Göteborg Friidrott

Vilken förebild vill du vara?

Om du skulle ge dig själv två minuter, eller stunden det tar till nästa hållplats på väg till träningen, eller stunden innan du tar steget in till Friidrottens Hus att fundera på: Hur kan och vill du bidra till Göteborg Friidrott? Vilken förebild vill du vara? 

Lördag den 22 oktober möttes representanter från din förening styrelse och kansli för årets andra dialogforum, Höstdialogen, och gavs samma fråga att reflektera över och skriva ner.

Kanske är det när vi faktiskt tar oss tid att lyssna och förstå varandra som en värdegrund kan börja leva. Och kanske är det när du som individ börjar reflektera även den du är, dina handlingar, och ditt bidrag som en kultur kan både förstärkas och förändras.

Du behövs för att göra Göteborg Friidrott och Svensk Friidrott stark/are! 

Höstdialogen innehöll diskussioner i grupp med fokus på verksamhetsplanen och budgeten inför 2023. Fokus låg även på den långsiktiga vägen framåt som stöds av Strategi 2025. Under 2023 finns en vilja och fokus (genom Strategi 2025 nr 1, 2, och 7) att ta tillvara på alla individer i en förening, att stärka ledarskapet och era arrangemang genom utbildning och att vi i mötet mellan varandra lyssnar och lär, för att tillsammans leda vägen fram.

För dig som är nyfiken på hela programmet, upplägget, och vill ladda ner alla handlingar från Höstdialogen.

Klicka här, för att komma till programmet och inbjudan!

Bra-att-komma-ihåg-dagar!

Imorgon, tisdag 25 oktober: Höstkalas! Du är välkommen!
Torsdag 24 november: Göteborg Friidrott Årsmöte – Alla 53 föreningar är välkomna!