Förbundskansliet

Distriktårsmöte 10 mars

Utlysning Distriktsårsmöte Göteborgs Friidrottsförbund
Publicerat: 10 Januari 2022

Torsdag 10 mars arrangeras Göteborgs Friidrottsförbund Distriktsårsmöte session 2.
Under mötet behandlas förbundets verksamhetsberättelse och årsredovisning samt val till styrelse och valberedning.

Program:

17:30 Fika/Enklare mat 18:00 Årsmötet startar Plats: Friidrottens Hus*

*Observera att platsen kan komma att ändras beroende på situationen med covid-19. Detta kommer om så, meddelas senast två veckor innan mötet via mail och på hemsida, under Vårt uppdrag -> Friidrottens demokrati ->Årsmöten 2022

Vid två eller fler ombud bör båda könen vara representerade och i övrigt eftersträvas minst 40% representation av vardera kön.

Anmälan:
Länk för anmälan skickas ut senast två veckor innan mötet.
Sista anmälningsdag är måndag 7 mars.

Har du en fråga?
Kontakta gärna Elin Bondemark (f.d Jansson). 
Mail: elin.bondemark@goteborgfriidrott.se
Mobil: 0708 79 51 68