Hoppa till sidans innehåll

Aktivas råd


Aktivas råd vill bidra till att utveckla träningsmiljön. Har du något du vill förbättra eller något som du önskar föra fram och lyfta på ett högre plan? Aktivas råd är ytterligare en väg att nå fram med dina idéer. Under 2018 startades Aktivas råd, som ska bidra till alla grengruppers utveckling. Rådet skall vara ett öppet forum för aktiva att komma med synpunkter och förbättringsförslag för att bidra till att skapa en trygg och stimulerande tränings- och tävlingsmiljö. Aktivas råd kommer att vara rådgivande till styrelsen. Förhoppningen är att med ytterligare ett sätt stärka dialogen mellan aktiva och styrelsen och att Aktivas råd är en kanal för de aktiva att inspirera, utveckla och påverka.


Så funkar det!
Alla kan bidra med idéer och tankar till Aktivas råd!

Enklast gör du det via mejl till This is a mailto link där du konkretiserar idé/händelse/problem och eventuellt ger förslag på lösning. Inlägg och förslag lämnas över till styrelsen som anonyma, undertecknade av de Aktivas råd, om inget annat önskas.


Träffar och sammankallande
Aktivas råd träffas minst 4 gånger per år i samband med GFIF:s styrelsemöten i Friidrottens Hus. Aktivas Råd har en stående inbjudan till GFIF:s styrelsemöten och har där yttranderätt. Rådet har även möjlighet att delta vid t.ex. vår- och höstdialog, årsmöten m.m. Sammankallande till möten är av rådet utsedd styrelsemedlem från GFIF. Sammankallande ansvarar för att protokoll skrivs och att aktivitetslista följs upp.


Aktiviteter/projekt

Varje grengruppsrepresentant samlar in synpunkter från sitt område. Fokusområden som diskuterats fram under Rådets första möten:

1. Utökade öppettider samt möjlighet att träna mer under t.ex. storhelger 
2. Platsbrist & trångt – Ytor kan nyttjas bättre, förbättra rutin att ställa tillbaka och förvara material. Bättre tränarsamarbete, mer nyttjande av lilla hallen.
3. Undersöka luftmiljön i FIH
4. Duschar
5. Värdegrund och värderingar – Hur jobbar vi aktivt med detta tillsammans på bästa sätt?
6. Verksamhetsplan 2019
7. Elitstöd
8. FIH firar 30 år


Aktivas råd består i nuläget (2019) av:
Gustav Liberg, Kast
Malin Dahlström, Hopp
Hanna Palmqvist, Häck
Malin Roth, Sprint/Häck
Emma Söderström, Höjd/häck
Felix Francois, Medeldistans
Linn Söderholm. Långdistans

Marika Forsman, GFIF styrelse

 

Vill du vara med i rådet?
Målsättningen är minst en representant från de olika grengrupperna, önskvärt antal är ca 6-8 personer, över 18 år. Kontakta Aktivas Råd om du är intresserad av att vara med i rådet.

Kontakt: Du når Aktivas råd på This is a mailto link

Uppdaterad: 15 OKT 2018 09:58 Skribent: Sara Cannmo
Epost: Adressen Gömd

Postadress:
Göteborgs Friidrottsförbund
Box 12174
402 42 Göteborg

Besöksadress:
Friidrottens väg 5
414 76 Göteborg

Kontakt:
Tel: 0317727880
E-post: info@goteborgfriidro...

Se all info