Från och med 1 maj

Sommarens öppettider i Friidrottens Hus

Från och med 1 maj fram till midsommar är det “Vårsäsong” och därmed justerade öppettider i Friidrottens Hus. Under denna period är det normala att större grupper tränar utomhus. Särskilt nu under Covid, där det är en stark rekommendation att alltid i så stor utsträckning som möjligt träna utomhus. Inomhussäsongens gruppbokning, och tidsblock som styr när olika åldersgrupper får träna upphör alltså nu. Dock med undantaget att onsdagskvällar från kl 18 fortsatt är vigt åt de yngsta barnen.

Observera!

Från och med 1 maj används alltså inte bokningssystemet för träningsgrupper. Vi utgår från att merparten av träningsgrupperna kommer att träna utomhus enligt nuvarande rekommendationer. Beläggningen i hallen kommer att hållas under uppsikt och om det anses nödvändigt utifrån nuvarande restriktioner kan bokningssystemet återupptas igen. Har du en större träningsgrupp med ett särskilt behov att vara inne från och till? Kontakta Alexander Nilsson för dialog i frågan. Blocktiderna för ungdomar respektive juniorer/seniorer gäller alltså inte nu under Vårsäsongen och Sommarsäsongen 2021, utan återupptas till Inomhussäsongen igen.