Årsberättelsen 2023

En trio tillsammans

Ur Årsberättelsen 2023
Kapitel ett: En trio tillsammans
Läs i pdf-form här

Svenska Friidrottsförbundet arbetar för att utveckla, organisera, administrera
och företräda friidrotten nationellt. RF-SISU har två uppdrag; Ett idrottsligt och ett folkbildningsuppdrag. Dessa två syftar till att tillgängliggöra kunskap inom föreningslivet med ambition att stärka och effektivisera processarbetet i verksamheterna, tillika ge kraft åt individens motivation och vilja att utvecklas.

Göteborgs Friidrottsförbunds grundläggande uppdrag innebär att utveckla, organisera, administrera och företräda friidrotten i distriktet. Likt RF-SISUs arbetssätt görs detta genom att försöka lyssna in respektive förenings behov och att leda distriktet i enlighet med Svensk Friidrotts vision, tillika samordna gemensamma intresseområden fastställda i verksamhetsplanen 2023.

Gemensamt för samtliga stödorganisationer är att de är hybridorganisationer vars uppdrag och ledarskap bygger på förmågan att lyssna in föreningen och samtidigt leda friidrotten i den riktning som är beslutad.

Men hur kan dessa tre bilda en trio, som inte arbetar i parallella stuprör, utan tillsammans?
Och vad ger det föreningslivet?

En av 2023 års aktiviteter i verksamhetsplanen var att ”stärka servicenivån” till föreningarna. Att initiera den processen gav sig däremot naturligt och innebar att stärka relationen och samverkan ytterligare med just
Svensk Friidrott och RF-SISU Västra Götaland.

-Så här mycket har inte GFIF jobbat med oss någon gång eller i alla fall på länge, säger Göteborgs Friidrottsförbunds idrottskonsulent Malin Kroon Torgersson och fortsätter;

-Jag ser det positivt och tror att vi kan göra väldigt mycket.

Arbetet med ”En trio tillsammans – för Svensk Friidrott” formades i mitten av 2023 där reflektioner och analys av årsrapporten, SFIF nationella mätverktyg, primärt var vägledande.

-Jag tyckte det var jättebra! Jag önskar att fler (förbund) gjorde en årsrapport, för det innebär att fler får koll på vad föreningarna har för behov, säger Malin som uppskattar den överblick RF-SISU fick från rapporten.

-Det gav en inblick i ”det här saknas” ”den här klubben behöver den här hjälpen”, säger Malin och förtydligar att det också leder till att arbetet för föreningarna kan bli tydligare och mer effektivt.

Utifrån de 24 svar som inkom från årsrapporten har samtliga givits återkoppling, därtill har Göteborgs Friidrottsförbund och RF-SISU tillsammans besökt ett fåtal föreningarna för att etablera ett nuläge att
stödja respektive förening utifrån. ‘

Att stärka servicenivån genom att arbeta mer tillsammans genom folkbildning och med processutveckling, att samordna projekt och stärka dialogen mellan GFIF, RF-SISU och SFIF har syftat till att föreningen skall
uppleva förbunden som en enhet med tydliga roller och uppdrag, där Göteborgs Friidrottsförbund är den part som håller ihop helheten.

Göteborgs Friidrottsförbunds idrottskonsulent Malin Kroon Torgersson, som tidigare nämnts, deltog även som representant för RF-SISU i en workshop med fokus på värdegrundsfrågor under Vårdialogen 1 juni.

Malin deltog även i den projektgrupp bestående av Sara Ulrika Tibell, Eva-Lena Frick, Azuka Nnamaka + Johan Lindh som tillsammans drivit arbetet till att genomföra verksamhets- och värdegrundskonferensen i Uddevalla 23-24 september.

– Det var väldigt roligt att vara iväg på konferensen, men det var synd att
föreningarna inte var så många. Hur kan vi samarbeta mer med föreningarna, så att även de förstår vikten av samarbetet med konsulenterna och med er (GFIF)?, avslutar Malin.

Så här har samverkan sett ut mellan Göteborg och Svensk Friidrott

Samverkan mellan Göteborgs Friidrottsförbund och Svenska Friidrottsförbundet enbart har skett strategisk särskilt från Göteborgs förbundsordförande och förbundschef, medan föreningsansvarig har verkat
både strategiskt och operativt.
Kontakt med övriga åtta distrikt sker regelbundet via månadsmöten online, och fysiskt under tre tillfällen á två dagar för att följa upp, värdera och planera fortsatt verksamhetsinriktning.

Svenska Friidrottsförbundet har särskilt stöttat Göteborg med grafiskt material och operativ vägledning för arbetet mot en tryggare idrott.
Detta har skett utifrån planering av fyra workshops (initialt beslutat i verksamhetsplanen för 2023) som senare blev nämnd konferens i Uddevalla.
Spelkorten, som är diskussionskort utifrån Friidrottens Spelregler, omformaterades av SFIF webbyrå Sensibar och är uppsatta i Friidrottens Hus. Detta material har även använts av Skånes Friidrottsförbund.

