Trygg Idrott 2023

För en trygg idrott!

“Respekt och glädje är vårt språk”

Skribent: Sara Ulrika Holmgren

Demokrati och delaktighet är friidrottens värdegrund.
Respekt och glädje är vårt språk och prestation vårt uttryck.
Oavsett roll inom friidrotten är du en god ambassadör, inte bara för dina
kollegor eller kompisar utan också för ditt samhälle.
Oavsett roll inom friidrotten bidrar och inspirerar du till idrottsrörelsen, till lärdomen att lita på processer och till att varje individ är lika mycket värd som du. 

Men mellan skrattet, gemenskapen och prestationen finns ett mellanrum.
Ett mellanrum som rymmer idrottens värdegrund.
Samma grund som kan bidra till gemenskap, glädje och diversitet kan också skada en individ, fallera en dröm eller när perspektiven är olika och någon du vill ska se, lyssna och förstå inte längre gör det, så kan det bidra till att idrotten inte längre känns som din plats. 

Rapport från Idrottsombudsmannen

2022 registrerades 497 (alla idrotter) meddelanden till Idrottsombudsmannen.
I ett utdrag från årsrapporten skriver RF-SISU att 153 av dem kategoriseras som kränkande behandling och 31 av dem som sexuella övergrepp.

“Det senaste året har fokus på värdegrund- och trygghetsfrågor stärkts”, skriver RF-SISU i artikeln “Värdegrundsarbete inom idrottsrörelsen växer”  som ser en ökande efterfrågan i värdegrundsutbildningar. Och antalet deltagare som genomförde någon form av värdegrundsutbildning ökade från 83 402 (2021) till 105 678 deltagare 2022.  

Att reflektera och att aktivt förkroppsliga värdegrunden i varje människomöte är inte bara ett krav för dig som arenaförening eller en riktlinje i Friidrotten Spelregler utan också något som är integrerat i FN:s Barnkonvention, FN:s konvention för personer med funktionsnedsättning och i Riksidrottsförbundet stadgar.

Men vad innebär en trygg idrott för dig? Vad innebär det att ifrågasätta eller vara nyfiken på kollektiva normer, arbeta förebyggande och skapa trygga miljöer för barn, ungdomar men också för dig elitaktiv, veteran, motionär, föräldratränare, föreningsansvarig, förtroendevald i styrelsen och för dig som ideell kraft?
Det ges du möjlighet att tillsammans med Göteborg Friidrott nu ta reda på!

4 x workshops – Ett pilotprojekt med start 30 mars!

Under Göteborgs Friidrott Distriktsårsmöte 2022, session 1 fastslogs verksamhetsplanen för 2023 som innehåller ett för hela distriktet aktivt arbete att förkroppsliga värdegrunden.

Detta kommer att tas i uttryck genom ett pilotprojekt med Svenska Friidrottsförbundet och RF-SISU.  Under året kommer du att få genomföra fyra stycken workshops med utgångspunkt i Friidrottens Spelregler, Svensk Friidrotts uppdaterade uppförandekod.  Till de två första workshop välkomnar dig den 30 mars och 4 maj.

– Vi hoppas att de som deltar får med sig verktyg om att prata om trygghet på sitt sätt men också att frågan får en permanent plats på agendan i all planering av verksamheterna i Göteborg, säger Azuka Nnamaka, värdegrundsansvarig SFIF

Förbundets uppdrag är att förmedla kunskap, inspirera till och skapa förutsättningar för vägen fram utifrån friidrottens vision och värdegrund.
Föreningarnas uppdrag är att aktivt arbeta med värdegrunden och bidra till Göteborg Friidrott och följa lagen.
Förhoppningen i ett större perspektiv är att värdegrundsarbetet, som kommer att utgå från verkliga situationer, skall integreras även i  utbildningar och att varje individ skall motiveras till att förkroppsliga värdegrunden i varje möte, varje dag. 

– Kanske handlar det allra mest om att definiera vad trygg idrott innebär för dig. Och vara öppen för nya perspektiv för vad det kan innebära för din kompis, din kollega eller för din aktiv, säger Sara Holmgren, Friidrottskansliet. 

RF-SISUs idrottskonsulent Malin Kroon Torgersson kommer att vara med under hela resan och tillsammans med er närmsta idrottskonsulenter stötta er som förening i att implementera och eller uppdatera handlingsplaner och policys, vilket är en förhoppning vid projektet slut. 

