Nytt från Svensk Friidrott

Nya riktlinjer för ungdomstävlingar

Svensk Friidrott publicerade den 29 april nya riktlinjer för hur man får arrangera tävlingar för ungdomar och juniorer födda 2002-2009 som nu kan återuppta tävlandet utomhus igen.

Några viktiga punkter för tävlingar på friidrottsarenan:

  • Tävlingar får bara arrangeras utomhus
  • Aktiva får tävla högst under en dag per kalendervecka (förutom i mångkamp)
  • Allt tävlande ska i möjligaste mån ske i det distrikt där den aktive bedriver sin träning. (Elever på friidrottsgymnasier kan tillåtas tävla både på studieorten och på hemorten.)
  • Tävlandet ska inte ge upphov till resor som innebär risk för smittspridning.
  • Vid tävling delas arenan in i högst tre (eller fyra) tävlingszoner för teknikgrenar. Löparbanan är en egen tävlingszon.
  • En tävlingsdag kan delas upp i separata tävlingspass
  • Under ett tävlingspass får maximalt 100 personer befinna sig på arenan samtidigt.
  • Förening som vill arrangera tävling måste ansöka om distriktssanktion senast 8 dagar före tävlingen.
  • De födda 2001 och tidigare som inte har tävlingstillstånd får fortsatt inte tävla.
  • Ungdomar och Elit får tävla i samma tävlingar