Årsmöte Götborgs Friidrottsförbund

Utlysning – Distriktsårsmöte session 1 – 2021

Distriktsårsmöte session 1 –  2021

Måndag den 29 november arrangeras Göteborgs Friidrottsförbunds Distriktsårsmöte session 1, som fysiskt möte, i Friidrottens Hus. Under mötet behandlas kommande års verksamhetsplan, budget 2022 samt inkomna styrelseförslag och motioner.

Program:

17.30 Fika

18.00 Årsmötet startar

Plats: Friidrottens Hus – Stora Konferensen

Vid två eller fler ombud bör båda könen vara representerade och i övrigt eftersträvas minst 40% representation av vardera kön.

Sista anmälningsdag är torsdag 25 november. Handlingar och anmälningslänk skickas ut senast två veckor innan mötet.