Arbetet att göra det självklart för föreningen att nämnd trio samverkar nära och tätt, är fortsatt av vikt och värde in till 2024 för att se och kunna uttrycka konkreta resultat, men har under 2023 särskilt visat att det går att strukturera upp föreningsstödet, koppla samman respektive verksamhetsplan och att det kan vara nyckeln till ett proaktivt ledarskap kring idrottens gemensamma intresseområden och riktning.

Men vid tiden för Svenska Friidrottsförbundets höstkonferens 11-12 november utvärderades den från januari 2021 nya distriktsindelningen och således syftet med rollen som föreningsansvarig;

Varför skall vi tillhandahålla en ansvarig ute i distrikten som verkar närmast
föreningarna?

Frågan diskuterades och det medgavs att varje distrikt har unika behov, samtidigt som vi gemensamt har till uppdrag att stödja föreningarna tillika styra friidrotten och förbundet i en god riktning.

Det kan och skall genomföras tillsammans.

Ladda ner Årsberättelsen här

22 feb 2024

Distriktsårsmöte session två

Som en av Göteborg Friidrotts 52 anslutna föreningar är du inbjuden till Distriktsårsmöte session 2 den 7 mars 2024

15 apr 2024

Öppna pass är tillbaka!

De öppna passen är en serie grenspecifika träningar som leds av etablerade tränare från distriktet. Årets grenar har valts ut från en deltagar-enkät som skickades ut till föreningarna efter höstens premiär av satsningen. Nästa pass: 20 april!

11 apr 2024

“Inte ens Rom byggdes på en dag”

Sommaren 2024 integreras paraaktiva på Jennylundsspelen, En Midsommarnattsdröm och Angeredsspelen. En särskild nyhet är grenar för disciplinen Framerunning, vilket välkomnas varmt av 3V Handikappsförening. 

28 mar 2024

Träning under Slottsskogsvallens renovering

För träning under sommaren se "Här kan du träna i sommar" under Öppettider och Träningskort.

26 mar 2024

Aktivas råd söker aktiva!

Har du något du vill förbättra i Friidrottens Hus? Eller något du önskar föra fram och lyfta på förbundsnivå? Vill du vara en god ambassadör för de andra aktiva? En person som dem kan vända sig till?

21 mar 2024

“2023 läggs nu till handlingarna”

År 2023 läggs nu till handlingarna. Förhoppningen att det skulle bli ett år då det mesta återgick till ”normalt” har kommit på skam. Läs ordförandes ord!

20 mar 2024

Vers un été à Paris

Vad betyder medaljen för Andreas och tränare Per Skoog? Vad har medaljen för betydelse för löpningen i Göteborg? Och hur bygger erfarenhet mental styrka? Göteborgs Friidrottsförbund möter medel-och långdistanstränaren Per Skoog i ett samtal med silvermedaljen som perspektiv.

13 mar 2024

”De aktiva återvänder med ännu fler friidrottskompisar”

En buss full med ungdomar från tolv olika föreningar reste den 8 mars till Växjö och Ungdoms-SM. De gemensamma resorna samordnas och subventioneras via Göteborgs Friidrottsförbund vilket har varit en tradition under många år. Men vad fyller de gemensamma resorna för mening?

29 feb 2024

“Det är av största vikt att förbund och förening förvaltar intresset”

Årets upplaga av Junior-SM inomhus avgjordes förra helgen (23-25 februari) i Tybblelundshallen, Örebro. Aktiva från Göteborgsklubbarna slog många personliga rekord vilket belönades med både medaljer och framskjutna placeringar i samtliga grenar. En av grenarna som stack ut lite extra, precis som på SM veckan innan, var stavhoppet.

27 feb 2024

“Öppna passen är kärnan för ungdomarna”

Rekryteringsprojektet genomförs utifrån olika perspektiv däribland tränarutbildning, fadderverksamhet, inspirationspass med elitaktiva och gemensamma öppna pass för ungdomar.

27 feb 2024

“Det har varit en laginsats”

Den 9-10 mars genomför FU Väst utbildningen Löpledare. Utbildare är Västsvenskas Jonas Eklöf som i januari mottog Svenska Löpares Pris under Atea Friidrottsgala. Anmäl er närvaro senast 4 mars.

02 feb 2024

Friidrottsförälder!

Den 1 januari släpptes Svensk Friidrotts uppdaterade version av Friidrottsförälder, en digital utbildning för föräldrar och vårdnadshavare till friidrottande barn. Utbildningen är gratis och genomförs på distans på en tid som passar deltagaren.