High Performance Göteborg

Få hjälp i din satsning – ansök till nystartade elitidrottsprogrammet

RF-SISU Västra Götaland har fått i uppdrag av Göteborgs stads Idrott & föreningsförvaltning att starta utvecklingen av ett kompetenscenter i Göteborg för att kunna stötta stadens elitidrottare och lag. Centret har i nuläget arbetsnamnet High Performance Göteborg. 

SKRIBENT: Ola Jodal

Som ett första steg kommer ett elitidrottsprogram att utvecklas. Elitidrottsprogrammet är tänkt som en långsiktig satsning men första året kommer det att genomföras som ett mindre pilotprojekt där ca 25 aktiva individuella elitidrottare väljs ut och får vara del av satsningen. Läs RF SISU:s nyhet om detta här.

Nu söker vi individuella elitidrottare från Göteborg som har siktet inställt på internationella medaljer. Ansökan har redan öppnat. Sprid gärna vidare till aktuella aktiva!

Alla som är intresserade av att veta mer om elitidrottsprogrammet och utvecklingen av ett kompetenscenter i Göteborg inbjuds till ett digitalt informationsmöte tisdagen den 21 september kl 20-21. Ingen anmälan krävs. Vi är väldigt tacksamma för hjälp med spridning av den här informationen.

Länk till mötet hittar du här.

Här hittar du mer information och här kommer du direkt till ansökningsformuläret.