Göteborgs Friidrottsförbund

En glimt från Vårdialogen

Torsdag 1 juni genomfördes Göteborg Friidrotts Vårdialog med så när på samtliga 16 arenaföreningar närvarande.
Kvällen formades genom intensiva dialoger om utmaningar och möjligheter kring funktionärskap, verksamhetsplanen, trygg idrott och den ideella delen av förbundsorganisationen; kommittéerna. 

Essensen av kvällen etsade kring VI:et = Förbundet (Evenemangsorganisationen + Friidrottskansliet, där även SISU och SFIF ingår) + Föreningarna. Ett Vi har funnits i andra former tidigare men som vill ta ett nytt helhetsgrepp för den väg som vi, tillsammans och enskilt i föreningen, har framför oss. Mållinjen är mjuk och sträcker sig redan bortom Strategi 2025 men utgår från frågeställningen; Hur vill vi att det skall kännas att vara en del av Göteborg Friidrott 2026?
Ett VI är en förutsättning för att hitta gemensamma intresseområden, ett gemensamt spår, där den gemensamma kulturen idag kan grusa igen vägen. Just nu dominerar Vi:et kring de teman som vecklades ut under gårdagen. Men vilka nyckelfaktorer togs upp i grupperna?

Verksamhetsplanen:
Hur kan verksamhetsplanen för Göteborg Friidrottsförbund formas om utifrån nuläget, för att vara ett fullgott stöd för planering av vår gemensamma föreningsmiljö? Hur skulle ni önska att verksamhetsplanen formas för att bättre kunna förflytta centrala koncept och gemensamma beslut ner på föreningsnivå?

 • Gemensamma intresseområden
 • Färre och tydligare mål. Hårda, som mjuka. 
 • Tätare möten/dialogforum mellan förbundet + föreningar (som skall syfta till samskapande i vår gemensamma verksamhet där GFIF är en stötande och koordinerande organisation till er förening)Trygg Idrott
Här genomfördes en workshop där deltagarna fick definiera Trygg Idrott och därefter koppla en känsla till den definitionen. Deltagarna skapade därefter egna situationskort utifrån tidigare erfarenheter och upplevelser. Dessa kort bidrar i arbetet med Friidrottens Spelkort. Och vidare bidrog dialogen till;

 • Trygg Idrott verktygslåda på friidrott.se + goteborgfriidrott.se
 • Att känna in “Var är vi nu” inför konferensen i september + kommande Workshops.
 • Att delge perspektiv och öppna upp dialogen för det proaktiva arbetet som syftar till att stärka den Göteborgskulturen.

Funktionärsskapet
Att engagera och attrahera funktionärer är ofta en utmaning för det stora evenemanget till det lilla lokala loppet. Vilka konkreta utmaningar upplever ni föreligger för att kunna säkerställa funktionärskapet? Hur kan vi tillsammans i distriket bidra till engagemang, men också säkerställa både kvalitet och kvanitet hos funktionärerna, både till Göteborg Friidrotts evenemang och föreningens egna. 

 • Den personliga relationen är värdefull och att rikta förfrågan till individen. 
 • Leenden, en klapp på axeln, omtanken, bekräftelsen. Återkopplingen och att känna sig sedd som funktionär är otroligt värdefull. 
 • Skapa glädje och sälj in budskapet för arrangemanget!
 • Kan en plattform där individer utifrån kan anmäla sitt engagemang vara en lösning för förbundet + föreningarna?
 • Hur finner man bra rutiner för att alla skall dyka upp?
 • Längre planering från Evenemangsorganisationen för att “blocka datum”.
 • Tidig deadline för att tacka nej till uppdrag.

För att ta del av reflektionsfrågorna inför Vårdialogen, klicka här!

För Verksamhetsplan 2023, klicka här*

*och scrolla till en blå box längre ner på sidan!

Föreningens årshjul 2023

För att läsa Strategi 2025, klicka här!

När du har frågor kring Föreningsstöd och föreningsutveckling kontakta gärna;
Eva-Lena Frick, Förbundschef
Sara Ulrika Holmgren, Kommunikatör och Föreningsansvarig 

09 jan 2024

Årsrapporten är öppen!

Den 8 januari öppnade Årsrapporten, vilket är ett nationellt verktyg för att följa föreningens kärnverksamhet och genomföra stödinsatser om och där det behövs. Rapporten är öppen fram till 28 februari och är obligatorisk för arenaförening tillika övrig förening att svara på. Återkoppling sker löpande efter inkomna svar.

22 feb 2024

Distriktsårsmöte session två

Som en av Göteborg Friidrotts 52 anslutna föreningar är du inbjuden till Distriktsårsmöte session 2 den 7 mars 2024

02 feb 2024

Friidrottsförälder!

Den 1 januari släpptes Svensk Friidrotts uppdaterade version av Friidrottsförälder, en digital utbildning för föräldrar och vårdnadshavare till friidrottande barn. Utbildningen är gratis och genomförs på distans på en tid som passar deltagaren.

26 jan 2024

Grattis Henrik till Årets ungdomsledare!

Med motiveringen “Henrik Eneman är en ledare som utstrålar energi, motivation och glädje. En av Henriks styrkor är hans förmåga att få ledare och aktiva både engagerade och intresserade. Under sin tid i IFK Göteborg har Henrik skapat stabila förutsättningar för aktiva att utvecklas och nya ledare att vilja ansluta"

17 jan 2024

Full Moon Jump ::: Lördag 27 januari

Anmälan är öppen för Full Moon Jump 27 januari. Tävlingen ingår i Svenska Stavhoppstouren.

12 jan 2024

Informationsträff WMAC 2024

30 januari kl. 17.30 bjuder GFIF in till informationsträff i Friidrottens Hus för föreningsrepresentanter och ordföranden. Notera* Mötet 24 januari är inställt.

18 dec 2023

Erik Bergkvist och Göteborgs Friidrottsförbund går skilda vägar

Erik Bergkvist, Evenemangschef på Göteborgs Friidrottsförbund (GFIF) och GFIF har kommit överens om att gå skilda vägar. Erik gör sin sista arbetsdag vid årsskiftet (31/12), då han går vidare till en ny arbetsgivare.

08 dec 2023

Till minne av Jan Axelsson

Göteborgs Friidrottsförbund sörjer den mångåriga förbundschefen och tidigare styrelsemedlemmen, Jan Axelsson, som avled igår 7 december efter en tids sjukdom

06 dec 2023

Göteborgsföreningarnas öppna träningar för Musikhjälpen

09 nov 2023

Distriktårsmöte Session 1

Torsdag 23 november arrangeras Göteborgs Friidrottsförbund Distriktsårsmöte session 1. Nu är alla handlingarna uppdaterade med bland annat budget, röstlängd, och verksamhetsplan. Varmt välkommen!

30 okt 2023

We Run We Walk – för musikhjälpen

Skapa en aktivitet för löpning eller vandring, bjud in allmänheten och lyft er verksamhet - samtidigt som ni bidrar till Musikhjälpen. 

26 okt 2023

Enkät för kartläggning av ert utbildningsbehov!

FU Väst genomför i månadsskiftet en enkät för att utforska ert utbildningsbehov från våren 2024! Detta görs för att säkerställa att föreningen fortsatt kan erbjuda utbildning- och fortbildning till era ledare, för en attraktiv, trygg och stark föreningsverksamhet.