du ansvarar för eltidtagningen förväntas du kunna montera ihop utrustningen och läsa av eltiden. En eltidtagare kommunicerar också kontinuerligt en med sekretariat, starter och speaker. Under kursen får du lära dig att sköta utrustningen själv vid mindre lokala tävlingar och du lär dig att assistera en erfaren tidtagare vid medelstora och större tävlingar. 

Du kan också utbilda dig till;
Grenfunktionär
Starter 

Klicka här för att se alla aktuella utbildningar och anmälan här

Läs utbildningen Sports Coaching på Göteborgs universitet

Kandidatutbildningen är till för dig som vill utveckla ditt tränarskap och arbeta inom idrottsrörelsen. Under utbildningen fokuserar du på tränarskap, planering och ledning av idrott, idrottare och lag inom barnidrott, ungdomsidrott och prestationsidrott. 

Läs mer på gu.se

DOKTORAND JOHN DOHLSTEN GER SIN INBLICK

Så kan elitfriidrotten bli mer hållbar

En hållbar elitfriidrott