Föreningsutveckling

“Alla bra värdegrunder innehåller paradoxer”

9 December 2021 09:29 Skribent Sara Ulrika Holmgren

Först när hela verksamheten genomsyras av FN:s Barnkonvention, när alla har möjlighet att friidrotta utifrån sina förutsättningar och när man bedriver idrott i föreningar för att ha roligt, må bra och utvecklas under hela livet är friidrotten en trygg miljö att vara i. Men vilken betydelse ligger i begreppet en trygg idrott, för alla?  Göteborg Friidrott möter Peter Karlsson, tidigare ledarskap- och organisationsutvecklare, svensk rekordhållare på 100 meter och IF Kvilles nuvarande sportchef i ett samtal om RF-SISUs utbildning High-Five. En utbildning som väglett föreningen till ett mer medvetet ledarskap och ett gemensamt språk kring vad värdegrunden egentligen handlar om.

-Hur definierar man att vinna? Vad är en tävling? Det finns massa anledningar till att en aktiv eller ledare är med i IF Kville och det är viktigt att alla dessa anledningar är okej, säger Peter. 

Glädje, gemenskap, utveckling och trygghet – för alla. Orden speglar de värderingar IF Kville bygger sin föreningskultur på. Ord som får kraft först när värdegrunden blir en konkret och levande handlingsplan och när ledare och aktiva möts kring ett gemensamt språk.

-Alla har samma värderingar i botten men det är hur vi prioriterar våra värderingar som avgör hur vi beter oss i olika situationer, säger Peter.

För att lära sig att gå från ord till gemensam handling tog IF Kville hjälp av Göteborgs Friidrottsförbunds idrottskonsulent, Malin Kron Torgersson: 

-Genom RF-SISUs välplanerade struktur arbetade vi fram en handlingsplan som hjälper aktiva och ledare att göra värdegrunden levande, säger Peter. 

Peter Karlsson, sportchef, IF Kville, Foto: Decabild.se

Trygg idrott genom värderingsstyrt ledarskap?

Genom redan grundade värderingar förmedlar en individ vem den är, hur den ser på sig själv och andra, vilket uttrycker sig i det du gör och vad du säger. Ett perspektiv som Riksidrottsförbundet i boken “Skapa trygga idrottsmiljöer” kallar för ett värderingsstyrt ledarskap. Kanske lyser ens egna och gruppens värderingar igenom redan från start, när en ny aktiv kommer in i gruppen? 

-Biologiskt är vi programmerade att det är ett hot när vi träffar en ny person. Innan vi lärt känna varandra beter vi oss avvaktande. När man känner till att det är så kan man prata om hur man tar emot en ny person, så att de känner sig välkomna och kan inkluderas smidigt i gruppen, säger Peter. 

Under den första julveckan för året startade de återkommande utbildningarna som här genomförs av sportchefen och en representant från RF-SISU. Aktiva dialoger om hur just IF Kville vill leva värdegrunden i vardagen ramar in utbildningskvällarna. Men genom samtalen växer en tydlig ledarskapsstruktur fram:

-Utan en bra struktur som ger stöd för hur ledaren kan genomföra träningspass under de första åren finns det inte energi och fokus att möta olika situationer, behov och beteenden på ett avslappnat sätt. Man oroar sig mest för att visa alla övningar rätt, menar Peter.

Gabriel Torgersson, IF Kville, Foto: Decabild.se

“Alla som är här, vill vara här. Det är ingen som vill göra dåliga saker och det behöver man komma ihåg när det blir fel”

Utmaningen med en gemensam syn på värdegrunden är att bli medveten om olika individers perspektiv men också om vilka situationer som riskerar att ta den i fel riktning. Under High-Five lär man sig därför att förstå olika situationer och man har en dialog kring frågor som; Vad är mobbning? Vad är diskriminering? Vad är en kränkning? 

-Alla som är här, vill vara här. Det är ingen som vill göra dåliga saker och man behöver komma ihåg det när det blir fel. Alla bra värdegrunder innehåller paradoxer. Till exempel när både utveckling och trygghet eftersträvas samtidigt. Det är inte förrän vi lyckas ta till oss och hantera paradoxer som vi kan utvecklas på ett hållbart sätt, säger Peter

Redan efter den första utbildningsträffen har uppmärksamheten kring Trygg Idrott förts mot ett starkare ljus;

-En del är nervösa när de kommer till utbildningen och tror att man skall behöva leva upp till något man inte klarar av, säger Peter och citerar en av ledarna;

“Tack, vad bra det här var, och vad bra att ni gjorde det här obligatoriskt! Annars hade jag nog inte tagit mig tiden att komma. Det känns så bra att vi fick diskutera tillsammans och höra varandra. Nu vet jag mer hur jag kan göra och vart jag kan vända mig.”

Eftersom språket reflekterar sociala och kulturella normer kommer en förening långt i sitt arbete genom att inte bara enas om värderingarna, men också hur man pratar med och lyssnar till varandra. Detta för att skapa en trygg och fri idrott, för varje individs möjlighet att nå sina egna mål. 

-Speciellt om man är ett barn så testar man ofta hur en vuxen reagerar på olika saker, man börjar öppna upp sig lite men sedan slutar man och det uppfattar inte ledaren. Men nu när ledaren är mer känslig så förstår dem att “aah men, han ville faktiskt prata om något”. Då lyssnar man mer och så blir det en diskussion som kan utvecklas till en djupare relation. Ofta räcker det att lyssna och höra barnet så hittar de en väg framåt själva, avslutar Peter. 

Karin Schön, F Kville, K55, 8K Foto: Decabild.se

RF-SISU idrottskonsulenter Västra Götaland finns till i syfte att hjälpa er som förening med utmaningar som rör Trygg Idrott. Arbetet sker utifrån era behov men alltid mot idrottens tydliga värdegrund, etik och moral. . En grundläggande utgångspunkt i processen är artiklarna 2,3,6,12 från FN Barnkonvention och Idrottsrörelsens idéprogram Idrotten Vill. Arbetet vägleds därefter utifrån olika modeller och trappsteg, men framförallt handlar trygg idrott om vikten av att uppmärksamma nuläget i varje enskild förening och att göra medvetna handlingar därifrån. För att läsa mer om Trygg Idrott i Göteborg, klicka här.

Fakta 
Peter Karlsson, Sportchef IF Kville 
Tidigare aktiv i Alingsås IF 
Meriter; Svenskt rekord på 60 m på 6.58 och 100 m på 10.18 och 9.98 i medvind 4.0 m/s.

Vad innebar trygg idrott när du själv var aktiv? 
Alingsås är en liten förening. I små föreningar tränar flera åldersgrupper tillsammans och alla känner alla. Pär-Göran Björkman var ordförande och satte en väldigt bra riktning på detta med trygg idrott i Alingsås IF.

4 steg till en tryggare idrott med Peter Karlsson 

1. Ha er värdegrund färdig med ledord som prioriteras i föreningens verksamhet. Orden skall beskriva vad ni vill att alla medlemmars skall känna när de är i föreningsverksamhethet. Värdeord och en kort beskrivning av vad varje ord innebär räcker.

2. Tag kontakt med GFIFs Idrottskonsulent, Malin Kron Torgersson

3. Utse en arbetsgrupp med ett brett urval av representanter i föreningen. Spendera tre tillfällen tillsammans med att utbildas och att göra en handlingsplan för föreningen.

4. Implementera och utveckla handlingsplanen löpande.