Du är en del av en framgångsrik idrottsmiljö!

Elit Göteborg

Vad innebär Elit Göteborg?

Sedan 2010 har Göteborg Friidrott aktivt arbetat för utveckling av de olika grengrupperna; hopp, kast, sprint/häck och medel/långdistans. 
Olika projekt och aktiviteter som gemensamma tävlingsresor, träningar och läger bidrar till att stärka gemenskapen mellan föreningar och skapar förutsättningar för utveckling och prestation. Gemensamt med respekt och glädje för varandra och för vår idrott formar vi den kultur vi vill utvecklas och prestera inom.

För dig som aktiv seniorelit skapar respektive grengruppskommitté aktiviteter, öppna för deltagare från hela distriktet. Scrolla längre ner för att se vad som händer just nu!

Aktivas råd – din röst är värdefull

Har du något du vill förbättra eller något du önskar föra fram och lyfta på ett högre plan? Din röst är värdefull. Aktivas råd vill vara ett öppet forum för dig och alla aktiva. Vi vill bidra till att skapa en trygg och stimulerande tränings- och tävlingsmiljö. Aktivas råd är även en bro mellan Göteborg Friidrotts styrelse och de aktiva. Förhoppningen är att stärka dialogen mellan aktiva och styrelsen, och att aktivas råd ska vara en kanal för er aktiva att inspireras, utvecklas och kunna påverka olika val och riktningarna som tas inom Svensk Friidrott. 

Kontakt: aktivasrad@goteborgfriidrott.se

Aktuellt Elit Göteborg

Öppna elittränarmöten

Aktuellt

Nästa möte:
12/4 kl. 19.00 i Friidrottens Hus

De aktivas råd

På gång inom aktivas råd

Vi uppdaterar inom kort

Vill du lyfta en fråga?
Kontakta oss gärna: aktivasrad@goteborgfriidrott.se 

 

Sprint/Häck

Aktuella aktiviteter:

För att läsa en sammanfattning av året 2021, klicka här!

Vill du bidra till kommittén för Sprint/Häck? 

Med hjälp av engagerade individer kan vi implementera och aktivera de mål som finns i verksamhetsplanen. Under året möts vi kontinuerligt för att stämma av att allt går enligt vår plan och vision.
Medlemmarna i grengruppskommittén är därför ansvariga för all implementering.

Har du förslag på utbildningar eller aktiviteter du skulle vilja att vi hjälper till att anordna eller fokuserar på? Eller brinner du helt enkelt för sprint och vill arbeta systematiskt med att utbilda och utveckla tränare och aktiva i regionen? 

För att komma i kontakt med kommiteén Sprint/Häck - kontakta Peter Karlsson.
Mail: klubbchef@ifkville.se

 

Medel/Lång

Aktuella aktiviteter

GEMENSAMMA TRÄNINGAR (uppdaterad 2022-06-13)

Tidigare aktiviteter
Inbjudan Terrängserien 2021
RESULTAT TERRÄNGSERIEN 2021

Vill du veta vad som mer är på gång?
Hör av dig till Alexander Nilsson 070-581 52 41

Kast

Aktuella aktiviteter

Vi uppdaterar inom kort

Undrar du över något?
Hör av dig till Anders Lundell 070-387 00 97 

Hopp

Aktuella aktiviteter

Vi uppdaterar inom kort

Undrar du över något?
Hör av dig till Peter Liberg 0722-30 97 94

Individen – kärnan i vårt uppdrag

Göteborg Friidrott vill långsiktigt och kontinuerligt skapa yttre förutsättningar till utveckling för varje individ oavsett bakgrund och livssituation. Vi vill möjliggöra friidrott hela livet. För oss och våra medlemsföreningar innebär det att individen är i fokus och är den som utgör kärnan i varje förening.

GFIF's uppdrag, klicka här!