Årsmötet 2023

29/9 – sista dag att lämna in din motion!

Bredd, spets och glädje!

Det är det hela Göteborg Friidrott försöker att efterleva. Men vad innebär det? Göteborg Friidrott tror på att en glädjefylld idrottsutveckling skapas i en kultur där varje medlem ges utrymme att vara den man är och där det finns en dynamik mellan barn, ungdom, och senior. Inom Göteborgs Friidrottsförbund verkar vi för att hälsa och trygghet redan är och skall fortsätta vara prioritet oavsett förutsättning och ambitionsnivå. Vi vet att utveckling, förändring och förståelsen för en hållbar idrottsmiljö skapas genom dialog mellan förening och förbund, aktiv och ledare likväl mellan aktiv och aktiv. För att uppnå bredd, spets, och glädje arbetar GFIF tillsammans med Svenska Friidrottsförbundet, RF-SISU och föreningarna mot en helhjärtad och attraktiv idrottsmiljö. 

Tillsammans med er i föreningarna arbetar förbundets styrelse, kansli och evenemangsorganisation för att uppnå en meningsfull fritid, en attraktiv idrottsmiljö, och mot att skapa värdefulla arrangemang.

Arbetet genomförs utifrån Verksamhetsplanens fastställda mål och med friidrottens gemensamma vision framför oss, varje dag.

29 september – sista dag att lämna i er motion!

Göteborgs Friidrottsförbund högst beslutande organ är årsmötet. Fram till och med 29 september har Du möjlighet att lämna in ett konstruktivt förslag om förändring, som förbundet tar upp och behandlar på årsmötet. 

Så här skriver du en motion!

1.“Bakgrunden till min motion är…”

Berätta bakgrunden till din motion! Hur känner och tänker du just idag? Varför är detta värdefullt för dig föreningen/ men också för hela Göteborgs Friidrott? 

2. Formulera din motion tydligt. 
Vad är det du vill skall genomföras?

3. Tydlig beslutformulering 
Förtydliga ditt förslag ännu en gång! Vilket beslut vill du skall tas? 

“Jag önskar att…*
*Jag föreslår därför att…*

Varje förening som är ansluten till Göteborgs Friidrottsförbund har rösträtt och kan därmed lämna in en motion! Du som aktiv och ledare kan också skicka in ert förslag – via föreningen:“Motion från föreningsmedlem insänds genom vederbörandes förening tillsammans med dess yttrande”  – ur stadgarna (den bärande stommen som detaljerat styr hur ett förbund eller förening skall hanteras)

Vad händer sen?
Styrelsen behandlar alla motioner vid , efter deadline, nästkommande styrelsemöte.

Deadline
29 S E P T E M B E R

Så här fungerar friidrotten i Göteborg

vad säger STADGARNA?

Förenings motioner skall skickas till;

Förbundschef Eva-Lena Frick
Mailadress: eva-lena.frick@goteborgfriidrott.se

Detta händer också i höst! 
För dig som har en funktion i styrelsen eller är föreningsansvarig finns aktiviter och deadlines samlat under “Föreningens årshjul”.

22 feb 2024

Distriktsårsmöte session två

Som en av Göteborg Friidrotts 52 anslutna föreningar är du inbjuden till Distriktsårsmöte session 2 den 7 mars 2024

07 maj 2024

Hur Varvet blir en folkfest i världklass

Du är en av cirka 4000 funktionärer som genom ett varmt värdskap sprider glädje till alla du möter genom denna roll. Läs mer om funktionärsutbildningen här

15 apr 2024

Nästa pass: 25 maj

De öppna passen är en serie grenspecifika träningar som leds av etablerade tränare från distriktet. Årets grenar har valts ut från en deltagar-enkät som skickades ut till föreningarna efter höstens premiär av satsningen. Nästa pass 21 maj! Läs mer här!

11 apr 2024

“Inte ens Rom byggdes på en dag”

Sommaren 2024 integreras paraaktiva på Jennylundsspelen, En Midsommarnattsdröm och Angeredsspelen. En särskild nyhet är grenar för disciplinen Framerunning, vilket välkomnas varmt av 3V Handikappsförening. 

28 mar 2024

Träning under Slottsskogsvallens renovering

För träning under sommaren se "Här kan du träna i sommar" under Öppettider och Träningskort.

26 mar 2024

Aktivas råd söker aktiva!

Har du något du vill förbättra i Friidrottens Hus? Eller något du önskar föra fram och lyfta på förbundsnivå? Vill du vara en god ambassadör för de andra aktiva? En person som dem kan vända sig till?

25 mar 2024

En trio tillsammans

Hur kan SFIF, GFIF och RF-SISU bilda en trio, som inte arbetar i parallella stuprör, utan tillsammans? Och vad ger det föreningslivet?

21 mar 2024

“2023 läggs nu till handlingarna”

År 2023 läggs nu till handlingarna. Förhoppningen att det skulle bli ett år då det mesta återgick till ”normalt” har kommit på skam. Läs ordförandes ord!

20 mar 2024

Vers un été à Paris

Vad betyder medaljen för Andreas och tränare Per Skoog? Vad har medaljen för betydelse för löpningen i Göteborg? Och hur bygger erfarenhet mental styrka? Göteborgs Friidrottsförbund möter medel-och långdistanstränaren Per Skoog i ett samtal med silvermedaljen som perspektiv.

13 mar 2024

”De aktiva återvänder med ännu fler friidrottskompisar”

En buss full med ungdomar från tolv olika föreningar reste den 8 mars till Växjö och Ungdoms-SM. De gemensamma resorna samordnas och subventioneras via Göteborgs Friidrottsförbund vilket har varit en tradition under många år. Men vad fyller de gemensamma resorna för mening?

29 feb 2024

“Det är av största vikt att förbund och förening förvaltar intresset”

Årets upplaga av Junior-SM inomhus avgjordes förra helgen (23-25 februari) i Tybblelundshallen, Örebro. Aktiva från Göteborgsklubbarna slog många personliga rekord vilket belönades med både medaljer och framskjutna placeringar i samtliga grenar. En av grenarna som stack ut lite extra, precis som på SM veckan innan, var stavhoppet.

27 feb 2024

“Öppna passen är kärnan för ungdomarna”

Rekryteringsprojektet genomförs utifrån olika perspektiv däribland tränarutbildning, fadderverksamhet, inspirationspass med elitaktiva och gemensamma öppna pass för ungdomar.

27 feb 2024

“Det har varit en laginsats”

Den 9-10 mars genomför FU Väst utbildningen Löpledare. Utbildare är Västsvenskas Jonas Eklöf som i januari mottog Svenska Löpares Pris under Atea Friidrottsgala. Anmäl er närvaro senast 4 mars.