En plattform för information, inspiration och utbildning

GFIF lanserar ny hemsida

Göteborg Friidrottsförbund har skapat en ny hemsida! Förbundets vision och uppdrag mot föreningarna och samhället har varit vägledande för struktur och innehåll.

-Vår tanke har länge varit att bygga broar ut mot samhället och öppna upp friidrotten för fler. Men först och främst är det en hemsidan för hela friidrottsfamiljen och en plattform som vill stärka relationen bland medlemsföreningarna och förbundet på det sätt att hemsidan kan bli en kommunikationskanal för värdefull information, inspiration och utbildning, säger Sara Holmgren

Även aktiva och ledare från medlemsföreningarna har integrerats i arbetet för att skapa den kommunikation som kan genomsyra förbundets vision och uppdrag på ett tydligt sätt. Svensk Friidrott Strategi 2025 har också funnits med som en parallell vägledare för  arbetet.

“Strategi 2025 är en resa där målet är att det ska vara enkelt och attraktivt att idrotta i förening för unga, vuxna och äldre med olika bakgrund och livssituation. Detta ska bidra till att föreningarna, idrottsrörelsen och samhället blir starkare” – Ur strategi 2025

Målet är att Göteborgs Friidrott uttrycksmässigt ska stå stadigare i sin roll och ge en röst åt medlemsföreningarna. Vi vill öppna upp friidrottens värld för fler. 

Arbetet har letts av Henrik Eliasson och Sara Holmgren, ÖIS.

Senast uppdaterad: 2021-05-28 09:13