Gemenskap och glädje för prestation

Elit Göteborg

Tillsammans kan vi skapa Sveriges mest attraktiva friidrottsmiljö

Sedan 2010 har Göteborg Friidrott aktivt arbetat för utveckling av de olika grengrupperna; hopp, kast, sprint/häck och medel/långdistans.
Olika projekt och aktiviteter som gemensamma tävlingsresor och läger över åren har bidragit till en glädjefylld friidrottsverksamhet med god gemenskap. En miljö som främjat friidrottsliga framgångar. Målet har och är att miljön ska upplevas positiv och utvecklande. Gemensamt med respekt och glädje för varandra och för vår idrott formar vi den kultur vi vill utvecklas och prestera inom.

För dig som elitaktiv senior skapar respektive grengruppskommitté aktiviteter som är öppna för deltagare från hela distriktet.

Aktivas råd – din röst är värdefull

Har du något du vill förbättra eller något du önskar föra fram och lyfta på ett högre plan? Din röst är värdefull. Aktivas råd vill vara ett öppet forum för dig och alla aktiva. Vi vill bidra till att skapa en trygg och stimulerande tränings- och tävlingsmiljö. Aktivas råd är även en bro mellan styrelsen och de aktiva. Förhoppningen är att stärka dialogen mellan aktiva och styrelsen och att aktivas råd ska vara en kanal för er aktiva att inspireras, utvecklas och kunna påverka.

Kontakt: aktivasrad@goteborgfriidrott.se

Aktuellt Elit Göteborg

Öppna elittränarmöten

Aktuellt

Nästa Elittränarmöte blir ett lunchmöte med diskussion av aktuella ämnen. Datum kommer inom kort.

Senaste aktiviteten: 19 maj höll forskaren Mathias Wernbom en föreläsning inom Träningsfysiologi. Detta som ett led i arbetet att utveckla de test- och mätmetoder som Elittränarna använder i sin praxis.

Sprint/Häck

Aktuella aktiviteter

29 maj Sprintutmaningen I - Göteborg
19 juni Sprintutmaningen II- Göteborg

Här finns en sammanfattning av vinterns aktiviteter. Vill du veta vad som mer är på gång?
Hör av dig till Peter Karlsson 072 -450 33 33

De aktivas råd

På gång inom aktivas råd

Vi uppdaterar inom kort

Vill du lyfta en fråga?
Kontakta oss gärna: aktivasrad@goteborgfriidrott.se 

 

Medel/Lång

Aktuella aktiviteter

Gemensamma träningar 2021
Inbjudan Terrängserien 2021
Terrängserien 2021 Poängsammanställning (efter 3 deltävlingar)

Vill du veta vad som mer är på gång?
Hör av dig till Alexander Nilsson 070-581 52 41

Kast

Aktuella aktiviteter

Vi uppdaterar inom kort

Undrar du över något?
Hör av dig till Anders Lundell 070-387 00 97 

Hopp

Aktuella aktiviteter

Vi uppdaterar inom kort

Undrar du över något?
Hör av dig till Peter Liberg 0722-30 97 94

Elitstödet

Covid-19 påverkar idrotten och förbundet: Besked om Elitstödet 2021 förväntas komma efter beslut i styrelsen, under hösten 2021.

Individen – kärnan i vår verksamhet

Göteborg Friidrott vill långsiktigt och kontinuerligt skapa yttre förutsättningar till utveckling för varje individ oavsett bakgrund och livssituation. Vi vill möjliggöra friidrott hela livet. För oss och våra medlemsföreningar innebär det att individen är i fokus och är den som utgör kärnan i varje förening.

Vårt uppdrag