Utbildning

Föreläsning 2 maj: Physical literacy med Dr Dean Kriellaars

2 maj mellan 18.00-20.00 ger RF-SISU och neurovetaren Dean Kriellaars ut kunskap om hur idrotten kan forma miljöer och aktiviteter som är inspirerande och socialt inkluderande, samtidigt som vi ökar prestationen, minimerar skaderisk och stimulerar till fortsatt fysisk aktivitet. Begreppet Physical literacy betyder rörelseförmåga, något friidrotten redan har naturligt. Men hur kan du som ledare i ditt ledarskap öka motivationen, förmågan och möjlighet till rörelse hos varje individ?

Vem är Dean Kriellaars?

Dr Dean Kriellaars (CAN) är expert och en av världens främsta ambassadörer för physical literacy. Dean brinner för att sprida budskapet om rörelseförståelse och att bekämpa den epidemi av inaktivitet som sprider sig snabbt. Han är verksam vid University of Manitoba, väl anlitad talare världen över och har utvecklat många metoder och program som används brett i Kanada och internationellt. (text: rf-sisu.se)

Föreläsare Dr Dean Kriellaars.
När? 2 maj, kl. 18.00-20.00. Fika från 17.30.
Var? Quality Hotel The Weaver, Göteborgsvägen 91.

“They do their speciality. But they are also diversified” – Dean Kriellaars

För att anmäla dig,  klicka här!