Göteborgs Friidrottsförbund

Årsrapporten är öppen!

Årsrapporten är öppen 8 januari – 28 februari

Den 8 januari öppnade Årsrapporten, vilket är ett nationellt verktyg för att följa föreningens kärnverksamhet och genomföra stödinsatser om och där det behövs. Rapporten är öppen fram till 28 februari och är obligatorisk för arenaförening tillika övrig förening att svara på. Återkoppling sker löpande efter inkomna svar.

“Göteborgs Friidrottsförbund skall verka för att varje enskild förening ges möjlighet att stärka sin verksamhet genom att möta föreningen där de är, lyssna till behov och redogöra för styrelsen och övriga föreningar för prioriteringar där det finns gemensamma intressen.” —Detta görs med underlag från årsrapporten, LOK-stödsiffror och respektive verksamhetsplaner. [Utdrag Verksamhetsplanen 2024]

Därför skall du rapportera föreningens verksamhet i årsrapporten:

  • Årsrapporten är ett verktyg där vi (GFIF/SISU/SFIF) kan följa er basverksamhet och således tillhandahålla en god styrning av förbundet som helhet.
  • Årsrapporten är ett verktyg där vi* (förbundet och er förening) kan initiera individuella, tillika gemensamma (med övriga föreningar) utvecklingsområden. 
  • Årsrapporten är utgångspunkten vid årets första föreningssamtal.
  • Årsrapporten är ett stöd för SFIF och GFIF vid värdering av nationella stödinsatser som är föreningen till gagn.

Så här gör du:
För att se och svara på föreningens årsrapport loggar du in i er IdrottOnline.
I vänster kolumn finner du knappen “Årsrapport”. 

Sedan 2023-11-01 behöver du appen Freja+ för att logga in som administratör på IdrottOnline.
För dig som behöver stöd vid första inloggningen, läs om Freja+ här.

Notera! Manuell inmatning!
Använder ni er av SportAdmin eller annat system skall medlems- och ledarantal matas in manuellt i årsrapporten.
Görs inte detta blir siffrorna missvisande och årsrapporten kan ej användas fullt ut.

Torsdag 11 januari skickas ytterligare information om årsrapporten till respektive förening från Svenska Friidrottsförbundet.

Har du en fråga?
Kontakta gärna Sara Ulrika Tibell (f.d Holmgren)
Förenings- och kommunikationsansvarig
Mail: sara.tibell@goteborgfriidrott.se
Telefon: 0720 71 58 48

 

22 feb 2024

Distriktsårsmöte session två

Som en av Göteborg Friidrotts 52 anslutna föreningar är du inbjuden till Distriktsårsmöte session 2 den 7 mars 2024

07 maj 2024

Hur Varvet blir en folkfest i världklass

Du är en av cirka 4000 funktionärer som genom ett varmt värdskap sprider glädje till alla du möter genom denna roll. Läs mer om funktionärsutbildningen här

15 apr 2024

Nästa pass: 25 maj

De öppna passen är en serie grenspecifika träningar som leds av etablerade tränare från distriktet. Årets grenar har valts ut från en deltagar-enkät som skickades ut till föreningarna efter höstens premiär av satsningen. Nästa pass 21 maj! Läs mer här!

11 apr 2024

“Inte ens Rom byggdes på en dag”

Sommaren 2024 integreras paraaktiva på Jennylundsspelen, En Midsommarnattsdröm och Angeredsspelen. En särskild nyhet är grenar för disciplinen Framerunning, vilket välkomnas varmt av 3V Handikappsförening. 

28 mar 2024

Träning under Slottsskogsvallens renovering

För träning under sommaren se "Här kan du träna i sommar" under Öppettider och Träningskort.

26 mar 2024

Aktivas råd söker aktiva!

Har du något du vill förbättra i Friidrottens Hus? Eller något du önskar föra fram och lyfta på förbundsnivå? Vill du vara en god ambassadör för de andra aktiva? En person som dem kan vända sig till?

25 mar 2024

En trio tillsammans

Hur kan SFIF, GFIF och RF-SISU bilda en trio, som inte arbetar i parallella stuprör, utan tillsammans? Och vad ger det föreningslivet?

21 mar 2024

“2023 läggs nu till handlingarna”

År 2023 läggs nu till handlingarna. Förhoppningen att det skulle bli ett år då det mesta återgick till ”normalt” har kommit på skam. Läs ordförandes ord!

20 mar 2024

Vers un été à Paris

Vad betyder medaljen för Andreas och tränare Per Skoog? Vad har medaljen för betydelse för löpningen i Göteborg? Och hur bygger erfarenhet mental styrka? Göteborgs Friidrottsförbund möter medel-och långdistanstränaren Per Skoog i ett samtal med silvermedaljen som perspektiv.

13 mar 2024

”De aktiva återvänder med ännu fler friidrottskompisar”

En buss full med ungdomar från tolv olika föreningar reste den 8 mars till Växjö och Ungdoms-SM. De gemensamma resorna samordnas och subventioneras via Göteborgs Friidrottsförbund vilket har varit en tradition under många år. Men vad fyller de gemensamma resorna för mening?

29 feb 2024

“Det är av största vikt att förbund och förening förvaltar intresset”

Årets upplaga av Junior-SM inomhus avgjordes förra helgen (23-25 februari) i Tybblelundshallen, Örebro. Aktiva från Göteborgsklubbarna slog många personliga rekord vilket belönades med både medaljer och framskjutna placeringar i samtliga grenar. En av grenarna som stack ut lite extra, precis som på SM veckan innan, var stavhoppet.

27 feb 2024

“Öppna passen är kärnan för ungdomarna”

Rekryteringsprojektet genomförs utifrån olika perspektiv däribland tränarutbildning, fadderverksamhet, inspirationspass med elitaktiva och gemensamma öppna pass för ungdomar.

27 feb 2024

“Det har varit en laginsats”

Den 9-10 mars genomför FU Väst utbildningen Löpledare. Utbildare är Västsvenskas Jonas Eklöf som i januari mottog Svenska Löpares Pris under Atea Friidrottsgala. Anmäl er närvaro senast 4 mars.