Årsberättelsen 2022

“År 0 efter pandemin bemästrat”

Friidrottsvänner!

Ännu ett år skall läggas till handlingarna. 2022 är ett år där friidrottens verksamheter återgick till vad som kan betecknas som normalt. Dock var det inget normalt år, utan måste nog betecknas som ”år 0 efter pandemin bemästrats”. Förhoppningsvis kommer 2023 att kunna betecknas som ”år 1…”.

2022 blev ett år med stora förändringar som vi kommer att bära med oss in i framtiden. Pandemin har medfört minskade intäkter både för förbundet och för er som medlemsförening. Även om man totalt klarat sig bättre i storstadsområdena än i mindre städer och glesbygden, kvarstår det faktum att friidrotten (liksom övriga idrotter) också tappat ungdomar, tränare, ledare och funktionärer. Krig i närområdet och hög inflation har också förstärkt nya konsumtionsvanor hos medborgarna, vilket medför att våra långlopp står inför utmaningar som vi gemensamt vill hitta sätt att motverka.

Ni som förening har trots detta visat att ni klarar av att skapa verksamhet på alla nivåer och inom alla områden. Även om samtliga står inför utmaningar, somliga mer än andra, upplever jag ändå att Göteborgsfriidrotten står stark inför framtiden.
Ni tillsammans har många ungdomar i träningsgrupperna, det är fortfarande god tillströmning till friidrottsskolor och Göteborgs juniorer och seniorer når goda resultat.
Och det veteran-VM som vi under året bestämt oss för att arrangera 2024, kommer säkerligen att öka intresset för veteraner att söka sig till friidrotten.

Med detta vill jag, å styrelsens vägnar, tacka Dig och samtliga i friidrottfamiljen för ett väl genomfört 2022. Jag ser fram mot att dela framgångarna under 2023 med er alla!


Anders Prytz

Ordförande, Göteborgs Friidrottsförbund

För att läsa eller ladda ner årsberättelsen, klicka här!

09 jan 2024

Årsrapporten är öppen!

Den 8 januari öppnade Årsrapporten, vilket är ett nationellt verktyg för att följa föreningens kärnverksamhet och genomföra stödinsatser om och där det behövs. Rapporten är öppen fram till 28 februari och är obligatorisk för arenaförening tillika övrig förening att svara på. Återkoppling sker löpande efter inkomna svar.

22 feb 2024

Distriktsårsmöte session två

Som en av Göteborg Friidrotts 52 anslutna föreningar är du inbjuden till Distriktsårsmöte session 2 den 7 mars 2024

02 feb 2024

Friidrottsförälder!

Den 1 januari släpptes Svensk Friidrotts uppdaterade version av Friidrottsförälder, en digital utbildning för föräldrar och vårdnadshavare till friidrottande barn. Utbildningen är gratis och genomförs på distans på en tid som passar deltagaren.

26 jan 2024

Grattis Henrik till Årets ungdomsledare!

Med motiveringen “Henrik Eneman är en ledare som utstrålar energi, motivation och glädje. En av Henriks styrkor är hans förmåga att få ledare och aktiva både engagerade och intresserade. Under sin tid i IFK Göteborg har Henrik skapat stabila förutsättningar för aktiva att utvecklas och nya ledare att vilja ansluta"

17 jan 2024

Full Moon Jump ::: Lördag 27 januari

Anmälan är öppen för Full Moon Jump 27 januari. Tävlingen ingår i Svenska Stavhoppstouren.

12 jan 2024

Informationsträff WMAC 2024

30 januari kl. 17.30 bjuder GFIF in till informationsträff i Friidrottens Hus för föreningsrepresentanter och ordföranden. Notera* Mötet 24 januari är inställt.

18 dec 2023

Erik Bergkvist och Göteborgs Friidrottsförbund går skilda vägar

Erik Bergkvist, Evenemangschef på Göteborgs Friidrottsförbund (GFIF) och GFIF har kommit överens om att gå skilda vägar. Erik gör sin sista arbetsdag vid årsskiftet (31/12), då han går vidare till en ny arbetsgivare.

08 dec 2023

Till minne av Jan Axelsson

Göteborgs Friidrottsförbund sörjer den mångåriga förbundschefen och tidigare styrelsemedlemmen, Jan Axelsson, som avled igår 7 december efter en tids sjukdom

06 dec 2023

Göteborgsföreningarnas öppna träningar för Musikhjälpen

09 nov 2023

Distriktårsmöte Session 1

Torsdag 23 november arrangeras Göteborgs Friidrottsförbund Distriktsårsmöte session 1. Nu är alla handlingarna uppdaterade med bland annat budget, röstlängd, och verksamhetsplan. Varmt välkommen!

30 okt 2023

We Run We Walk – för musikhjälpen

Skapa en aktivitet för löpning eller vandring, bjud in allmänheten och lyft er verksamhet - samtidigt som ni bidrar till Musikhjälpen. 

26 okt 2023

Enkät för kartläggning av ert utbildningsbehov!

FU Väst genomför i månadsskiftet en enkät för att utforska ert utbildningsbehov från våren 2024! Detta görs för att säkerställa att föreningen fortsatt kan erbjuda utbildning- och fortbildning till era ledare, för en attraktiv, trygg och stark föreningsverksamhet.