Friidrotten Hus

Längdhoppsgropen expanderas!

Under torsdagsmorgonen påbörjades arbetet med att bredda Längdhoppsgrop 1. Tommy, Lars och framförallt Gustaf gräver djupt för att gropen till slut skall kunna expanderas 1,5 meter på bredden. Grop 1 är därmed avstängd tills arbetet är klart (vilket man i dagens läge inte vet när).