– Vi rekommenderar att varje förening har en egen handlingsplan kring Trygg Idrott då föreningarnas förutsättningar är väldigt olika. Något som är deras eget är mer troligt att de relatera till.  Men att den såklart bygger på idrottens värdegrund, säger Malin

-Göteborgs Friidrottsförbundet är ett distrikt som samlar många föreningar, aktiva och ledare, säger Azuka Nnamaka, värdegrundsansvarig, Svenska Friidrottsförbundet. Att Göteborg tar frågan på allvar och tillsammans med alla de som är en del av friidrotten i Göteborg avsätter tid att prata och diskutera trygghet i verksamheten är viktigt och inspirerande för hela Svensk Friidrott.

Trygg Idrott 2023 workshops bygger på personliga berättelser från aktiva, ledare och kanslister inom förbundet och även dialogsamtal utifrån verkliga idrottsliga situationer där värdegrunden och Friidrottens Spelregler skall verka som er ryggrad. 

Projektet är en del i Strategi 2025 att främja moderna- och konkurrenskraftiga förenings miljöer, ge ökad service till föreningarna och framförallt – stärkt ledarskap i alla delar av Göteborg Friidrott. 

Vecka 11 – Personlig inbjudan skickas ut till kanslister, ordförande, elit- och ungdomstränare och föreningarna. 
Vecka 11 – Workshops 1 tema “Hur leder du dig själv”? “Vad innebär trygg idrott för dig”? presenteras
Vecka 12 – Panelen presenteras 
Vecka 13 – Workshop 1 genomförs kvällen torsdag 30 mars 

22 feb 2024

Distriktsårsmöte session två

Som en av Göteborg Friidrotts 52 anslutna föreningar är du inbjuden till Distriktsårsmöte session 2 den 7 mars 2024

15 apr 2024

Öppna pass är tillbaka!

De öppna passen är en serie grenspecifika träningar som leds av etablerade tränare från distriktet. Årets grenar har valts ut från en deltagar-enkät som skickades ut till föreningarna efter höstens premiär av satsningen. Nästa pass: 20 april!

11 apr 2024

“Inte ens Rom byggdes på en dag”

Sommaren 2024 integreras paraaktiva på Jennylundsspelen, En Midsommarnattsdröm och Angeredsspelen. En särskild nyhet är grenar för disciplinen Framerunning, vilket välkomnas varmt av 3V Handikappsförening. 

28 mar 2024

Träning under Slottsskogsvallens renovering

För träning under sommaren se "Här kan du träna i sommar" under Öppettider och Träningskort.

26 mar 2024

Aktivas råd söker aktiva!

Har du något du vill förbättra i Friidrottens Hus? Eller något du önskar föra fram och lyfta på förbundsnivå? Vill du vara en god ambassadör för de andra aktiva? En person som dem kan vända sig till?

25 mar 2024

En trio tillsammans

Hur kan SFIF, GFIF och RF-SISU bilda en trio, som inte arbetar i parallella stuprör, utan tillsammans? Och vad ger det föreningslivet?

21 mar 2024

“2023 läggs nu till handlingarna”

År 2023 läggs nu till handlingarna. Förhoppningen att det skulle bli ett år då det mesta återgick till ”normalt” har kommit på skam. Läs ordförandes ord!

20 mar 2024

Vers un été à Paris

Vad betyder medaljen för Andreas och tränare Per Skoog? Vad har medaljen för betydelse för löpningen i Göteborg? Och hur bygger erfarenhet mental styrka? Göteborgs Friidrottsförbund möter medel-och långdistanstränaren Per Skoog i ett samtal med silvermedaljen som perspektiv.

13 mar 2024

”De aktiva återvänder med ännu fler friidrottskompisar”

En buss full med ungdomar från tolv olika föreningar reste den 8 mars till Växjö och Ungdoms-SM. De gemensamma resorna samordnas och subventioneras via Göteborgs Friidrottsförbund vilket har varit en tradition under många år. Men vad fyller de gemensamma resorna för mening?

29 feb 2024

“Det är av största vikt att förbund och förening förvaltar intresset”

Årets upplaga av Junior-SM inomhus avgjordes förra helgen (23-25 februari) i Tybblelundshallen, Örebro. Aktiva från Göteborgsklubbarna slog många personliga rekord vilket belönades med både medaljer och framskjutna placeringar i samtliga grenar. En av grenarna som stack ut lite extra, precis som på SM veckan innan, var stavhoppet.

27 feb 2024

“Öppna passen är kärnan för ungdomarna”

Rekryteringsprojektet genomförs utifrån olika perspektiv däribland tränarutbildning, fadderverksamhet, inspirationspass med elitaktiva och gemensamma öppna pass för ungdomar.

27 feb 2024

“Det har varit en laginsats”

Den 9-10 mars genomför FU Väst utbildningen Löpledare. Utbildare är Västsvenskas Jonas Eklöf som i januari mottog Svenska Löpares Pris under Atea Friidrottsgala. Anmäl er närvaro senast 4 mars.