Svensk Friidrott / Göteborg Friidrott

Vägledning för årsrapporten + LOK-stöd!

Öppet Teams-möte för Årsrapporten, LOK-stödsrapportering + IdrottOnline!

Senast uppdaterad 2023-01-25
För dig som önskar vägledning inom IdrottOnline, Årsrapporten + inför LOK-stödsrapporteringen välkomnar GFIF + RF-SISU er till ett öppet Teams-möte;

Tillfälle 1: Tisdag 31 januari 16:30 – 19.00 För att komma till Teams-mötet, klicka här
Tillfälle 2: Fredag 10 februari 16:00 – 20:00 [ Uppsamlingsdag! Meddela din närvaro till sara.holmgren@goteborgfriidrott.se  ]

För att läsa mer om nya årsrapporten, hur ni som förening når den och vilka som kan fylla i enkäten,

Klicka här för att läsa om årsrapporten på friidrott.se

För en översikt av frågorna i årsrapporten, klicka här

Varför Årsrapport?

För att Svenska Friidrottsförbundet, tillika Göteborg Friidrott ska kunna följa upp, utveckla och stötta er föreningsverksamhet ska alla föreningar lämna in en årsrapport. Den 28 februari är den sista dagen att lämna in er årsrapport! 

Syftet med rapporten är att samla in underlag om vilka verksamheter föreningarna bedriver, föreningarnas storlek och grundläggande policy- och värdegrundsfrågor. Dessa underlag är värdefulla för det gemensamma utvecklingsarbetet och de utvärderingar och uppföljningar som kommer att ske inom Friidrottens strategi 2025. Informationen kan heller inte nås på annat sätt än att föreningarna delar med sig av den (friidrott.se).

Just nu inom Förening & Förbundsutveckling 

Årshjul 2023 – Nyhet!
Under januari/februari kommer GFIF’s styrelse, Förbundskansliet, och Svenska Friidrottsförbundet årshjul att integreras till ett. Detta för att ge er som förening en tydlig översikt och proaktiv planeringsmöjlighet över aktiviteter inom förbunds- och föreningsutveckling 2023. Årshjulet kommer att finnas tillgängligt på goteborgfriidrott.se. 

Hitta din förening uppdateras – er hjälp behövs!
Varje vecka får Göteborg Friidrott precis som ni frågor från individer som vill börja friidrotta. 
För att vägleda dessa barn, veteraner och nygamla friidrottare till er förening genomför Hitta din förening-sidan
en teknisk uppdatering. Det GFIF behöver från er är datan över verksamheten och därför kommer ett direktmail skickas ut  till dig som föreningsansvarig med kryss-frågor kring era grupper och nivåer. För bredd, spets och glädje!

För de mest självklara och inte självklara frågorna:

Kontakta gärna Sara Ulrika Holmgren, kommunikatör Göteborg Friidrott
Mail: sara.holmgren@goteborgfriidrott.se
Telefon: 0720 71 58 48