Göteborgs Friidrottsförbund

“2023 läggs nu till handlingarna”

År 2023 läggs nu till handlingarna. Förhoppningen att det skulle bli ett år då det mesta återgick till ”normalt” har kommit på skam. Både förbundsorganisationen och medlemsföreningarna har under året brottats med ökade kostnader samtidigt som intäkterna, både från Göteborgsvarvet och medlemsavgifter inte har återhämtat sig som önskat.

Skribent: Anders Prytz, Ordförande Göteborgs Friidrottsförbund

Positivt är att vi kunnat genomföra Göteborgsvarvet med utmärkt beröm godkänt och att själva varumärket tycks ha återhämtat sig efter den smäll det tog under pandemin.

Detta gör att vi kan hoppas att arrangemanget även i framtiden kan vara en viktig finansiär av göteborgsfriidrotten. Denna utveckling hade däremot inte varit möjlig utan ett dedikerat arbete både bland kanslipersonal och ute i medlemsföreningarna.

Trots ekonomiska svårigheter skapar Göteborgs medlemsföreningar verksamhet inom alla områden och på alla nivåer. Detta gör att göteborgsfriidrotten står stark inför framtiden.

Friidrottens Hus och Slottsskogsvallen, liksom övriga hallar och arenor i distriktet har under året varit fyllda med verksamhet. Allt ifrån nybörjarna i friidrottsskolor till yttersta världseliten blandas inne i Friidrottens Hus.

Föreningarnas arrangemang är väl genomförda och skapar överskott som kan användas för att ytterligare stärka vår idrott.
Det och mycket annat gör att jag ser framtiden an med tillförsikt.

Med detta vill jag, å styrelsens vägnar, tacka samtliga i friidrottsfamiljen för ett väl genomfört 2023 och jag ser fram mot att dela framgångarna under 2024 med er alla!


Anders Prytz, Ordförande Göteborgs Friidrottsförbund

Årsberättelsen 2023

Protokoll från Årsmötet Session 2 finner du på sidan “Göteborgs Friidrottsförbund”

 

22 feb 2024

Distriktsårsmöte session två

Som en av Göteborg Friidrotts 52 anslutna föreningar är du inbjuden till Distriktsårsmöte session 2 den 7 mars 2024

15 apr 2024

Öppna pass är tillbaka!

De öppna passen är en serie grenspecifika träningar som leds av etablerade tränare från distriktet. Årets grenar har valts ut från en deltagar-enkät som skickades ut till föreningarna efter höstens premiär av satsningen. Nästa pass: 20 april!

11 apr 2024

“Inte ens Rom byggdes på en dag”

Sommaren 2024 integreras paraaktiva på Jennylundsspelen, En Midsommarnattsdröm och Angeredsspelen. En särskild nyhet är grenar för disciplinen Framerunning, vilket välkomnas varmt av 3V Handikappsförening. 

28 mar 2024

Träning under Slottsskogsvallens renovering

För träning under sommaren se "Här kan du träna i sommar" under Öppettider och Träningskort.

26 mar 2024

Aktivas råd söker aktiva!

Har du något du vill förbättra i Friidrottens Hus? Eller något du önskar föra fram och lyfta på förbundsnivå? Vill du vara en god ambassadör för de andra aktiva? En person som dem kan vända sig till?

25 mar 2024

En trio tillsammans

Hur kan SFIF, GFIF och RF-SISU bilda en trio, som inte arbetar i parallella stuprör, utan tillsammans? Och vad ger det föreningslivet?

20 mar 2024

Vers un été à Paris

Vad betyder medaljen för Andreas och tränare Per Skoog? Vad har medaljen för betydelse för löpningen i Göteborg? Och hur bygger erfarenhet mental styrka? Göteborgs Friidrottsförbund möter medel-och långdistanstränaren Per Skoog i ett samtal med silvermedaljen som perspektiv.

13 mar 2024

”De aktiva återvänder med ännu fler friidrottskompisar”

En buss full med ungdomar från tolv olika föreningar reste den 8 mars till Växjö och Ungdoms-SM. De gemensamma resorna samordnas och subventioneras via Göteborgs Friidrottsförbund vilket har varit en tradition under många år. Men vad fyller de gemensamma resorna för mening?

29 feb 2024

“Det är av största vikt att förbund och förening förvaltar intresset”

Årets upplaga av Junior-SM inomhus avgjordes förra helgen (23-25 februari) i Tybblelundshallen, Örebro. Aktiva från Göteborgsklubbarna slog många personliga rekord vilket belönades med både medaljer och framskjutna placeringar i samtliga grenar. En av grenarna som stack ut lite extra, precis som på SM veckan innan, var stavhoppet.

27 feb 2024

“Öppna passen är kärnan för ungdomarna”

Rekryteringsprojektet genomförs utifrån olika perspektiv däribland tränarutbildning, fadderverksamhet, inspirationspass med elitaktiva och gemensamma öppna pass för ungdomar.

27 feb 2024

“Det har varit en laginsats”

Den 9-10 mars genomför FU Väst utbildningen Löpledare. Utbildare är Västsvenskas Jonas Eklöf som i januari mottog Svenska Löpares Pris under Atea Friidrottsgala. Anmäl er närvaro senast 4 mars.

02 feb 2024

Friidrottsförälder!

Den 1 januari släpptes Svensk Friidrotts uppdaterade version av Friidrottsförälder, en digital utbildning för föräldrar och vårdnadshavare till friidrottande barn. Utbildningen är gratis och genomförs på distans på en tid som passar deltagaren.