Utbildning

Framtidens ledare utbildas i Friidrottens Hus: “Bygger friidrotten från grunden”

Under helgen som var avslutades tränarutbildningen ”Friidrott 10-12 år” i Friidrottens Hus. Utbildningen som arrangerades av UC Väst hade deltagare från nio olika föreningar i Västsverige och pågick under fyra heldagar. Utbildningen ämnade att ge tränare/ledare teoretiska och praktiska kunskaper om hur man kan lägga upp en utvecklande friidrottsverksamhet.

SKRIBENT: Sebastian Nilsson

Totalt hade utbildningsdagarna 16 deltagare från olika föreningar i Västsverige. Utbildningen leddes av distriktets mångårigt erfarna och kompetenta ledare Kristian Pettersson, Katrin Klaup och Janne Wanhainen.

Förutom att deltagarna fick suga åt sig praktiska kunskaper i många av friidrottens olika grenar ingick också styrketräning, hoppkoordination och träningslära i programmet. Kristian Pettersson, som också är ansvarig för friidrottsgymnasiet på Katrinelund, tycker de framtida ledarna förtjänar ett glatt hejarop efter alla långa utbildningsdagar.

– Jag vill ge all heder åt alla de som orkade hänga i. Vi körde en halvtimme över tiden för att hinna med allting. 

Han betonar vikten av att distriktet fortsätter fostra ledare för aktiva i alla åldrar. Framförallt är det föräldrar till friidrottande barn som är tränare i de yngre åldrarna, och att de har ny och uppdaterad information är en förutsättning för att vi i framtiden också ska få fram elitaktiva.

– De i sin tur leder ju nästa grupp. Det är oerhört viktigt att informationen sprids. Det är något som bygger friidrotten i Göteborg från grunden, att vi har många utbildade tränare.

Nu under helgen, 23-24 oktober, avslutas andra utbildningshelgen för tränare för aktiva i 13-14-årsåldern, där bland annat Tracey Andersson kommer leda delar av utbildningen.

Här får du också information om fler kostnadsfria utbildningar som RF-SISU arrangerar under hösten.