Årsmötet 2023

29/9 – sista dag att lämna in din motion!

Bredd, spets och glädje!

Det är det hela Göteborg Friidrott försöker att efterleva. Men vad innebär det? Göteborg Friidrott tror på att en glädjefylld idrottsutveckling skapas i en kultur där varje medlem ges utrymme att vara den man är och där det finns en dynamik mellan barn, ungdom, och senior. Inom Göteborgs Friidrottsförbund verkar vi för att hälsa och trygghet redan är och skall fortsätta vara prioritet oavsett förutsättning och ambitionsnivå. Vi vet att utveckling, förändring och förståelsen för en hållbar idrottsmiljö skapas genom dialog mellan förening och förbund, aktiv och ledare likväl mellan aktiv och aktiv. För att uppnå bredd, spets, och glädje arbetar GFIF tillsammans med Svenska Friidrottsförbundet, RF-SISU och föreningarna mot en helhjärtad och attraktiv idrottsmiljö. 

Tillsammans med er i föreningarna arbetar förbundets styrelse, kansli och evenemangsorganisation för att uppnå en meningsfull fritid, en attraktiv idrottsmiljö, och mot att skapa värdefulla arrangemang.

Arbetet genomförs utifrån Verksamhetsplanens fastställda mål och med friidrottens gemensamma vision framför oss, varje dag.

29 september – sista dag att lämna i er motion!

Göteborgs Friidrottsförbund högst beslutande organ är årsmötet. Fram till och med 29 september har Du möjlighet att lämna in ett konstruktivt förslag om förändring, som förbundet tar upp och behandlar på årsmötet. 

Så här skriver du en motion!

1.“Bakgrunden till min motion är…”

Berätta bakgrunden till din motion! Hur känner och tänker du just idag? Varför är detta värdefullt för dig föreningen/ men också för hela Göteborgs Friidrott? 

2. Formulera din motion tydligt. 
Vad är det du vill skall genomföras?

3. Tydlig beslutformulering 
Förtydliga ditt förslag ännu en gång! Vilket beslut vill du skall tas? 

“Jag önskar att…*
*Jag föreslår därför att…*

Varje förening som är ansluten till Göteborgs Friidrottsförbund har rösträtt och kan därmed lämna in en motion! Du som aktiv och ledare kan också skicka in ert förslag – via föreningen:“Motion från föreningsmedlem insänds genom vederbörandes förening tillsammans med dess yttrande”  – ur stadgarna (den bärande stommen som detaljerat styr hur ett förbund eller förening skall hanteras)

Vad händer sen?
Styrelsen behandlar alla motioner vid , efter deadline, nästkommande styrelsemöte.

Deadline
29 S E P T E M B E R

Så här fungerar friidrotten i Göteborg

vad säger STADGARNA?

Förenings motioner skall skickas till;

Förbundschef Eva-Lena Frick
Mailadress: eva-lena.frick@goteborgfriidrott.se

Detta händer också i höst! 
För dig som har en funktion i styrelsen eller är föreningsansvarig finns aktiviter och deadlines samlat under “Föreningens årshjul”.

09 jan 2024

Årsrapporten är öppen!

Den 8 januari öppnade Årsrapporten, vilket är ett nationellt verktyg för att följa föreningens kärnverksamhet och genomföra stödinsatser om och där det behövs. Rapporten är öppen fram till 28 februari och är obligatorisk för arenaförening tillika övrig förening att svara på. Återkoppling sker löpande efter inkomna svar.

22 feb 2024

Distriktsårsmöte session två

Som en av Göteborg Friidrotts 52 anslutna föreningar är du inbjuden till Distriktsårsmöte session 2 den 7 mars 2024

02 feb 2024

Friidrottsförälder!

Den 1 januari släpptes Svensk Friidrotts uppdaterade version av Friidrottsförälder, en digital utbildning för föräldrar och vårdnadshavare till friidrottande barn. Utbildningen är gratis och genomförs på distans på en tid som passar deltagaren.

26 jan 2024

Grattis Henrik till Årets ungdomsledare!

Med motiveringen “Henrik Eneman är en ledare som utstrålar energi, motivation och glädje. En av Henriks styrkor är hans förmåga att få ledare och aktiva både engagerade och intresserade. Under sin tid i IFK Göteborg har Henrik skapat stabila förutsättningar för aktiva att utvecklas och nya ledare att vilja ansluta"

17 jan 2024

Full Moon Jump ::: Lördag 27 januari

Anmälan är öppen för Full Moon Jump 27 januari. Tävlingen ingår i Svenska Stavhoppstouren.

12 jan 2024

Informationsträff WMAC 2024

30 januari kl. 17.30 bjuder GFIF in till informationsträff i Friidrottens Hus för föreningsrepresentanter och ordföranden. Notera* Mötet 24 januari är inställt.

18 dec 2023

Erik Bergkvist och Göteborgs Friidrottsförbund går skilda vägar

Erik Bergkvist, Evenemangschef på Göteborgs Friidrottsförbund (GFIF) och GFIF har kommit överens om att gå skilda vägar. Erik gör sin sista arbetsdag vid årsskiftet (31/12), då han går vidare till en ny arbetsgivare.

08 dec 2023

Till minne av Jan Axelsson

Göteborgs Friidrottsförbund sörjer den mångåriga förbundschefen och tidigare styrelsemedlemmen, Jan Axelsson, som avled igår 7 december efter en tids sjukdom

06 dec 2023

Göteborgsföreningarnas öppna träningar för Musikhjälpen

09 nov 2023

Distriktårsmöte Session 1

Torsdag 23 november arrangeras Göteborgs Friidrottsförbund Distriktsårsmöte session 1. Nu är alla handlingarna uppdaterade med bland annat budget, röstlängd, och verksamhetsplan. Varmt välkommen!

30 okt 2023

We Run We Walk – för musikhjälpen

Skapa en aktivitet för löpning eller vandring, bjud in allmänheten och lyft er verksamhet - samtidigt som ni bidrar till Musikhjälpen. 

26 okt 2023

Enkät för kartläggning av ert utbildningsbehov!

FU Väst genomför i månadsskiftet en enkät för att utforska ert utbildningsbehov från våren 2024! Detta görs för att säkerställa att föreningen fortsatt kan erbjuda utbildning- och fortbildning till era ledare, för en attraktiv, trygg och stark föreningsverksamhet.